Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 30/07/2020, 16:43 (GMT+7)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đại biểu Thủ trưởng Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội/Tổng cục Chính trị; Cục Nhà trường, Cục Quân huấn, Văn phòng/Bộ Tổng Tham mưu; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật qua các thời kỳ và 255 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 11.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo Tổng cục hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ IX đã xác định, nổi bật là: thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật; chủ động xây dựng và triển khai các đề án chiến lược của ngành Kỹ thuật; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; hệ thống kho tàng, nhà máy, trạm, xưởng được đầu tư nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn; chỉ đạo toàn quân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị trong tình hình mới; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chế độ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăm sóc sức khỏe bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách cho các nhiệm vụ và chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên. Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện các tổ chức quần chúng và các cháu học sinh là con cán bộ, công nhân viên Tổng cục chúc mừng Đại hội

Phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” và kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao; cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; đầu tư nâng cao năng lực cơ sở bảo đảm kỹ thuật, hệ thống kho vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác kỹ thuật; xây dựng ngành Kỹ thuật chính quy, tinh, gọn, mạnh, thống nhất và đồng bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, Đại hội làm việc hết ngày 31/7/2020.

Tìn, ảnh: ĐÌNH BẰNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021
Tại Hội nghị lần thứ Nhất Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 17/6, tại Hà Nội, đánh giá về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770