QPTD -Chủ Nhật, 20/05/2018, 11:13 (GMT+7)
Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn

Ngày 20-5-1969: “Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”1.

Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Lương Bằng thăm đơn vị Hải quân
bảo vệ biển Đông Bắc (Ảnh tư liệu)

Là lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp cơ quan Bộ Quốc hòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng, sư đoàn do Tổng cục Chính trị tổ chức họp tháng 5 năm 1969.

Trong điều kiện đất nước đang có chiến tranh, còn nhiều khó khăn, gian khổ, song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn huy động cao nhất mọi nguồn nhân, vật lực cho bộ đội trên chiến trường với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi khẩu súng, viên đạn, hạt gạo, viên thuốc... là công sức của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế ủng hộ, để bộ đội có điều kiện chiến đấu, chiến thắng quân địch trên chiến trường. Do vậy, Bác căn dặn đội ngũ cán bộ quân đội phải làm tốt công tác giáo dục và thực hành tiết kiệm sâu rộng trong toàn quân để tạo nên động lực, sức mạnh, chiến đấu, chiến thắng kẻ thù, giải phóng đất nước.

Lời Bác dạy đã trở thành phương châm hành động, ý thức tự giác trong các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội. Các phong trào thi đua được phát động ngay trên chiến trường đỏ lửa “yêu xe như con, quý xăng như máu”, “mỗi viên đạn là một quân thù”... đã được bộ đội tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo nên sức mạnh chiến đấụ, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Trong giai đoạn hiện nay, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện thông qua việc tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật... tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cả về vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, điện, nước, văn phòng phẩm, sức lao động, thời gian, tiền bạc... của đơn vị và cá nhân. Đặc biệt, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” và phong trào thi đua Quyết thắng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm sâu rộng trong mọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
____________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 577.

Ý kiến bạn đọc (0)