Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Bảy, 10/12/2016, 20:51 (GMT+7)
Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Sáng 09-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Có hơn 12 nghìn đại biểu tham dự.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương. Tại các điểm cầu địa phương, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, thành phố; bí thư, phó bí thư huyện ủy.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Tổng Bí thư lưu ý, trong quá trình học tập, nghiên cứu Nghị quyết, cần nhận thức đầy đủ việc chỉnh đốn đi đôi với đổi mới, xây dựng Đảng là một yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, phức tạp mới, hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hoá, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực; đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Tổng Bí thư phân tích rõ thêm những điểm mới trong Nghị quyết, đó là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nhấn mạnh những biểu hiện nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó. Cùng với việc cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đề ra, Nghị quyết Trung ương IV lần này đã đưa ra bốn nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XI, trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết còn nhấn mạnh một nội dung mới là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư nêu rõ, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác.

Tổng Bí thư lưu ý việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XII phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Không phải là "đóng cửa" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật; nói rõ, đánh giá đúng sự thật, nhất là phải có những giải pháp đủ mạnh, những việc làm cụ thể để làm chuyển biến rõ rệt tình hình; kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống"; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra. Phải đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết hợp với sự giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; chú trọng phát huy vai trò của báo chí và công luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Kết hợp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình với việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan đơn vị khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, không chờ đợi. Đối với các nhiệm vụ phải có hướng dẫn, phải chờ xây dựng cơ chế theo lộ trình thì phải phân công cho các cơ quan, đơn vị cụ thể triển khai sớm và đồng bộ, không để chậm trễ. Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt. Tránh tình trạng "đầu voi đuôi chuột", khi quán triệt, triển khai Nghị quyết thì rầm rộ nhưng khi thực hiện lại tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng Đảng thì nhận thức phải tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng - Tổng Bí thư nhấn mạnh...

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cơ bản của nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện Nghị quyết đặc biệt quan trọng này.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: sau hội nghị này, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, nắm chắc, quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, đặc biệt nhận diện cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhận thức rõ quan điểm chỉ đạo nêu trong nghị quyết để từ đó quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nêu cao quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình hành động của cấp mình, đồng thời kiểm tra việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động sao cho thật sự có hiệu quả. Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước dân, phát huy tinh thần đoàn kết, khẩn trương, tính cực tổ chức thực hiện nghị quyết, nhưng không nóng vội, hoặc trông chờ, làm hình thức. Việc tổ chức học tập nghị quyết ở các cấp phải hoàn thành trong tháng 01-2017.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp, liên hệ chỉ ra những biểu hiện suy thoái trong đơn vị để có biện pháp khắc phục. Tập trung xử lý những vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 phải gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng Đảng. Để tự phê bình và phê bình có kết quả cao, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những biểu hiện suy thoái, từ đó có kế hoạch biện pháp để khắc phục. Nơi có vấn đề phức tạp, cần cử cán bộ theo dõi chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan chức năng tập trung rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm cho việc thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng đồng thời phải tích cực thực hiện đồng bộ các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính Phủ, nhất là gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm…

Nguồn: nhandan.com.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Thanh niên cả nước hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023
Trong không khí rộn ràng của ngày hội giao, nhận quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 06/02, những thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ cả nước đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự.