Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 07/08/2017, 18:52 (GMT+7)
Cán bộ chủ chốt Cơ quan Tổng cục Chính trị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)
Thiếu tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 07-8, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Cơ quan Tổng cục Chính trị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII).

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu và cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị lần này đã được nghe báo cáo viên giới thiệu, luận giải và làm rõ những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết; về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong 03 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) đã ban hành. Đó là Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân yêu cầu cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khoá XII) cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị mình. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Tổng cục cần chú trọng kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,... bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Đại tá Trần Văn Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị đã hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ và cơ quan Tổng cục Chính trị./.

Tin, ảnh: ĐOÀN TÁ ANH

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.