Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Chủ Nhật, 13/09/2020, 11:38 (GMT+7)
Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 12-9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy T.Ư, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,… đại diện lãnh đạo các ban tham mưu của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc

Bộ Chính trị đã nghe và cơ bản đồng tình với báo cáo của Thường vụ Quân ủy T.Ư; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan T.Ư, đồng thời cho ý kiến về một số nội dung cụ thể.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Quân ủy T.Ư, có cách làm khoa học, công phu, nghiêm túc  và trách nhiệm. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí với đánh giá của Bộ Chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân đội đã đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 đề ra.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,… được chú trọng. Các cấp ủy tổ chức đảng luôn làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố lòng tin cho cán bộ, chiến sĩ; Chủ động triển khai nhiều hoạt động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hầu hết cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện; hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng lan tỏa.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không bị động bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Quang cảnh buổi làm việc

 Tuy nhiên, Quân ủy T.Ư cần lưu ý, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn giao thông tuy có chuyển biến, nhưng chưa vững chắc, còn xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy T.Ư tiếp tục lắng nghe các ý kiến góp ý, kể cả ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm để hoàn thiện tốt nhất các văn kiện trình đại hội, không được thỏa mãn với những việc đã làm được.

Với trách nhiệm và tình cảm dành cho Quân đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Quân ủy T.Ư cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc đặc điểm, thuận lợi, vị thế của Đảng bộ Quân đội - một trong những đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất cả nước; có truyền thống vẻ vang sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; Quân đội là đội quân xung kích, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và chế độ, là niềm tin yêu của nhân dân ta. Cán bộ trong quân đội được đào tạo, rèn luyện, giáo dục bài bản, có tính tổ chức và kỷ luật cao, nghiêm minh.

Văn kiện trình Đại hội cần thể hiện rõ bản chất, truyền thống đó để tạo niềm tin, khí thế và lòng tự hào cũng như trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải có lòng tự hào, tự trọng, tự tin và giữ gìn, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quân đội đã được vun đắp mấy chục năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, Đảng bộ Quân đội có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Các đơn vị quân đội làm tốt công tác dân vận, như giúp dân chống, khắc phục thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Đặc biệt là Quân đội đã làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, mang lại hiệu quả tích cực trên cả bình diện song phương và đa phương, trở thành một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và nhân dân. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm công tác xây dựng lực lượng; chủ động  nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất một số vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, tăng cường sức mạnh chiến đấu. Một số đơn vị quân đội đã thành công trong tham gia làm kinh tế, song một số doanh nghiệp lại vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, trong quản lý sử dụng đất đai ở một số đơn vị quân đội còn thiếu sót, để cán bộ bị kỷ luật. Hệ thống tổ chức, bộ máy các quân, binh chủng, các lực lượng cũng cần nghiên cứu sắp xếp theo hướng tinh, gọn, mạnh. Việc quan hệ, phối hợp với các lực lượng khác, với Công an cần tăng cường và chặt chẽ hơn nữa. Quân đội và Công an phải như đôi cánh của một con chim, phải phối hợp từ trong xây dựng chiến lược, trong đối nội, đối ngoại và trên tất cả các lĩnh vực khác.

Về dự báo tình hình và nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải thường xuyên nghiên cứu để có các phương án kịp thời; Không được bị động, bất ngờ trên tất cả các mặt trận, các lĩnh vực, địa bàn; Chủ động các phương án xây dựng thế trận, trang bị phương tiện,… vì tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường, thường xuyên nêu cao cảnh giác; Chú trọng xây dựng lực lượng thật sự vững mạnh; sản xuất, mua sắm trang bị và sử dụng tốt các vũ khí trang bị mới; Chú trọng việc quản lý, sử dụng đất đai; Làm tốt công tác dân vận; xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường đoàn kết các lực lượng thành một khối thống nhất, trong đó Quân đội là nòng cốt.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội là một đảng bộ mẫu mực, gương mẫu. Nơi nào khó khăn nhất, gian khổ nhất, Quân đội phải có mặt. Tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, ngay cả trong nội bộ, nhất là về quan điểm, tư tưởng chính trị. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chính trị là rất quan trọng, Các cơ quan báo chí của Quân đội cần chủ động, tích cực hơn nữa để vạch trần, bác bỏ các quan điểm sai trái; đẩy mạnh tuyên truyền góp phần giữ vững bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các vụ việc tiêu cực phải xử lý thật nghiêm, không để xảy ra tiêu cực, một số hiện tượng đáng tiếc như vừa qua. Không được để mất danh hiệu, danh dự - những điều cao quý nhất.

Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu, làm mạnh hơn, không thể để quan điểm sai trái, việc làm tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong Quân đội. Cần truyền tinh thần đó vào Đại hội; Ngăn ngừa, chống tiêu cực ngay từ trong nội bộ; Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu. Đại hội Đảng bộ Quân đội bàn, để làm cho thật tốt; đã làm tốt thì làm tốt hơn nữa; Không được để đồng tiền lôi kéo, làm tha hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu 

Về nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Quân ủy T.Ư đã chuẩn bị tốt, mong đại hội chọn đúng người xứng đáng, đặc biệt là người đứng đầu, tuyệt đối không chọn nhầm. Thời gian đến đại hội không còn nhiều, đồng chí mong Quân ủy T.Ư tiếp tục hoàn thiện các văn kiện với tính chiến đấu cao hơn, cầu thị lắng nghe để tổ chức thật tốt, để đại hội thật sự là một dấu ấn đối với Đảng bộ Quân đội.

Nguồn: nhandan.com.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6
Ngày 24/4/2021, tại thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) và huyện Bình Liêu, Quảng Ninh (Việt Nam) đã diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420