Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Ba, 26/07/2022, 18:35 (GMT+7)
Cơ quan Tổng cục Chính trị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 26/7, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt thuộc Tổng cục.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo 

Sáu tháng đầu năm 2022, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là: bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược chỉ đạo toàn quân quán triệt, triển khai toàn diện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp trên nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Công tác xây dựng Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục có chuyển biến tiến bộ so với cùng kỳ năm 2021. Lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tiến hành sâu, rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt; bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn và đời sống bộ đội. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân và Cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương kết quả đã đạt được của các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm; nhấn mạnh một số nội dung công việc quan trọng của Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: PHẠM CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.