Lữ đoàn Phòng hóa 86 thực hiện "nhiệm vụ kép"

Lữ đoàn Phòng hóa 86 thực hiện “nhiệm vụ kép”

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Do tính chất mới về hình thái và độ khẩn trương trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, Lữ đoàn phát huy cao độ trí tuệ tập thể của chiến sĩ khung tập và cán bộ các cấp để xây dựng kịch bản. Tập trung phối hợp nghiên cứu tính chất nguy hiểm của dịch bệnh về: phương thức truyền nhiễm, không gian lây nhiễm, thời gian ủ bệnh, phát bệnh, khả năng tồn tại trong môi trường.

Tổng Công ty Thái Sơn đẩy mạnh phát triển và hội nhập

Tổng Công ty Thái Sơn đẩy mạnh phát triển và hội nhập

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, những năm qua, Tổng Công ty Thái Sơn đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Học viện Hải quân hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Học viện Hải quân hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã và đang tập trung mọi nỗ lực xây dựng Học viện hiện đại.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân cả nước cần quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình tổ chức thực hiện là một nội dung có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cả hai nhiệm vụ này, xây dựng Tổng Công ty thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam, điểm sáng về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổ chức trọng thể Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Tổ chức trọng thể Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)
Sáng 21/4/2021 (ngày 10 tháng 3 năm Tân Sửu), tại Điện Kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trọng thể.

Sư đoàn 395 thực hiện "năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao"

Sư đoàn 395 thực hiện “năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao”

QPTD -Thứ Hai, 19/04/2021, 22:28 (GMT+7)
Diễn tập, hội thi, hội thao là nội dung quan trọng trong rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy của cán bộ chỉ huy các cấp; trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng hiệp đồng chiến đấu của các phân đội, lực lượng; đồng thời, đánh giá thực chất trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Với nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 395 đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Năm nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao”.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Hai, 19/04/2021, 22:28 (GMT+7)
Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức các cấp tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự

Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Năm, 15/04/2021, 14:08 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

QPTD -Thứ Ba, 13/04/2021, 06:55 (GMT+7)
Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung này tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng khẳng định với nhiều điểm mới. Vì vậy, quán triệt, thống nhất nhận thức, triển khai đồng bộ giải pháp để thực hiện là nội dung hết sức cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước
100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội) bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470