Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Chủ Nhật, 02/06/2019, 21:08 (GMT+7)
Xưởng sửa chữa Thông tin Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng bảo đảm

Xưởng sửa chữa Thông tin thuộc Bộ Tham mưu Binh chủng Tăng thiết giáp được thành lập ngày 03-6-1989, có nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ các phương tiện thông tin trên xe tăng thiết giáp; tham gia nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, cải tiến các công trình thông tin trong Binh chủng và hướng dẫn khai thác, sử dụng phương tiện thông tin mới. Trải qua 30 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, thợ sửa chữa của Xưởng luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao1, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tăng thiết giáp, được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp tặng nhiều phần thưởng cao quý2.

Những năm gần đây, nhiệm vụ của Xưởng có sự phát triển, với yêu cầu cao; trang bị thông tin trên xe tăng thiết giáp cần sửa chữa, nâng cấp, đồng bộ lớn. Trong khi đó, quân số biên chế của Xưởng mỏng, thường xuyên phân tán, cơ động thực hiện nhiệm vụ, năng lực của Xưởng, trình độ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có mặt chưa tương xứng, nhất là trước sự phát triển nhanh của công nghệ, trang bị thông tin hiện đại, v.v. Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Xưởng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, có tính khả thi cao. Trước hết, Xưởng đã chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ngang tầm nhiệm vụ. Cùng với quy hoạch, đề nghị cấp trên cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật đi đào tạo chuyên sâu, Xưởng tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng tại chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật giỏi, tay nghề cao, làm nòng cốt ở các lĩnh vực chuyên môn. Để đạt hiệu quả cao, Xưởng tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch phù hợp với từng đối tượng; lựa chọn cán bộ giỏi, nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, trình độ, tay nghề cao vào khung huấn luyện; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ giáo án, tài liệu, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện; xây dựng đội mẫu và thục luyện các nội dung huấn luyện theo kế hoạch. Về nội dung, bên cạnh những nội dung về khai thác, bảo quản, bảo dưỡng các loại khí tài thông tin hiện có, Xưởng đi sâu vào nghiên cứu, nắm chắc tính năng kỹ thuật, quy trình bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng thông thường của hệ thống thông tin trên xe tăng T90S, T90SK mới được trang bị, v.v. Trong quá trình huấn luyện, Xưởng bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, tổ chức phân loại đối tượng, phân nhóm chuyên môn để lựa chọn nội dung, bồi dưỡng cho phù hợp. Trong đó, coi trọng huấn luyện thực hành; kết hợp huấn luyện, bồi dưỡng với tự nghiên cứu và hiệu đính tài liệu khai thác; thực hiện bồi dưỡng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa trang bị, v.v. Cùng với đó, Xưởng tăng cường hoạt động hội thao, hội thi; tổ chức lực lượng tham gia hội thi kỹ thuật chuyên ngành do cấp trên tổ chức; xác định đây là một hướng quan trọng để cán bộ, nhân viên được trải nghiệm qua thực tiễn, góp phần nâng cao trình độ, tay nghề. Năm 2016, Xưởng đoạt giải Nhì trong Hội thi xưởng, trạm trưởng giỏi do Bộ Tư lệnh Thông tin tổ chức; năm 2017, đoạt giải Nhì thi kỹ thuật tốt cấp Binh chủng. Đến nay, 100% cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, đa số nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp; năng lực của Xưởng được nâng lên rõ rệt; đủ khả năng hoàn thành 100% nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và vừa các loại trang bị thông tin trên xe tăng thiết giáp hiện có của Binh chủng; sẵn sàng chi viện sửa chữa cho lực lượng tăng thiết giáp toàn quân.

Tổ Giám khảo kiểm tra công tác niêm cất khí tài thông tin tại Xưởng trong Hội thi Kỹ thuật Binh chủng năm 2017

