Sư đoàn 395 thực hiện "năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao"

Sư đoàn 395 thực hiện “năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao”

QPTD -Thứ Hai, 19/04/2021, 22:28 (GMT+7)
Diễn tập, hội thi, hội thao là nội dung quan trọng trong rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy của cán bộ chỉ huy các cấp; trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội, lực lượng; đồng thời, đánh giá thực chất trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Với nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 395 đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao”.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Hai, 19/04/2021, 22:28 (GMT+7)
Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức các cấp tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Năm, 15/04/2021, 14:08 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

QPTD -Thứ Ba, 13/04/2021, 06:55 (GMT+7)
Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung này tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng khẳng định với nhiều điểm mới. Vì vậy, quán triệt, thống nhất nhận thức, triển khai đồng bộ giải pháp để thực hiện là nội dung hết sức cần thiết.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội hiện nay

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 12/04/2021, 09:24 (GMT+7)
Trước sự tác động sâu sắc của an ninh, chính trị thế giới, khu vực đối với nước ta và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi Quân đội phải không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đủ khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Quân đoàn 3 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội

Quân đoàn 3 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội

QPTD -Chủ Nhật, 11/04/2021, 21:13 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Quân đội. Tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã và đang được các cấp ủy trong Đảng bộ Quân đoàn 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

QPTD -Thứ Sáu, 09/04/2021, 08:08 (GMT+7)
Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 08/4/2021, Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, tiến hành phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Lữ đoàn Xe tăng 215 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Lữ đoàn Xe tăng 215 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 08/04/2021, 14:17 (GMT+7)
Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu - một trong hai khâu đột phá được Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định. Nội dung đó, đã và đang được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

QPTD -Thứ Hai, 05/04/2021, 12:02 (GMT+7)
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà máy Z183 nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quốc phòng, kinh tế

Nhà máy Z183 nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quốc phòng, kinh tế

QPTD -Thứ Hai, 29/03/2021, 07:56 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội, của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tập trung lãnh đạo Nhà máy phát triển đúng hướng, lấy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quốc phòng, kinh tế là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470