QPTD -Thứ Tư, 21/11/2018, 08:43 (GMT+7)
Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi

Trong “Thư gửi quân và dân Tây Bắc”, ngày 21 tháng 11 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.1 (Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 1953).

Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có sự thay đổi lớn có lợi cho ta, các đại đoàn chủ lực ra đời, liên tục giành thắng lợi lớn trên các chiến trường, đặc biệt các chiến dịch quan trọng, như: Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Tây Bắc (1952)… làm phá sản âm mưu của thực Pháp hòng chia rẽ dân tộc bằng “xứ Thái tự trị”, “xứ Nùng tự trị” giải phóng một vùng Tây Bắc nối liền với Việt Bắc tạo t