Cùng với xây dựng con người, Xưởng đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất tại chỗ. Hệ thống thông tin trên xe tăng thiết giáp hỏng hóc rất đa dạng, việc sửa chữa, khắc phục có đặc thù riêng. Để đáp ứng nhu cầu sửa chữa, Xưởng chú trọng tham mưu cho Binh chủng hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ, tập trung vào các phương tiện đo, thử rung, kiểm định. Từ năm 2014, Xưởng đã làm mới 03 phòng sửa chữa; 01 phòng kiểm tra trang bị kỹ thuật thông tin có diện tích 126m2; 14 bàn sửa chữa, v.v. Cùng với đó, Xưởng chủ động phối hợp với đơn vị nắm nhu cầu, tham mưu cho Phòng Thông tin Binh chủng xây dựng kế hoạch điều động, chuyển trang bị, cụm, khối hỏng về bảo dưỡng, sửa chữa tập trung. Căn cứ vào kế hoạch đã duyệt, Xưởng cử lực lượng phối hợp với các đơn vị kiểm tra, nhận bàn giao trang bị hỏng và cấp đổi tạm thời cụm, khối dự phòng để các đơn vị duy trì số lượng đầu xe hoạt động, bảo đảm cho phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trước thực trạng nhiều trang bị, cụm, khối, chi tiết hỏng nặng ngoài dự toán, ngân sách bảo đảm hạn chế, nhiều vật tư, linh kiện khan hiếm, không có nguồn cung trên thị trường,… Xưởng tham mưu, đề xuất với cấp trên xây dựng lại danh mục vật tư, dự toán bảo đảm phù hợp với nguồn cung và giá cả thị trường; chủ động phối hợp với các đơn vị để xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp. Đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên kỹ thuật phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu công nghệ, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng; đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hướng vào giải quyết các vấn đề công nghệ, những vướng mắc nảy sinh trong bảo dưỡng, sửa chữa, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nhân công, vật tư. Từ năm 2014 đến nay, Xưởng đã thực hiện 52 lệnh, sửa chữa 1.680 lượt trang bị thông tin các loại, 2.575 lượt phụ tùng, đồng bộ, cụm, khối; bảo quản, niêm cất hàng nghìn lượt trang bị, đồng bộ, phụ tùng các loại; triển khai 07 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới, củng cố, phát triển 24 sáng kiến; trong đó, 09 sáng kiến đoạt giải Nhì, Ba cấp Binh chủng, 04 sáng kiến đoạt giải Ba cấp Bộ Quốc phòng. Tiêu biểu như: Mô hình huấn luyện VRU812/S; Mô hình huấn luyện sơ đồ khối P173M; STEN sửa chữa K12-173, v.v.

Trang thiết bị thông tin trên xe tăng thiết giáp gắn bó hữu cơ với trang bị chính và đồng bộ với các thành phần khác trên xe nên việc kiểm tra, thẩm định sau sửa chữa phải thực hiện trong điều kiện xe hoạt động. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất việc phải cơ động trang bị, phương tiện, Xưởng tập trung nâng cao chất lượng sửa chữa cơ động. Hằng năm, Xưởng chủ động nghiên cứu hồ sơ, lý lịch, điều kiện, môi trường làm việc của từng hệ thống máy và phối hợp với các đơn vị để nắm bắt sớm nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật xây dựng chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật thông tin trên xe tăng thiết giáp cho toàn Binh chủng; dự kiến kế hoạch và dự toán bảo đảm vật tư phụ tùng sửa chữa tại đơn vị. Bên cạnh đó, Xưởng tích cực khảo sát, xây dựng kế hoạch, lựa chọn, bố trí cán bộ, nhân viên có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tay nghề, phân công lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ, để làm tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị theo kế hoạch. Do nhận thức đúng tính chất đặc thù và có biện pháp phù hợp, Xưởng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật theo phân cấp. Từ năm 2014 đến 2018, Xưởng đã tổ chức 10 đợt sửa chữa cơ động; thực hiện kiểm tra, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 130 lượt hệ thống thông tin trên xe tăng thiết giáp; phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội để kiểm tra, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thông tin mới trên 26 xe chỉ huy thông tin, 150 xe tăng thiết giáp, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Xưởng chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng chính quy công tác kỹ thuật. Thời gian qua, Xưởng tăng cường quản lý theo phân cấp, làm tốt công tác kiểm kê vũ khí, trang bị, vật tư, hàng hóa; cập nhật, đối chiếu, liên thẩm sổ sách,… bảo đảm chính xác kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, nghiệm thu theo quy định. Để làm tốt vấn đề này, Xưởng đẩy mạnh kiện toàn, đầu tư trang bị đo, kiểm hiện đại cho lực lượng kiểm tra chất lượng sản phẩm; tích cực bổ sung quy chế, quy định, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quy trình, phiếu công nghệ,… phục vụ cho bảo dưỡng, sửa chữa, nghiệm thu sản phẩm. Do đó, chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa của Xưởng luôn bảo đảm ổn định, vững chắc, được đơn vị tin tưởng, đánh giá cao.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm 30 năm xây dựng, trưởng thành, Xưởng sửa chữa Thông tin Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, kịp thời, chất lượng, hiệu quả”, góp phần cùng lực lượng Tăng thiết giáp hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá HOÀNG VĂN PHI, Chính trị viên Xưởng

____________

1 - Giai đoạn 1989 - 2009, Xưởng đã sửa chữa, khôi phục hàng chục nghìn máy, cụm, khối thông tin trên xe tăng, thiết giáp; đào tạo trên 1.400 thợ sửa chữa thông tin.

2 - Năm 1999, Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; năm 2009, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết