Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Bảy, 22/09/2012, 17:06 (GMT+7)
Các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản – Những ngày qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số tỉnh; Đảng ủy một số cơ quan đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”


Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên (Ảnh: baohungyen.vn)

*Hưng Yên: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 22/9 tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đã có hơn 50 ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trên 70 ý kiến góp ý cho từng cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, không né tránh, đi sâu vào 3 vấn đề Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, chú trọng phân tích hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng thành viên đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh, đường lối của Đảng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và đất nước; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng ủy viên Ban Thường vụ đều có lối sống tốt, giản dị, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thường xuyên quan tâm và nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; phát huy được vai trò lãnh đạo của tập thể và năng lực cá nhân người đứng đầu. Tập thể Ban Thường vụ luôn đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vì sự ổn định và phát triển bền vững, toàn diện của tỉnh nên đã góp phần xây dựng tỉnh ngày càng ổn định.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện xây dựng chuẩn mực đạo đức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể và cá nhân, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên thống nhất các Ban xây dựng Đảng, UBND tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch để sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; ban hành các nghị quyết chuyên đề để xử lý các hạn chế được nêu trong đợt kiểm điểm này. Đồng thời khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị để việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ở các địa phương, sở, ban ngành nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực.

*Kon Tum: Ngày 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhằm thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các đồng chí trong Ban Chấp hành đã có nhiều ý kiến góp ý; ý kiến nhận xét kết quả kiểm điểm của Nhóm công tác Trung ương đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo kết luận, báo cáo việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, công tác tổ chức được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học; nhất là trong việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng cao. Kết quả đã có 83 tập thể, trong đó 08/09 cơ quan Trung ương và 61/67 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, 14 chi bộ nơi cư trú của các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy (có 02 đồng chí cùng tham gia sinh hoạt tại 01 chi bộ nơi cư trú) và 21 ý kiến cá nhân tham gia góp ý (cả bằng văn bản và phát biểu tại hội nghị) đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nhìn chung, nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, xây dựng, tâm huyết, sâu sắc, tập trung vào 3 nội dung cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Báo cáo kiểm điểm đã tập trung đi sâu làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân liên quan đến các vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm của địa phương và trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những hạn chế, khuyết điểm đó. Đồng thời, Báo cáo đã đề ra 04 giải pháp về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; 06 giải pháp về công tác cán bộ và 04 giải pháp về thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum giao các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu thực hiện tốt 8 nội dung yêu cầu theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ nay đến hết quý 1 năm 2013, trong đó giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương thẩm tra xác minh và kiểm tra giám sát một số đơn vị, cán bộ của biên phòng, kiểm lâm, công an có dư luận bao che, thậm chí đứng phía sau bọn lâm tặc, vàng tặc, khoáng tặc... để xử lý theo thẩm quyền. Các ban của tỉnh uỷ cần tham mưu một số giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.... Bên cạnh đó Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm tra xác minh dư luận về việc tuyển dụng cán bộ có biểu hiện tiêu cực ở một số ngành, nhất là ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế; nắm tình hình dư luận đối với một số cán bộ, đảng viên giàu lên một cách nhanh chóng so với thu nhập chính đáng cuả mình, kê khai tài sản, thu nhập cá nhân chưa minh bạch.... Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum cũng thông qua kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kết qủa kiểm điểm trong nội bộ Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị của tỉnh.

*Hải Phòng: Ngày 22/9, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã hoàn tất việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ (từ 13 đến 14/9/2012), tất cả các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đều phát biểu với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, cầu thị, trách nhiệm; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian qua, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới; thống nhất cao các vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau Hội nghị kiểm điểm.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất kết luận rõ những ưu điểm cơ bản; những hạn chế, khuyết điểm và đề ra 13 gải pháp về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống; 9 giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; 6 giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy. Đồng thời, xác định các vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau Hội nghị kiểm điểm gồm: Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác truyền thông; nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở về chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn; tập trung khắc phục hẫng hụt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ khoa học công nghệ; đánh giá 23 năm về công tác thu hút đầu tư nước ngoài, mục tiêu đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Văn phòng UBND thành phố; tập trung xử lý các vi phạm về quản lý đất đai; khắc phục tình trạng cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân hiện tại rất thấp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đề ra các biện pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, xử lý các sai phạm; rà soát các dự án dở dang kéo dài theo hướng thu hồi hoặc tiếp tục thực hiện; chỉ đạo Ban Cán sự đảng Uỷ ban Nhân dân thành phố kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý pháp luật vì vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai trong thời gian dài...

Về kiểm điểm cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ (từ 19/9 đến 21/9/2012), các ý kiến tham gia phê bình đối với từng cá nhân cụ thể đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, khách quan, xây dựng, nhất là tham gia về những hạn chế của đồng chí mình cần quan tâm và về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Qua kiểm điểm cho thấy, bên cạnh ưu điểm, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đã nghiêm khắc tự phê bình về những hạn chế, khuyết điểm của bản thân theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, tự rút kinh nghiệm sâu sắc và đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng thống nhất tập trung thực hiện ngay một số việc sau Hội nghị kiểm điểm, trong đó xây dựng kế hoạch triển khai ngay các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã tự kiểm điểm tại Hội nghị và tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị. Căn cứ kế hoạch khắc phục của bản thân và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo mà tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ đã kết luận, gợi ý cho cấp dưới kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để tạo sự chuyển biến...

*Từ ngày 19/9 đến 22/9, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã họp kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng KTNN đã chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật; nghiêm túc nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm trong kiểm điểm 3 nội dung lớn theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình nghiêm túc 541 lượt ý kiến góp ý của 51 đơn vị ngoài ngành (gồm 14 cơ quan, đơn vị, các ban Đảng, bộ ngành trung ương, 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), 30 đơn vị trực thuộc trong toàn ngành và 5 đồng chí nguyên là lãnh đạo KTNN qua các thời kỳ.

Qua kiểm điểm đã khẳng định: Ban Cán sự Đảng KTNN là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức và yêu cầu đòi hỏi nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, Ban Cán sự Đảng KTNN đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện hoạt động kiểm toán ngày càng tốt hơn, thời gian gần đây đã tập trung đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề để đánh giá các chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp kịp thời một số kết quả kiểm toán phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và giám sát, quyết định của Quốc hội.

Trong thời gian 4 ngày, Ban Cán sự Đảng KTNN đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém, gồm: một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, kiểm toán viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán, thậm chí vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; quy mô kiểm toán còn hẹp, chất lượng và tiến độ kiểm toán mặc dù ngày càng có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu, nhất là hạn chế về tính kịp thời và chất lượng của thông tin kiểm toán; chưa có nhiều kiến nghị ở tầm vĩ mô để giúp cho công tác quản lý, điều hành kinh tế-xã hội được hiệu quả hơn; chưa đẩy mạnh kiểm toán hoạt động để đánh giá hiệu lực, hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đất nước và kiểm toán các lĩnh vực được xã hội quan tâm; việc phối hợp giữa KTNN với các cơ quan chức năng trong phát hiện, phòng ngừa tham nhũng chưa nhiều.

Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của ngành đã được Ban cán sự Đảng KTNN phân tích kỹ, sâu, thẳng thắn gắn với trách nhiệm tập thể và từng cá nhân, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng KTNN khẳng định Ban cán sự Đảng KTNN quyết tâm phát huy ưu điểm; khắc phục yếu kém, khuyết điểm để hoàn thành ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau 5 ngày làm việc, chiều 20/9, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã hoàn thành với quyết tâm cao, tinh thần đồng chí, trách nhiệm, chân thành xây dựng, nghiêm túc và cầu thị.

Tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, tự giác làm rõ ưu, khuyết điểm và trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò người đứng đầu; đã giải trình trung thực, đi thẳng vào nội dung của các vấn đề được góp ý, không qua loa, chiếu lệ; đồng thời có nêu giải pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế, yếu kém. Các ý kiến góp ý cho cá nhân chân tình, thẳng thắn, tập trung vào một số vấn đề còn nổi cộm trên từng lĩnh vực được phân công của các Uỷ viên Ban Thường vụ. Không khí thảo luận, góp ý dân chủ, đoàn kết, tất cả các Uỷ viên ban Thường vụ đều tham gia phát biểu góp ý cho tập thể và cho đồng chí mình, nhiều vị phát biểu nhiều lần, có trao đổi qua lại, bổ sung giải trình thêm để làm rõ hơn cùng một vấn đề. Thái độ tiếp thu đối với các ý kiến góp ý cho cá nhân cũng rất chân thành.

* Tại Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận có 19 lượt ý kiến tham gia góp ý phần kiểm điểm tập thể và 88 lượt ý kiến góp ý cho các cá nhân. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận thấy rõ những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời giải trình, tiếp thu, làm rõ những ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận giao UBND tỉnh rà soát và chấn chỉnh việc quản lý đất đai, khoáng sản, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; rà soát những dự án; tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân và doanh nghiệp; rà soát lại công tác cán bộ, nơi nào yếu kém sẽ điều chỉnh cán bộ phù hợp...

* Ngày 20/9, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay.”

Chủ trì, phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phải đạt được mục đích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng ở Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo với trọng tâm là bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Ðồng chí Trần Ðại Quang đề nghị, Báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phải bám sát ba vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết, phân tích làm rõ những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Ðặc biệt, công tác kiểm điểm phải tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; công tác phối hợp các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên trong việc tham mưu với Ðảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

* Từ ngày 18- 21/9, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, chân tình, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh. Đóng góp cho tập thể, các ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm; đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 3 nội dung theo Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian tới. Phần kiểm điểm cá nhân các đồng chí đảng ủy viên, các ý kiến thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chân thành, thẳng thắn, trên tinh thần đồng chí, đồng đội. Từng đồng chí đảng ủy viên đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình cụ thể các vấn đề; đồng thời xác định rõ biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

* Từ 19- 21/9, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp (TTG) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, vì sự phát triển chung của đảng bộ và đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chỉ rõ: Đảng ủy Binh chủng TTG cần tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức lãnh đạo; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tốt hơn nữa vai trò người đứng đầu. Ngay sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; Đảng ủy Binh chủng TTG cần lựa chọn một số nội dung có tính đột phá, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Trong 3 ngày từ 19-21/9, Đảng ủy Quân khu 1 cũng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đảng ủy Quân khu đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng cho tập thể đảng ủy và cá nhân từng đồng chí đảng ủy viên; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nhất là việc để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Trong kiểm điểm đã phân tích làm rõ nguyên nhân khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, cá nhân từng đồng chí đảng ủy viên trên từng cương vị, chức trách. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Quân khu đề ra các giải pháp tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới...

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá, phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân theo 3 nội dung quan trọng nhất của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để báo cáo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với các cấp ủy trực thuộc.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề ra những việc cần làm tiếp sau kiểm điểm là đẩy mạnh tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Các đồng chí trong Ban Thường vụ nêu cao tinh thần cầu thị, hoàn thiện và nâng cao chất lượng bản tự kiểm điểm cá nhân để báo cáo Tỉnh ủy, làm gương cho cấp dưới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình và nội dung giải trình về một số vấn đề mà các tổ chức đảng và cá nhân đóng góp ý kiến.

Nguồn: dangcongsan.vn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lời chúc Tết Tân Sửu - 2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
​​​​​​​Xuân mới Tân Sửu - 2021 đã về trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu! Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620