Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 29/06/2018, 18:27 (GMT+7)
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với gần 2.700 điểm cầu trên cả nước.

Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên Hồng, Toà nhà Quốc Hội, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của: đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương…

Riêng Bộ Quốc phòng có 135 điểm cầu tại sở chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng, tới dự có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đối với sự phát triển, đổi mới của toàn hệ thống chính trị và xã hội cả trong trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong các nghị quyết, làm cơ sở cho việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tại Hội nghị, các cán bộ đã được quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Cụ thể là: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên về quán triệt các nghị quyết của Đảng, tạo sự lan tỏa nhanh hơn, mạnh hơn, làm tiền đề cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: Xuân Trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.