Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 27/09/2018, 13:53 (GMT+7)
Cử hành trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đúng 7 giờ 30 phút sáng 27-9, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê hương Chủ tịch nước - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cử hành trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dự Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh…

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam; các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước tại quê nhà - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc điếu văn tưởng nhớ và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN.

Tuyên bố Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức lễ tang xúc động cho biết: Trong thời gian diễn ra Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã có 1.658 đoàn, với khoảng 50.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, đơn vị LLVT, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân đến viếng đồng chí, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. Ngoài ra, có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 16 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang. Nhiều lãnh đạo các quốc gia và bạn bè quốc tế cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Gia đình, họ hàng nội, ngoại của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
tại Lễ truy điệu.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang, đọc Điếu văn ghi nhận những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc Điếu văn nêu rõ: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến Đồng chí.

Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của đồng chí Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của Đồng chí gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) về đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Những cố gắng, nỗ lực và kết quả nêu trên của Đồng chí với cương vị là người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước.

Từ sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII tháng 4-2016 đến nay, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Trong công tác, Đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Trong gia đình, Đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái. Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận trao tặng Đồng chí nhiều huân, huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang, đọc lời điếu tại Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Sau lời điếu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Quân - con trai trưởng của đồng chí Trần Đại Quang, đại diện gia đình phát biểu, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các địa phương; các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, các cơ quan ngoại giao đoàn; đồng bào, đồng chí, bạn bè, anh em họ hàng đã đến chia buồn, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau lễ truy điệu, trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang đã xúc động đi quanh linh cữu đồng chí lần cuối, sau đó thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu của đồng chí lên xe tang.

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phủ Quốc kỳ trang trọng. Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trở về quê hương Ninh Bình. 

Lễ An táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện nghi lễ di chuyển linh cữu của
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên xe tang.
Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ Quốc gia.
Cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân tiễn đưa
đồng chí Trần Đại Quang.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng tại lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức tại
Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Kiên Minh.
Các tầng lớp nhân dân tham dự lễ truy điệu tiễn đưa Chủ tịch nước
Trần Đại Quang tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Kiên Minh.

* Vào thời điểm diễn ra Lễ truy điệu tại số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước được cử hành trọng thể.

Từ sáng sớm, tại khu an táng tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân; các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo một số tỉnh, thành lân cận; đại diện các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại tỉnh Ninh Bình; Huyện ủy, UBND huyện Kim Sơn; bạn bè, thân bằng, gia quyến đã có mặt trước giờ tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang.

Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ truy điệu chính thức được cử hành. Trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ,” các đại biểu dự Lễ truy điệu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm đồng chí Trần Đại Quang - người con ưu tú của quê hương Ninh Bình.

Quang cảnh lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tại quê nhà.

 

Người dân địa phương đến dự lễ truy điệu và tỏ lòng thương tiếc
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 29/10/2020

HCMSJC55.80056.300
Hà NộiSJC55.80056.320
Đà NẵngSJC55.80056.320

Thời tiết