Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 16/10/2019, 14:29 (GMT+7)
 “Đội ngũ cán bộ chính trị với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam”

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 16-10-2019, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Cục Tuyên huấn (chủ trì) phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đội ngũ cán bộ chính trị với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019)”.

Các đại biểu trao đổi bền lề Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 192 báo cáo, tham luận khoa học của thủ trưởng một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân, cùng với sự tham gia đông đảo của cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Hội thảo đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về sự hình thành, phát triển và vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm qua. Các ý kiến tham luận đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị của Quân đội ta trong các giai đoạn cách mạng. Từ nhiều góc độ, cách tiếp cận khác nhau, các tham luận còn làm rõ những ưu điểm, hạn chế, kết quả, bài học kinh nghiệm trong giữ vững và phát huy vai trò của cán bộ chính trị trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các nội dung về mục tiêu, phương hướng, yêu cầu, biện pháp nghiên cứu, vận dụng vào quá trình bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị ở các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, đấu tranh kiên quyết, triệt để với những quan điểm sai trái, phản động, phản khoa học, cơ hội về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, liên quan trực tiếp đến xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay. Hội thảo còn tập trung làm sáng tỏ những luận cứ khoa học đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị của Quân đội trong tình hình mới, nhất là trong xác định mục tiêu, mô hình, chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, đáp ứng yêu cầu  xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: TRẦN VĂN                                    

Ý kiến bạn đọc (0)

Họp báo thông tin kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Chiều 17/11, sau phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết