Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 25/12/2020, 15:17 (GMT+7)
Giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội năm 2020
Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng
phát biểu tại Hội nghị

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội năm 2020. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo các vụ, cục, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ; các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng: Cục Nhà trường, Cục Dân quân tự vệ, Cục Quân lực, Cục Tài chính, Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn, Ban Phụ nữ Quân đội; đại biểu lãnh đạo ban giám đốc, ban giám hiệu và cơ quan chức năng của các học viện, trường sĩ quan Quân đội cùng phóng viên báo chí Quân đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường báo cáo kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội. Trong đó nhấn mạnh: Năm 2020, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các luật và văn bản, chương trình, dự án, đề án của Chính Phủ về giáo dục, đào tạo. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, kịp thời tham mưu, đề xuất với thủ trưởng 02 bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội. Nhờ đó, chất lượng giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, các học viện, nhà trường Quân đội được xây dựng chính quy, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong giáo dục, đào tạo tại các học viện, nhà trường Quân đội cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 02 bộ. Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giáo dục, đào tạo trong Quân đội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 02 bộ và khẳng định: Năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, song công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường Quân đội được nâng lên, ngày càng vững chắc; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo được tăng cường; hợp tác đào tạo quốc tế, nghiên cứu khoa học được mở rộng, v.v.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo năm 2021, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Quốc phòng toàn diện về công tác giáo dục, đào tạo. Trong đó, tập trung vào đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, mở mới một số mã ngành đào tạo; nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, quản lý giáo dục; xét đề nghị công nhận đạt chức danh, danh hiệu nhà giáo phù hợp với đặc thù Quân đội, v.v. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Đối với các học viện, nhà trường Quân đội, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH ĐẠT

Ý kiến bạn đọc (0)

Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII): Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng 17/01, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:59 - 25/01/2021

EUR27,218.7628,640.71

GBP30,771.1532,056.41

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:39 - 25/01/2021

HCMSJC55.95056.500
Hà NộiSJC55.95056.520
Đà NẵngSJC55.95056.520