QPTD -Thứ Hai, 21/05/2018, 08:19 (GMT+7)
Nhân dân miền Nam anh dũng quyết không lùi bước trước mũi súng của kẻ xâm lược và lũ bán nước
Trong phiên họp bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa I, Bác Hồ đã xúc động khi nói tới đồng bào Miền Nam. (Ảnh tư liệu)

Ngày 21-5-1964: "Nhân dân miền Nam anh dũng quyết không lùi bước trước mũi súng của kẻ xâm lược và lũ bán nước. Đồng bào chúng tôi thà hy sinh hết thảy, nhưng quyết không chịu làm nô lệ”1.

Là lời trong bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Mainôrity Ốp Oăn (Minority of one) - tạp chí do một nhóm nhân sĩ trí thức tiến bộ Mỹ xuất bản, ra ngày 21 tháng 5 năm 1964 nhân kỷ niệm ngày sinh của Người, thể hiện rõ quyết tâm sắt đá, chiến đấu anh dũng, kiên cường, sẵn sàng hiến dâng máu xương của nhân dân miền Nam nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung, quyết đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng lịch sử trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã chứng minh lời khẳng định của Hồ Chí Minh trước đồng bào trong nước và nhân dân trên thế giới..

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực hòa bình, họp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp biển đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng,... tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều nơi; sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước đặt ra những yêu cầu mới. Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Bác về ý chí, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, Đại hội XII của Đảng đã xác định rõ chủ trương “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”; thực hiện tốt các đối sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền, biển, đảo, lợi ích quốc gia, các hoạt động chống phá chế độ...

Học tập và làm theo lời dạy của Người, cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, , có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội. Đề cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ đối tác, đối tượng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; mài sắc ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
___________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb. CTQG, H. 2011, tr. 330.

Ý kiến bạn đọc (0)