QPTD -Thứ Năm, 09/01/2020, 08:34 (GMT+7)
Toàn quân nêu cao trách nhiệm chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020

Năm 2019, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, dân tộc, khủng bố, chiến tranh cục bộ và những vấn đề an ninh phi truyền thống gia tăng. Trong nước, an ninh chính trị - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng vững chắc; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tuy nhiên, tình hình trên Biển Đông có những phức tạp mới, đặt ra nhiều thách thức về quốc phòng, an ninh. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, v.v. Tình hình trên tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc với cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019. (Ảnh: qdnd.vn ​​​​​​)

Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, Quân đội đã chủ động, nhạy bén làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng được triển khai toàn diện, đúng hướng, có nhiều đổi mới, đạt những kết quả tích cực; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu. Chúng ta đã cử Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 và số 2 sang Phái bộ Nam Xu-đăng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trong đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Phái bộ của Liên hợp quốc và nhân dân nước sở tại hoan nghênh và đánh giá rất cao. Ba khâu đột phá xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; nền nếp chính quy có bước chuyển biến tiến bộ vững chắc; việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tiến hành nghiêm túc, quyết liệt, đạt kết quả tốt. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội được nâng lên. Toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng cơ sở chính trị, làm công tác dân vận, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, v.v. Qua đó, làm ngời sáng thêm phẩm chất, hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Đảng bộ Quân đội tiếp tục gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng Đảng; tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành tích cực, hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Các cấp đã tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), tạo sự lan tỏa sâu rộng, khơi dậy và nhân lên niềm vinh dự, tự hào về truyền thống bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, gắn bó mật thiết với Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ; tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đáng chú ý là: công tác phối hợp trong nắm, dự báo tình hình có nội dung chưa kịp thời; chất lượng huấn luyện có mặt còn hạn chế; công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quản lý, rèn luyện kỷ luật ở một số đơn vị chưa sâu, chưa chặt chẽ; tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông, trong huấn luyện chưa giảm, v.v. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục.

Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại và thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống có xu hướng gia tăng. Cộng đồng ASEAN phát triển và hội nhập sâu rộng, song phải đối mặt với những thách thức mới. Tình hình Biển Đông tiếp tục sẽ có những diễn biến phức tạp, căng thẳng, khó dự báo; biển Tây Nam tiềm ẩn những thách thức mới về quốc phòng, an ninh. Đối với nước ta, đây là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại1; năm tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới và toàn diện. Các thế lực thù địch, phản động sẽ chống phá quyết liệt, công khai, trực diện hơn, nhất là dịp diễn ra đại hội đảng các cấp, v.v. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, đòi hỏi toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nêu cao trách nhiệm chính trị, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng. Trước sự biến động mau lẹ, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là diễn biến phức tạp trên Biển Đông, đòi hỏi toàn quân, trước hết là các cơ quan chiến lược phải nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược về quân sự, quốc phòng, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược và các đối sách linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, giải pháp toàn diện, khả thi, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng; giải quyết tốt các quan hệ quốc tế, vấn đề biển, đảo, biên giới,... không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Để làm tốt vấn đề này, các cơ quan cần chủ động nhạy bén, đẩy mạnh đổi mới tư duy, đột phá, sáng tạo trong công tác nghiên cứu chiến lược; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là những động thái, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, sự biến động tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực có liên quan. Tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân tích và dự báo sâu, chính xác ở tầm chiến lược; trong đó, chú trọng tham mưu, đề xuất những chủ trương lớn về xây dựng tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng, an ninh; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án, luật về quân sự, quốc phòng đã ban hành; đánh giá chính xác, kịp thời về đối tượng, đối tác, làm cơ sở để xây dựng phương thức đấu tranh quốc phòng, đối ngoại quốc phòng phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Toàn quân thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng trên từng hướng, địa bàn chiến lược, phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm và không gian mạng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 05-9-2019 của Chính phủ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị; trong đó, Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Từ kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự địa phương các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-02-2019 của Chính phủ gắn với thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Luật Quốc phòng, các chiến lược chuyên ngành và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Luật Lực lượng dự bị động viên, v.v. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tham mưu cho địa phương đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế lãnh đạo, điều hành xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ quân khu; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng, ban chỉ đạo về quân sự, quốc phòng ở các cấp, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương và cơ sở; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Đặc biệt, tăng cường xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quân sự, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới, biển, đảo. Cùng với đó, các đơn vị Quân đội thực hiện tốt chức năng quản lý về quốc phòng; tiếp tục phát huy vai trò “đội quân công tác”, tích cực thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế - quốc phòng,… nhằm góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Năm 2020 có ý nghĩa quyết định hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần rà soát, bổ sung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Trước hết, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Quân đội luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, định hướng tư tưởng, để bộ đội nắm chắc đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. Kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng tiêu cực nảy sinh; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, giữ vững trận địa tư tưởng, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội.

