QPTD -Thứ Bảy, 26/05/2018, 22:32 (GMT+7)
Trung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng

Ngày 26-5-1946: “Trung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là một vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta”1.

Lễ báo công dâng Bác của Trường Sỹ quan Lục quân 1
tại Quảng trường Ba Đình

Ngày 26 tháng 5 năm 1946, đến dự lễ khai giảng khoá 8, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1/ Bộ Quốc phòng), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng nhà trường lá cờ thêu sáu chữ vàng: “Trung với nước, hiếu với dân”, đồng thời căn dặn cán bộ, học viên: “Trung với nước, hiếu với dân là bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là một vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nựớc ta”. Người muốn truyền tinh thần cao cả đó cho nhà trường và trao trách nhiệm nặng nề, chỉ rõ vinh dự cao quý cho cán bộ, giáo viên và học viên là phải suốt đời vì dân mà học tập, chiến đấu và công tác. Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học... cung cấp kịp thời cho các chiến trường khi đất nước còn chiến tranh và các đơn vị trong toàn quân hàng trăm nghìn cán bộ có chất lượng, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, xứng đáng với danh hiệu cao quý đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. “Trung với nước, hiếu với dân” trở thành niềm tự hào, nguồn gốc sức mạnh, động lực tinh thần tạo nên mọi chiến thắng, xây dựng nên bản chất, truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng nặng nề và phức tạp hơn. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, cán bộ, giáo viên, học viên trong nhà trường quân đội phải luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "trung với nước, hiếu với dân"; luôn xứng đáng là đội quân cách mạng, lực lượng chmh trị tin cậy, lực lượng vũ trang sắc bén có sức chiến đấu cao, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực sự là đội quân cách mạng của dân, do dân, vì dân, xứng đáng với phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và niềm tin về đội quân mãi “trung với nước, hiếu với dân” mà Bác Hồ gửi trọn niềm tin tưởng.
______________________

1 - Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Công tác đảng, công tác chính trị (1945-2000), Nxb QĐND, H. 2000, tr. 21.

Ý kiến bạn đọc (0)