Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 29/09/2017, 14:50 (GMT+7)
100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực – Giá trị lý luận và thực tiễn

Sáng 29-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “100 năm chủ nghĩa xã hội hiện thực – giá trị lý luận và thực tiễn” do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức. Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Đại tá Lê Ngọc Khải, Chủ nhiệm Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đại biểu ban, ngành trung ương, các tướng lĩnh, nhà khoa học, phóng viên trong và ngoài quân đội.

Đại tá Nguyễn Văn Tín phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Tín khẳng định, Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, giá trị của chủ nghĩa xã hội hiện thực từ sau Cách mạng Tháng Mười; luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học trong các nhà trường quân đội hiện nay.

Hội thảo đã nhận được 130 bài tham luận về các vấn đề lý luận, thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực từ sau Cách mạng Tháng Mười đến nay. Các tham luận đã khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội hiện thực 100 năm qua và dự báo những phát triển trong thời gian tới; luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra đối với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nhĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tin, ảnh: Văn Dũng

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.