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế; huấn luyện, đào tạo; chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn chỉnh Đề án tổ chức Quân đội trong tình hình mới; Đề án Quy hoạch hệ thống nhà trường Quân đội; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị ở địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị, yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và làm chủ các loại vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí thế hệ mới; huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng cơ động, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, tác chiến bảo vệ biển, đảo và không gian mạng. Các học viện, nhà trường Quân đội tích cực đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo; nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ; đẩy mạnh triển khai xây dựng nhà trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng kết quả xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường quản lý kỷ luật, quản lý con người, vũ khí, trang bị và các mối quan hệ của quân nhân,... tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất các vụ việc nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập và giao thông; xử lý dứt điểm những sai phạm, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự, có giải pháp đột phá thực hiện ở cơ quan chiến dịch, chiến lược. Cùng với đó, cần triển khai thực hiện tốt các mặt công tác: hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp, cơ yếu,… tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Bốn là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI); Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, v.v. Chú trọng thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng đa phương, song phương đi vào chiều sâu, thực chất; tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các diễn đàn quốc tế, cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, v.v. Quá trình thực hiện, phải luôn kiên định, giữ vững mục tiêu, định hướng hội nhập; ưu tiên quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước có biên giới liền kề, các nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống; giải quyết tốt quan hệ, hợp tác quốc phòng với các đối tác, đảm bảo cân bằng chiến lược, tăng cường lòng tin và đan xen lợi ích; chủ động chuẩn bị các phương án đấu tranh, thông qua đối ngoại quốc phòng để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các lợi ích hợp pháp của Việt Nam, nhất là trên Biển Đông, v.v. Trước mắt, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo kế hoạch, lộ trình đã xác định; triển khai thực hiện tốt Đề án tổng thể hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2020 - khi Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trọng tâm tập trung tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 14; Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 7; Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Đông Dương; các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia,... và chuẩn bị mọi mặt đưa Đội Công binh đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Xu-đăng. Qua đó, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế; tạo thế trận đối ngoại quốc phòng vững chắc, thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Năm là, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân. Do đó, toàn quân tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, v.v. Trước mắt, các đơn vị rà soát, lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 747-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội XI; tham gia xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chuẩn bị báo cáo chính trị, nhân sự cấp ủy khóa mới. Đẩy mạnh kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, cán bộ cơ quan quân sự địa phương tham gia cấp ủy địa phương các cấp, v.v. Sau đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải kịp thời xây dựng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, cụ thể hóa lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội các cấp đã đề ra.

Năm 2020, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng rất nặng nề, yêu cầu cao. Với niềm phấn khởi, tự hào, truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục nêu cao trách nhiệm chính trị, tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2020); 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2020), làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
________________

1 - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2020); 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2020); Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Bộ Quốc phòng đảm nhiệm Chủ tịch ADMM và ADMM+, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
Sáng 21/01, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 26/01/2021

EUR27,147.1728,565.38

GBP30,732.9332,016.59

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:42 - 26/01/2021

HCMSJC56.10056.600
Hà NộiSJC56.10056.620
Đà NẵngSJC56.10056.620