Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Ba, 23/02/2021, 16:30 (GMT+7)
Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo cao cấp ngắn hạn học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Sáng 23/02, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Khai giảng Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy - tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược Khóa 46; Đào tạo cao cấp ngắn hạn Quân sự địa phương Khóa 42 và Đào tạo cao cấp ngắn hạn Tham mưu - tác chiến cấp chiến dịch, chiến lược Khóa 18 (học kỳ 2 năm học 2020 - 2021). Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ. Cùng dự có các đại biểu Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu, Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện quán triệt, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn đối với cán bộ Chỉ huy - tham mưu, Quân sự địa phương, Tham mưu - tác chiến trong toàn quân, nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong khóa học, học viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phương pháp luận triết học Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực tư duy của người cán bộ chiến dịch, chiến lược trong thời kỳ mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, nghiên cứu về công tác đối ngoại quốc phòng; chiến lược quân sự, quốc phòng Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; các vấn đề về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam; công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v. Đây là những nội dung quan trọng và thiết thực giúp học viên nâng cao năng lực tư duy, dự báo chiến lược; nâng cao trình độ nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế.

Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu khai mạc Lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ quân sự cấp cao, cán bộ Khoa học Quân sự cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý và hợp tác quốc tế về huấn luyện - đào tạo, xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và của Quốc gia.

Buổi Lễ khai giảng đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, là cơ sở quan trọng để các cơ quan, khoa, hệ trong toàn Học viện triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo các lớp theo kế hoạch đã xác định, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao, xây dựng nguồn nhân lực cấp chiến dịch, chiến lược chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Ý kiến bạn đọc (0)

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Sáng 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120