Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Ba, 29/08/2017, 16:13 (GMT+7)
Hội nghị Quân ủy Trung ương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Sáng 29-8-2017, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện một số nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương và đại biểu một số cơ quan Trung ương Đảng, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đánh giá: thời gian qua, Quân ủy Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, v.v.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định; trong đó, tập trung vào tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; bảo đảm Quân đội luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo đảm không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng pháp luật về lĩnh vực quốc phòng của Quốc hội khóa XIV; trong đó, sớm hoàn chỉnh dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi, bổ sung) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua, nhằm bảo đảm ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ huy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Tin, ảnh: Phạm Tuấn

Ý kiến bạn đọc (0)

Đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước
Sáng 02/3, tại Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.