Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 01:51 (GMT+7)
Bế mạc Phiên họp cuối năm 2012 của Quân ủy Trung ương

 

Theo Báo QĐND - Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 16-12, Hội nghị Quân ủy Trung ương đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trong quân đội; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tổng tham mưu, các tổng cục, các quân khu, quân chủng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; một số đơn vị, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến và quyết nghị nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng lãnh đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013 và những năm tiếp theo. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến và quyết nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây Đảng bộ Quân đội năm 2013; ra nghị quyết về công tác cán bộ, nghị quyết nâng cao chất lượng huấn luyện, nghị quyết về khoa học, công nghệ và môi trường. Quân ủy Trung ương cũng thảo luận và quyết nghị Báo cáo của Quân ủy Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382; kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong giai đoạn mới; thông qua Quy chế công tác cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); thảo luận, cho ý kiến về Đề án “Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2012-2015”.

Quân ủy Trung ương cũng đã tổ chức kiểm điểm Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Sáng 16-12, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Quân ủy Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2012-2015”. Đề án đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội (DNQĐ) giai đoạn 2008-2010 và đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác này đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Đề án được kết cấu gồm 3 phần: Kết quả công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2008-2010; phương án sắp xếp, đổi mới DNQĐ giai đoạn 2012-2015 và kiến nghị; cùng 10 phụ lục.

Hội nghị thống nhất đánh giá việc sắp xếp, đổi mới DN giai đoạn 2008-2010: Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh cơ cấu, loại hình và quy mô DN để tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt phục vụ nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Việc sắp xếp, đổi mới đã nâng cao hiệu lực quản lý của chủ sở hữu, tạo điều kiện giải phóng sức sản xuất, để phát triển DN, góp phần khẳng định vị thế của DNQĐ đối với sự phát triển chung của đất nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổng công ty sau chuyển đổi có sự phát triển ổn định và tạo được vị thế mới để tiếp tục phát triển. So với năm 2009, năm 2011 các tổng công ty tăng được: 137% vốn sở hữu, 146% doanh thu, 285% lợi nhuận trước thuế, 150% nộp ngân sách, 250% tiền lương bình quân. Việc thực hiện cổ phần hóa đã giúp các DN khắc phục được những khó khăn về vốn, công nghệ, cơ chế quản lý... Sau cổ phần các DN đều hoạt động có hiệu quả, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng, việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện. Hoạt động đầu tư vốn của một số DNQĐ như: Viettel, Tân cảng, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Tổng công ty 28...tại Ngân hàng TMCP Quân đội đạt hiệu quả. Trong nhiều năm qua Ngân hàng TMCP Quân đội đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đến nay trở thành 1 trong 3 ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Hiện tại, DNQĐ đang nắm giữ 35,92% vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Quân ủy Trung ương xác định mục tiêu và định hướng phát triển DNQĐ giai đoạn 2012-2015: Sắp xếp số lượng DNQĐ hợp lý, tạo sự liên kết khoa học giữa các tổ chức DN và tổ chức lực lượng để bảo đảm DN sẵn sàng chuyển trạng thái và đáp ứng khi có tình huống xảy ra. Đổi mới các DN hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài quân sự, hóa chất, vật liệu nổ, điện tử-viễn thông, trang thiết bị hậu cần sẽ được tổ chức lại nhằm hình thành một số tổ hợp công ty mẹ - công ty con bảo đảm quy mô phù hợp, nâng cao được chất lượng quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cổ phần hóa những DN không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn Nhà nước. Tập trung được các nguồn lực để phát triển ngành nghề kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải. Nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm cơ cấu tài chính hợp lý cho sự phát triển lành mạnh, bền vững của từng DNQĐ.

Về quan điểm chỉ đạo: Bộ Quốc phòng tiếp tục quản lý các DN sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị quân sự; các DN trên địa bàn chiến lược; các DN thực hiện nhiệm vụ kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng như: Viễn thông, khai thác, dịch vụ cảng biển, cảng sông, bay dịch vụ; số DN khác sẽ thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình thích hợp. Không thành lập mới công ty con và công ty liên kết; đối với DN có quá nhiều đơn vị hạch toán phụ thuộc, lựa chọn những đơn vị đủ điều kiện để tổ chức lại thành công ty cổ phần nhằm tăng trách nhiệm cho công ty, giảm gánh nặng cho DN và thuận lợi huy động vốn đầu tư từ các cổ đông và xã hội; không cho phép các công ty cổ phẩn, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của các DNQĐ được sử dụng cụm từ Quân đội, Quốc phòng, Bộ Quốc phòng trong tên riêng của DN. Tăng cường công tác quản lý DN; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá hoạt động của DN; làm rõ vai trò quản lý Nhà nước và vai trò của chủ sở hữu trong quản lý DNQĐ. Bổ nhiệm người đứng đầu phải chọn cán bộ đủ đức, đủ tài tương xứng với tính chất, quy mô, phạm vi hoạt động của DN; đặc biệt là người đứng đầu công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con. Quá trình tổ chức sắp xếp DN phải bảo đảm hoạt động kinh doanh của các DN ổn định, phát triển bền vững, tập trung được nguồn cho lực cho phát triển những ngành nghề truyền thống, mũi nhọn. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp đối với DN nhằm hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, của quân đội, của DN và người lao động.

Hội nghị Quân ủy Trung ương cũng đã có ý kiến và xem xét cụ thể các phương án được nêu trong dự thảo đề án “Sắp xếp, đổi mới DNQĐ giai đoạn 2012-2015”.    

Kết luận phần thảo luận về đề án “Sắp xếp, đổi mới DNQĐ giai đoạn 2012-2015”, Đại tướng Phùng Quang Thanh đặc biệt nhất mạnh đến vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng các cấp và công tác quản lý của chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu đối với từng DN; tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm bảo đảm cho DN hoạt động đúng hướng, đúng pháp luật, có hiệu quả, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xây dựng Quân đội, giữ được uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam. Coi trọng công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính; tập trung đầu tư sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực, các mặt hàng truyền thống, mũi nhọn; kiên quyết khắc phục tình trạng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực trong phạm vi hoạt động của một công ty, một DN.... Đại tướng Phùng Quang Thanh giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

Chiều cùng ngày, Quân ủy Trung ương đã thảo luận, tham gia ý kiến và quyết nghị việc ra Nghị quyết về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; kiểm điểm Đô đốc Nguyễn Văn Hiến theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Lý do, tại Hội nghị của Quân ủy Trung ương được tổ chức trước đó, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bận đi công tác nên chưa tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Nguồn: qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Họp báo thông tin kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Chiều 17/11, sau phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết