Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 27/07/2017, 07:48 (GMT+7)
Quận Hà Đông thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Quận Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội có diện tích 48,33 km2, dân số trên 30 vạn người. Trên địa bàn Quận hiện có hơn 720 cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị quân đội; trong đó, có Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước. Đây là nơi người ở các địa phương thường đến kiến nghị, khiếu kiện, dễ bị các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng, kích động làm nảy sinh các vụ việc phức tạp, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Quận Hà Đông cũng là nơi đô thị hóa nhanh nên cùng với mặt tích cực, không tránh khỏi những vấn đề phức tạp về trật tự, an ninh đô thị tại một số phường, nhất là việc giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn có thời điểm diễn biến phức tạp. Những yếu tố đó đã và đang tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của Quận.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị của trên, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Quận tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận ban hành đầy đủ, đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, làm cơ sở triển khai thực hiện thống nhất. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương và kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường quốc phòng, an ninh.

Với nhận thức, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã tham mưu cho Quận lập quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định 186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố “Về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo”, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn, đảm bảo thống nhất giữa nhu cầu, lợi ích phát triển trong thời bình và thế trận chiến tranh nhân dân, phát huy tiềm lực quốc phòng trong thời chiến, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Những năm qua, Quận đã quan tâm, đầu tư kinh phí xây dựng Ban Chỉ huy quân sự Quận, Sở Chỉ huy và các công trình phụ trợ với số tiền trên 06 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách địa phương; quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự các phường. Đặc biệt, Hà Đông là địa phương đi đầu thành phố Hà Nội trong việc đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang. Quận đã dành quỹ đất 1,1 ha và đầu tư kinh phí hơn 30 tỷ đồng xây dựng trận địa phòng không kết hợp làm thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, Quận đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã tham mưu cho Quận củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp bảo đảm đúng, đủ thành phần, duy trì nền nếp hoạt động. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Quận chú trọng triển khai với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, như: tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai công tác, giao ban; các đợt tập trung kiểm tra huấn luyện, luyện tập, diễn tập của các ban, ngành, đoàn thể và các chương trình giao lưu, kể chuyện, thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam; lịch sử, truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến, v.v. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được Quận thực hiện theo phân cấp. Cùng với cử cán bộ đi dự các lớp bồi dưỡng do Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức, Quận tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng còn lại. Do địa bàn Thủ đô có trình độ dân trí cao, thông tin cập nhật nhanh, đa chiều nên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, Ban Chỉ huy Quân sự Quận tham mưu cho Quận lựa chọn đối tượng để đẩy mạnh bồi dưỡng theo từng giai đoạn, nhiệm vụ. Hiện nay, Quận đang tập trung bồi dưỡng cho các đối tượng là đảng viên mới, công chức, viên chức, giáo viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Công an Quận, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Năm 2016, Quận mở được 23 lớp bồi dưỡng cho trên 3.000 cán bộ, đảng viên; trong đó, 17 lớp cho đối tượng 4 và 06 lớp cho đảng viên mới, đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận còn phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 18.500 lượt học sinh, sinh viên. Qua đó, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong việc trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là một nội dung quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thời gian qua, cùng với tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng thường trực, trực tiếp là cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự Quận vững mạnh toàn diện, Quận coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Hằng năm, Quận chỉ đạo các phường tiến hành đăng ký, lập hồ sơ, quản lý chặt chẽ từng chiến sĩ dân quân; đồng thời, tổ chức xét duyệt công dân vào lực lượng dân quân nòng cốt, kết nạp dân quân năm thứ nhất và cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng. Trước thực tế, nhận thức của người đứng đầu một số doanh nghiệp cổ phần về công tác quân sự, quốc phòng chưa đầy đủ, thiếu quan tâm đến xây dựng lực lượng tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự Quận tham mưu với Quận ủy tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở các cơ quan, đơn vị. Qua đó, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và yêu cầu cơ quan, doanh nghiệp có biện pháp khắc phục. Đến nay, Quận đăng ký được trên 2.400 công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ, đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng được 17 đơn vị dân quân, 36 đơn vị tự vệ, chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt trên 20%. Mặt khác, Quận còn quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí sử dụng, cử đi đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học theo chỉ tiêu được giao. Hiện nay, có 17/17 Ban Chỉ huy Quân sự phường có đủ các chức danh theo quy định, cán bộ có trình độ từ trung cấp đến đại học ngành quân sự cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Song song với thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, Quận tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, Tiểu đoàn bộ đội địa phương, lực lượng dân quân cơ động và các phân đội binh chủng. Nội dung huấn luyện tập trung vào công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến bảo vệ mục tiêu trong thành phố, gắn huấn luyện với thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, luyện tập các phương án chiến đấu, tổ chức hội thi, hội thao, v.v. Năm 2016, tham gia Hội thi diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không 3 thứ quân do Bộ Quốc phòng tổ chức, Trung đội dân quân súng máy phòng không 12,7 mm của Quận đạt giải Nhất.

Trong công tác dự bị động viên, Quận chú trọng thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Quận phối hợp với trường Trung cấp nghề số 10 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), trường Trung cấp nghề Binh đoàn 12 và cơ quan chức năng tổ chức gặp mặt hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ về địa phương để đăng ký dự bị động viên, kết hợp giới thiệu việc làm, học nghề, tạo công việc ổn định cho quân nhân dự bị. Cùng với quản lý quân nhân dự bị qua hệ thống sổ sách, Quận chỉ đạo các cơ sở hằng quý báo cáo, phản ánh tình hình sĩ quan, quân nhân dự bị, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Để thuận tiện cho việc sắp xếp, huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị, Quận hiệp đồng cụ thể với các đơn vị nhận nguồn, tổ chức sắp xếp bảo đảm gần, gọn địa bàn, phù hợp nguồn hiện có. Đến nay, Quận đã xếp quân nhân dự bị vào 14 đơn vị dự bị động viên của Bộ, 24 đơn vị của địa phương, đạt 99,2% biên chế; phương tiện kỹ thuật đạt 100%; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự và gần đúng đạt 87,2%. Qua các lần huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện quân số bảo đảm 100%. Bên cạnh đó, Quận thực hiện đúng trình tự các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai nên chất lượng tuyển quân năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017, có 68% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, là một trong những địa phương đứng đầu thành phố Hà Nội về chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Với vai trò trung tâm trong phối hợp, hiệp đồng, Ban Chỉ huy Quân sự Quận thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chủ động phối hợp Công an Quận tham mưu cho Quận xây dựng “Chương trình bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận Hà Đông, giai đoạn 2015 - 2020”; ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự Quận, Công an Quận và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 9. Đồng thời, thường xuyên duy trì nền nếp, chế độ giao ban, thông báo tình hình địa bàn, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc nảy sinh ngay tại cơ sở. Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã cử hàng trăm lượt cán bộ xuống các địa bàn phức tạp, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quận huy động trên 5.200 lượt cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Dân quân tự vệ và 90 lượt phương tiện tham gia giải quyết 32 vụ cháy, nổ; khắc phục hậu quả mưa, bão và tuần tra, canh gác, phân luồng giao thông bảo vệ các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn và các dịp lễ, tết, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngoài ra, Quận còn thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, như: triển khai xét duyệt, đề nghị chi trả trợ cấp theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 3.000 đối tượng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.255 đối tượng chính sách; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Với những biện pháp, cách làm hiệu quả trên, nhiều năm qua, quận Hà Đông trở thành điểm sáng của Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Năm 2016, Quận được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng nhiều Bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “Quê Lụa” trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc./.

Trung tá NGUYỄN LÊ NAM, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.