Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 16/07/2020, 13:57 (GMT+7)
Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị

Sáng 16/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, thành viên Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; đại biểu các cơ quan, đơn vị chức năng và các đồng chí trong nhóm chuyên gia, tổ thư ký, bộ phận chuyên trách, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý nhà nước, sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Đồng thời, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo, biên soạn chuyên đề, tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, như: công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; một số vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, v.v. Trước những luồng dư luận xấu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững sự ổn định trong cơ quan, đơn vị. Chủ động thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kịp thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn chống phá đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cơ quan chức năng và các đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp hoạt động; chủ động, nhạy bén dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, thông tin xấu độc. Các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận,... góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2020. Đó là: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các kế hoạch, hướng dẫn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng nội dung hoạt động vào chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đa dạng hóa các nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên duy trì có nền nếp, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và cơ quan chức năng; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ cho lực lượng nòng cốt. Cùng với đó, tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường trong biên soạn, phát hành tài liệu, tư liệu để thông tin, tuyên truyền, góp phần bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẰNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Đúng 09 giờ 00 ngày 20/10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:10 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết