Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 04/01/2018, 20:35 (GMT+7)
Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng 04-01-2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tổng cục An ninh, Cục A87 (Bộ Công an), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và các bộ phận của Ban chỉ đạo 94 Trung ương và Quân ủy Trung ương.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối Quân đội; kịp thời thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các sự kiện chính trị lớn của đất nước, những vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường tuyên truyền những thông tin tích cực. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn chống phá Quân đội; những thông tin xấu độc. Qua đó, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, là: tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Quân đội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và cơ quan chức năng các cấp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên môn; đa dạng hóa các nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền,... nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm cho Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Tin, ảnh: Phạm Tuấn

Ý kiến bạn đọc (0)