Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Ba, 29/08/2017, 09:41 (GMT+7)
Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá Quân đội ta

Việc các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Quân đội ta không có gì là lạ, lâu nay họ vẫn làm. Chỉ có điều, trong thời gian gần đây hành động đó của họ quyết liệt hơn, gay gắt hơn cả về thủ đoạn, nội dung, phương thức tiến hành. Vì vậy, cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động thâm độc đó là rất cần thiết, quan trọng hiện nay.

Về nội dung, họ tuyên truyền, xuyên tạc chức năng của Quân đội ta. Điển hình, là chức năng “đội quân lao động sản xuất”, họ dựng lên vấn đề “Quân đội làm kinh tế” và đưa ra những “luận cứ” phiến diện rằng: “Trên thế giới chẳng có quân đội nào làm kinh tế, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”, “Quân đội mà làm kinh tế sẽ dẫn đến 08 điều nguy hại”, “lợi ít, hại nhiều, phúc nhỏ, họa lớn”, v.v. Trong khi có thể họ không biết do ấu trĩ hoặc biết nhưng cố tình lờ đi sự thật là Quân đội nhân dân Việt Nam có ba chức năng cơ bản: “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Quân đội ta không làm kinh tế, càng không làm kinh tế một cách thuần túy, mà là thực hiện tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Việc đó hoàn toàn khác biệt về bản chất của luận điểm “Quân đội làm kinh tế” mà họ nêu ở trên. Từ xuyên tạc và ngụy biện một cách trơ trẽn về “Quân đội làm kinh tế” họ đi đến “phán xét” rằng, “đây là cách làm giàu của một bộ phận lợi ích nhóm trong Quân đội, tiếp tay cho tham nhũng dưới cái bóng của quyền lực”; đồng thời, kích động, tuyên truyền, tạo dư luận xấu trong xã hội, gây mất niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang; kêu gọi mọi người lên tiếng “đấu tranh” phản đối chủ trương Quân đội làm kinh tế. Rồi “khuyên”: Quân đội “hãy rời bỏ việc làm kinh tế”(!). Không những thế, họ còn đẩy mạnh xuyên tạc tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Quân đội ta; tăng cường tán phát thông tin bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và lãnh đạo cấp cao của Quân đội. 

Họ thực hiện mưu đồ đó bằng phương thức đa dạng, thủ đoạn thâm độc với “mưu ma, chước quỷ”, tạo sự lan truyền theo kiểu “vết dầu loang”, làm lung lạc nhận thức, tư tưởng của bộ đội và nhân dân. Về lực lượng, họ liên kết các phần tử cơ hội, tổ chức phản động trong và ngoài nước, lấy cớ “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” hợp sức tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Quân đội ta. Về phương tiện, họ tăng cường lợi dụng tính năng mở của in-tơ-nét, lập các trang mạng mạo danh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau có máy chủ đặt ở nước ngoài; liên kết chặt chẽ với các trang Tiếng Việt của: BBC, VOA, RFA,… để chống phá. Về hình thức, họ ngụy tạo nên những tài liệu, “Thư ngỏ”, “Đơn tố cáo”, “Tâm thư”,… lợi dụng các tài khoản fanpage của mạng xã hội facebook, lập thành các kênh thông tin xấu, độc; sử dụng Youtube, tổ chức các Group facebook, lợi dụng triệt để tính năng cộng đồng để xây dựng diễn đàn trao đổi, tán phát thông tin xuyên tạc, phản động, nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp diễn ra. Về thủ đoạn, họ mở chiến dịch với nhiều mũi, nhiều hướng, tung lên mạng xã hội, blog, Youtube, các cơ quan báo chí thiếu thiện chí những tin, bài, vi-đi-ô clip,… có nội dung xấu độc, với tần xuất dày đặc. Đồng thời, tìm nguyên cớ tạo “điểm nóng” để kích động nhân dân đấu tranh “bất bạo động” đòi “dân sinh, dân chủ”, tiến tới tổ chức tụ tập đông người gây áp lực với các cấp chính quyền,… kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức thiếu thiện chí, phản động,… ở nước ngoài can thiệp. Nguy hiểm hơn, việc mạo danh cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội đã nghỉ hưu, có uy tín để ngụy tạo “Đơn thư tố cáo” đối với cán bộ cấp cao hiện đang công tác, gây hiểu lầm, mâu thuẫn nội bộ được họ triệt để sử dụng. Điển hình như việc mạo danh Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị gửi “thư” cho Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ mới đây, v.v. Có thể khẳng định rằng, nội dung mà họ xuyên tạc hết sức sai trái, phản động; phương thức thực hiện rất tinh vi, không từ một thủ đoạn nào, nhằm “lập lờ đánh lận con đen”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta và lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, v.v. Từ đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội xa rời chuẩn mực chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tư tưởng, đạo đức, bản chất Quân đội cách mạng; mơ hồ về chức năng, nhiệm vụ, nhầm lẫn về đối tác, đối tượng, giữa hợp tác và đấu tranh,… dẫn đến mất cảnh giác, phương hướng chính trị, làm tổn hại đến uy tín, vị thế và hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, phá vỡ mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

 Cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá Quân đội của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách hiện nay của mọi tổ chức, lực lượng trong toàn quân và nhân dân; trước hết, là của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ chuyên trách các cấp. Để làm được điều đó, cần tập trung vào những nội dung giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội và nhân dân về bản chất, chức năng, truyền thống, vai trò của Quân đội ta. Nội dung tập trung vào nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về chức năng lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đất nước của Quân đội. Trong đó, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020; Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 về “Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt Đề án đổi mới Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, khẳng định rõ: Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân cách mạng, của dân, do dân và vì dân, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước là một chức năng cơ bản, nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của Quân đội ta. Thực tiễn cho thấy, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Quân đội ta luôn thực hiện tốt chức năng “đội quân lao động sản xuất”; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Trong quá trình thực hiện, luôn tuân thủ nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội; tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần tăng cường an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nơi biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Nhiều doanh nghiệp Quân đội đã tiên phong đi đầu trong lao động sản xuất, kinh doanh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng, làm ăn có hiệu quả, tích cực đóng góp cho ngân sách Nhà nước, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng Quân đội, nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Tiêu biểu như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Tổng công ty Tân cảng Sài gòn, Tổng Công ty Đông Bắc, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB); các binh đoàn: 12, 15, 16 và 18, các đoàn kinh tế - quốc phòng, v.v. Điều đó đã khẳng định: Quân đội ta vừa anh hùng trong chiến đấu và công tác, bảo vệ Tổ quốc, vừa anh hùng trong lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Điều lệnh Quân đội, quy định đơn vị, các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chức năng cần chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục những hiện tượng buông lỏng quản lý, xử lý vi phạm nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để xảy ra hiện tượng thâm nhập, lôi kéo, móc nối, tiếp tay cho các hoạt động chống phá. Đồng thời, tăng cường quản lý bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, nắm chắc các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ và xã hội của từng quân nhân, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề ra biện pháp giáo dục, động viên, giải quyết phù hợp, không để quân nhân có hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, v.v. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm: gắn “xây với chống”, lấy xây là chính, chống là quan trọng; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát huy vai trò của tổ “Chiến sĩ bảo vệ”, tích cực phòng gian, bảo mật, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ. Trước sự phát triển bùng nổ của in-tơ-nét, các đơn vị cần chú trọng xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định sử dụng in-tơ-nét; quản lý chặt chẽ tài liệu mật; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, kỷ luật thông tin; nắm chắc, quản lý tốt việc quân nhân tham gia hoạt động trên mạng xã hội, nhất là trên facebook, Youtube, v.v. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ, không để các thông tin, tài liệu, hình ảnh xấu liên quan đến Quân đội, đơn vị và quân nhân,… tán phát, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Thứ ba, đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên không gian mạng. Ngày nay, không gian mạng đã trở thành “chiến địa” vô cùng rộng lớn, khốc liệt trong cuộc đấu tranh giữa cái đúng, cái đẹp, tiến bộ với cái sai, cái xấu, phản tiến bộ. Vì thế, cảnh giác, đấu tranh loại bỏ thông tin xấu độc, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng luôn là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách. Để cuộc đấu tranh trên không gian mạng giành thắng lợi, cần phải có những giải pháp đồng bộ về mọi mặt. Bên cạnh xây dựng thiết chế, cơ chế, lực lượng, phương tiện kỹ thuật, nội dung, hình thức đấu tranh thích hợp, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng trong Quân đội, của hệ thống chính trị và toàn dân, trước hết là ở nơi đóng quân; kết hợp giữa thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác tình hình, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội,… với đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Tăng cường đầu tư phương tiện kỹ thuật hiện đại, tổ chức xây dựng các chuyên mục, website, blog, facebook; đồng thời, phát huy vai trò của mỗi quân nhân trong việc sử dụng facebook cá nhân, các blogger,… để kết bạn, chia sẻ, lan tỏa các tin, bài có nội dung tốt, đấu tranh với thông tin xấu độc. Đặc biệt, các cấp cần quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao khả năng đấu tranh của lực lượng nòng cốt, chuyên sâu. Lực lượng này nhất thiết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ lý luận tương xứng; có nhiệt huyết, dũng khí và trình độ, khả năng sử dụng phương tiện kỹ thuật, khai thác in-tơ-nét, viết bài đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch. Lực lượng này phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy; hoạt động theo quy chế, quy trình, nhiệm vụ đã xác định; thường xuyên được cung cấp tài liệu, cập nhật thông tin; bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp, kỹ năng đấu tranh và khuyến khích, động viên tự học, tự rèn nâng cao trình độ, v.v. Cùng với đó, cần coi trọng đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại để giúp họ phát huy năng lực tác nghiệp đấu tranh trên không gian mạng.

Thứ tư, phát huy vai trò của báo chí Quân đội. Thực tiễn chỉ ra rằng, khi nào người dân được tiếp cận thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác thì khi đó họ mới có nhận thức đúng và “miễn dịch”, “tự đề kháng” trước những thông tin thất thiệt, xấu độc và chủ động tham gia đấu tranh loại bỏ thông tin sai trái một cách hiệu quả. Vì thế, bên cạnh thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, báo chí Quân đội cần chủ động, nhạy bén, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận, duy trì pháp luật, kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Để làm được điều đó, các cơ quan báo chí Quân đội cần chủ động nghiên cứu, phát hiện, dự báo những vấn đề mới trong thực tiễn xây dựng Quân đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội nắm vững tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch,… từ đó xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền phù hợp, nhất là trước những vấn đề nhảy cảm, phức tạp. Tổ chức lực lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”, đảm bảo “đánh đúng, đánh trúng” mục tiêu, đối tượng, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Trong thực hiện, phải tuân thủ nghiêm túc tôn chỉ, mục đích hoạt động của mỗi tờ báo, sự định hướng, chỉ đạo của trên, cũng như quy trình, quy định tác nghiệp, đảm bảo giữ vững “trận địa thông tin”, bảo vệ quyền tự do thông tin, làm trong sạch môi trường thông tin trên mạng và trong xã hội; không để bộ đội và người dân bị “đói”, bị “nhiễu” thông tin; kiên quyết đấu tranh loại bỏ thông tin xấu độc dưới mọi hình thức. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm cơ chế cung cấp thông tin (người phát ngôn) đối với báo chí, truyền thông để chuyển tải thông tin nhanh, chính xác và phản bác có hiệu quả mọi thông tin thất thiệt, độc hại; chủ động định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước những sự kiện “nóng”, nhạy cảm trong nước và quốc tế, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và Quân đội./.

MINH QUÂN

Ý kiến bạn đọc (0)

Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975
Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.