Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Năm, 12/01/2017, 08:08 (GMT+7)
Toàn quân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc Hội nghị Quân chính toàn
quân năm 2016. (Ảnh: qdnd.vn)

Năm 2016, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, thành công Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tạo động lực mới để xây dựng, phát triển đất nước và tăng cường quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, lợi dụng những khó khăn về kinh tế - xã hội cùng những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai kéo dài và sự cố về môi trường gây ra,… các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng với sự nỗ lực cao của các cơ quan, đơn vị, toàn quân đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội có bước phát triển mới.

Kết quả nổi bật là, Quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ động và dự báo đúng tình hình, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Hoạt động đối ngoại quốc phòng không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên; công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Việc thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X được chú trọng, bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng được triển khai đúng định hướng, đạt hiệu quả cao, nhất là trong bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho toàn quân, trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Quân đội đã chủ động tham gia và là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; khắc phục hậu quả sau chiến tranh, cứu hộ, cứu nạn và tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm. Đời sống bộ đội ổn định và có cải thiện; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Toàn quân luôn vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: công tác nắm, dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời; chất lượng huấn luyện, diễn tập ở một số đơn vị có mặt còn hạn chế; việc thực hiện ba khâu đột phá có nội dung kết quả chưa cao. Công tác quy hoạch, quản lý đất quốc phòng, quản lý đầu tư, tài chính,… nhìn chung chưa thật chặt chẽ. Tình hình vi phạm kỷ luật, tai nạn giao thông và mất an toàn trong huấn luyện vẫn còn xảy ra. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế nêu trên, tạo chuyển biến tích cực cho năm tới.

Năm 2017, xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn giữ vai trò chủ đạo ở khu vực và trên thế giới, song tình hình sẽ có những diễn biến phức tạp, biến chuyển nhanh, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó lường. Cộng đồng ASEAN tiếp tục phát triển và hội nhập sâu, rộng, nhưng phải đối mặt với một số thách thức, cả bên trong và bên ngoài. Đối với nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, như: biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố, ô nhiễm môi trường; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan quan trọng: Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga;… đồng thời, là năm có ý nghĩa bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, đặt ra cho toàn quân nhiệm vụ rất nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017, đòi hỏi toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Cần nhận thức rõ, đây là mặt công tác thường xuyên, quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp tới việc hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội. Có nắm chắc tình hình, mới tham mưu trúng, đúng, hiệu quả; vì thế, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cấp chiến lược phải tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm chắc tình hình quốc tế, trong nước liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là tình hình biên giới, hải đảo, vùng trời và động thái của các nước, dự báo đúng xu hướng phát triển và sự tác động của nó đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng và có đối sách phù hợp trong quan hệ quốc tế; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ và gây bất lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội cần chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tập trung vào những vấn đề mới đã được Đại hội xác định, như: chủ trương kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh quốc phòng; quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới, v.v. Đây là những vấn đề rất quan trọng, cấp bách, có quan hệ trực tiếp đến Quân đội - với tư cách là lực lượng nòng cốt cả trong phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện, nên cần được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình thực hiện công tác nắm, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng Công an và đối ngoại.

Bên cạnh đó, Quân đội cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Quốc phòng và Chiến lược Quân sự Việt Nam; sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; thường xuyên nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, vùng biển, vùng trời; chủ động chuẩn bị về kế hoạch, phương án, lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan điểm cơ bản, xuyên suốt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị; trong đó, Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Thời gian tới, toàn quân cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các lực lượng đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên các địa bàn, hướng chiến lược và phạm vi cả nước.

Các cơ quan, đơn vị, căn cứ vào tình hình cụ thể địa bàn nơi đóng quân, chủ động tham gia xây dựng tiềm lực, lực lượng và thế trận của khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Nghị định 02/2016/NĐ-CP, ngày 05-01-2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10-10-2007 của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ”. Trong đó, chú trọng triển khai quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn; tập trung đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, đường hầm, sở chỉ huy các cấp.

Trên cơ sở kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích đất quốc phòng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và các chức sắc, chức việc tôn giáo; coi trọng công tác đào tạo cán bộ quân sự cơ sở và triển khai các chương trình, đề án về tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, nhất là đối với dân quân khu vực biên giới, dân quân tự vệ biển và dân quân thường trực. Các đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, huy động kịp thời lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên các địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ thảm họa ở khu vực và quốc tế. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng khu vực, địa bàn và cả nước.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đây là nội dung cơ bản, đảm bảo cho Quân đội hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và các nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Theo đó, trước hết, phải tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống tốt; ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” kết hợp với định hướng, quản lý chặt chẽ tư tưởng của bộ đội, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc nảy sinh; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 08-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, gắn với các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc ở từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hành động chống phá nước ta bằng hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế; huấn luyện - đào tạo; thực hiện chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, địa bàn trọng điểm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; trong đó, tập trung huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, huấn luyện đêm và năng lực làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nhất là trong luyện tập, diễn tập chiến đấu, bảo đảm cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập, thành thạo trong tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng và với các lực lượng của khu vực phòng thủ địa phương.

Cùng với đó, toàn quân phải thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch đầu tư, tài chính, tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác cơ yếu và khoa học quân sự, v.v. Trong đó, việc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phải bám sát Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020 và chỉ đạo từng bước xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, v.v.

Bốn là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội

Toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; đồng thời, xác định đây là một định hướng chiến lược, là kế sách bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình. Theo đó, chúng ta cần tập trung hoàn thành và triển khai có hiệu quả Đề án hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020; tiếp tục đưa quan hệ quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, bền vững. Trong đó, cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương lên một bước mới theo hướng: ưu tiên quan hệ với các nước có biên giới liền kề; củng cố, phát triển quan hệ với các nước lớn; coi trọng quan hệ với các nước ASEAN; tăng cường quan hệ với các đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống và các nước công nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, phải tăng cường hợp tác quốc phòng đa phương, vừa tạo thế đan xen lợi ích vững chắc, vừa có thể tranh thủ các cơ chế quân sự, quốc phòng khu vực và toàn cầu để tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN, các hoạt động của năm APEC - 2017; thực hiện tốt những điều ước, cam kết quốc tế; đẩy mạnh phối hợp tuần tra chung trên biên giới, trên biển, diễn tập cứu hộ cứu nạn, cứu trợ thảm họa với các nước và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị, xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội trên trường quốc tế.

Đặc biệt, Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương trong thống nhất hoạch định chính sách và triển khai thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng. Đẩy mạnh việc hoàn thiện các cơ chế, quy định, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại quốc phòng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại Đảng và ngoại giao nhân dân, bảo đảm ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Năm là, tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân. Vì thế, thời gian tới, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, coi trọng việc quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW. Qua đó, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy các cấp phải tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ trì về phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực thực tiễn, để đội ngũ này thực sự tiêu biểu về mọi mặt. Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; chú trọng kiện toàn, củng cố cấp ủy, tổ chức đảng; tích cực đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội.

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương. Trong đó, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, giải quyết số lượng, gắn với điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược. Chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, vi phạm nguyên tắc và tổ chức sinh hoạt đảng,… góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.

Năm 2017 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, đặt ra cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn. Với truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nêu cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị