Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 06/03/2023, 16:19 (GMT+7)
Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân họp phiên đầu năm 2023

Sáng 06/3, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức phiên họp tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2022, phương hướng năm 2023; thông qua dự thảo Quyết định cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Tạp chí Quốc phòng toàn dân và dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo Phiên họp

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí chủ trì Phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, TS. Lê Huy Vịnh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền, xuất bản, phát hành Tạp chí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Thư ký Hội đồng Chỉ đạo, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân trình bày nêu rõ: Năm 2022, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng, tình hình thực tế và các sự kiện quốc tế, khu vực, trong nước liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; tổ chức tuyên truyền tương đối toàn diện, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, cùng các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Trong đó, tập trung tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội; hoạt động quốc phòng, quân sự của các cơ quan, đơn vị, địa phương, v.v. Đồng thời, Tạp chí cũng đã bám sát các định hướng lớn của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời tuyên truyền về Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, v.v.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, Tạp chí tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng bài viết đấu tranh chống quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Cùng với đó, tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và là đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất của Cơ quan Tổng cục Chính trị; có bài tham gia dự thi toàn quân đạt giải cao, góp phần nâng cao hiệu quả trên mặt trận đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” - “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác xuất bản, phát hành Tạp chí in được tổ chức chặt chẽ, bàn giao in, nhận sách, nộp lưu chiểu đúng quy định. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử được quản lý, vận hành theo đúng quy chế, hoạt động ổn định; đảm bảo an toàn an ninh mạng; phục vụ tốt công tác nghiên cứu, biên tập, đăng tải các bài viết, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc truy cập đọc tin, bài nhanh,... phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại; số lượng bạn đọc, cộng tác viên truy cập tăng cao so với các năm trước.

Các ý kiến phát biểu tại Phiên họp đều thống nhất đánh giá: Năm 2022, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã chủ động khắc phục tốt những tồn tại trong công tác tuyên truyền của năm 2021; bám sát định hướng, chỉ đạo của trên, nắm chắc tình hình thực tiễn của đất nước, những biến động chung của thế giới, khu vực liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng để xác định nội dung tuyên truyền phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí. Kết quả nghiên cứu, tuyên truyền năm 2022 của Tạp chí tốt hơn năm 2021. Về nội dung ban hành Quyết định cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Tạp chí và Quy chế hoạt động của Hội đồng Chí đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân, các ý kiến đều khẳng định vấn đề này là rất cần thiết. Song, Tạp chí cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm cho phù hợp với thực tế cả về tên gọi và nội hàm của từng văn bản.

Hội đồng Chỉ đạo chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường đã biểu dương những kết quả mà Tạp chí đạt được trong năm 2022, nhất là chủ động nắm chắc tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa vào công tác tuyên truyền. Chủ động khắc phục được những hạn chế của năm trước, coi trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề mới nảy sinh, có tác dụng tích cực trong định hướng dư luận xã hội, góp phần cùng toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu, Tạp chí cần bám sát hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết của Trung ương vào công tác tuyên truyền, bảo đảm đúng định hướng, sát hợp với thực tế, không để sai sót xảy ra. Đồng thời, phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng cả tạp chí in và tạp chí điện tử; quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên có chất lượng cao; nâng tầm lý luận, tổng kết thực tiễn; tăng cường các bài viết nghiên cứu có tính chuyên sâu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thu hút bạn đọc đến với Tạp chí ngày càng nhiều hơn. Về việc ban hành Quyết định cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Tạp chí và Quy chế hoạt động của Hội đồng Chí đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo giao Tạp chí phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện văn bản để trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành.

Tin, ảnh: ĐOÀN TÁ ANH

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Sáng 22/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.