Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 20/10/2020, 11:25 (GMT+7)
Xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần cho Bộ đội Phòng không - Không quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chính trị - tinh thần luôn là nền tảng, động lực mạnh mẽ thúc đẩy, dẫn dắt hành động của Bộ đội Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc xây dựng chính trị - tinh thần càng trở nên cấp thiết.

Trang sử vẻ vang của Bộ đội Phòng không - Không quân

Ra đời trong khói lửa chiến tranh, Bộ đội Phòng không - Không quân với các binh chủng Pháo phòng không, Không quân, Ra đa, Tên lửa là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, nơi thể hiện rõ nhất tương quan so sánh lực lượng “lấy yếu chống mạnh”, “thô sơ, kém hiện đại đương đầu với hiện đại” nhưng với ý chí, quyết tâm chiến đấu “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, Quân chủng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương củng cố, xây dựng lực lượng, huấn luyện, tham gia chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bộ đội Pháo cao xạ đã hiên ngang, anh dũng chiến đấu, khống chế không phận, chặt đứt cầu hàng không tiếp tế của địch, bảo vệ các đơn vị bộ binh, pháo binh chiến đấu và tuyến vận chuyển chiến lược, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ -“lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Phòng không - Không quân không quản hy sinh, lần lượt đánh thắng 02 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng “pháo đài bay” B.52 cuối tháng 12/1972, làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, các đơn vị phòng không trong đội hình binh chủng hợp thành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phối thuộc, bảo vệ đội hình tiến công của bộ đội ta. Các đơn vị không quân mở cầu hàng không, đáp ứng yêu cầu “thần tốc” của chiến dịch. Đặc biệt, Phi đội Quyết thắng đã sử dụng máy bay thu được của địch, mở mũi tấn công thọc sâu vào sào huyệt của kẻ thù, góp phần cùng toàn quân, toàn dân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các đơn vị Phòng không, Không quân trong toàn quân đã bắn hạ phần lớn trong tổng số 4.181 máy bay đủ các kiểu loại của đế quốc Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi trên miền Bắc. Riêng Quân chủng Phòng không - Không quân đã bắn rơi 2.635 chiếc; trong đó, có 64 chiếc B.52, 13 chiếc F.111. Để có được những chiến công oanh liệt, trang sử vẻ vang đó là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, yếu tố con người, trực tiếp là nhân tố chính trị - tinh thần có ý nghĩa quan trọng, tạo sức mạnh to lớn để Bộ đội Phòng không - Không quân vượt qua hy sinh, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng. Tiêu biểu là tinh thần xả thân của các Anh hùng, liệt sĩ: Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo; Nguyễn Viết Xuân hiên ngang giữa bom đạn quân thù, hô to “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”; Vũ Đình Rạng, Phạm Tuân với MiG.21 nhưng dám đối đầu, quật cổ “pháo đài bay” B.52; Vũ Xuân Thiều cảm tử lao vào B.52 và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dám đánh, biết đánh và biết thắng của Bộ đội Ra đa, Tên lửa kiên cường bám đài, bám máy, chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, bình tĩnh “vạch nhiễu tìm thù”, “gạt Shrike”, v.v. Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, Bộ đội Phòng không - Không quân không ngừng phát huy truyền thống, tiếp tục lập những chiến công xuất sắc.

Ghi nhận chiến công, thành tích xuất sắc đó, hàng trăm tập thể và cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Phòng không, Không quân trong toàn quân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Riêng Quân chủng Phòng không - Không quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương Sao vàng, 04 Huân chương Hồ Chí Minh; có 152 lượt tập thể, 142 lượt cá nhân được tuyên dương Anh hùng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Huấn luyện tháo nạp đạn tên lửa ở sư đoàn phòng không 361

Để mãi xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cuộc chiến tranh trong tương lai là cuộc chiến tranh của vũ khí công nghệ cao, hiện đại, độ chính xác và tính sát thương lớn, đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cao đối với nhiệm vụ của Bộ đội Phòng không - Không quân. Là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc, những năm qua, Quân chủng Phòng không - Không quân được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, có đủ các thành phần, lực lượng, đóng quân trên khắp mọi miền đất nước, từ biên giới đến hải đảo; được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại với tính năng kỹ thuật, chiến thuật ưu việt. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng; sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt, mà khu vực Đông Nam Á là một trọng tâm. Trong nước, kinh tế - xã hội có bước phát triển, an ninh chính trị ổn định, song những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã khiến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã, đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,“phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng phải triển khai đồng bộ các biện pháp; trong đó, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, trực tiếp là xây dựng con người, cốt lõi là bản lĩnh, ý chí, niềm tin, càng trở nên đặc biệt quan trọng. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau.

Trước hết, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong xây dựng chính trị - tinh thần, tạo cơ sở hình thành bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, toàn Quân chủng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hình thành thế giới quan, phương pháp luận cách mạng, nhân sinh quan cộng sản, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống “dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng mọi kẻ thù”, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, xây dựng niềm tin vào vũ khí, khí tài trang bị hiện có và nghệ thuật, cánh đánh của Bộ đội Phòng không - Không quân. Kiên quyết chống tư tưởng bi quan (ở đơn vị mà khí tài đã qua sử dụng nhiều năm), tư tưởng chủ quan (ở đơn vị được trang bị khí tài mới, hiện đại). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp nhằm giữ gìn, phát huy phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”.

Hai là, xây dựng các tổ chức trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo môi trường hình thành, phát triển nhân tố chính trị - tinh thần cho Bộ đội Phòng không - Không quân. Do môi trường hoạt động quân sự của Bộ đội Phòng không - Không quân có tính đặc thù cao, nên các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng các tổ chức (tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân) trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện để tập hợp, quy tụ, giáo dục, rèn luyện; tạo môi trường hình thành, phát triển chính trị - tinh thần, nhân cách cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, gắn xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm cơ cấu, chất lượng; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là cấp cơ sở, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hành động cách mạng, làm gương cho cấp dưới noi theo.

Ba là, tích cực rèn luyện bộ đội thông qua hoạt động thực tiễn, xây dựng động cơ, hành động đúng đắn, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoạt động thực tiễn là nơi rèn luyện, thử thách, kiểm nghiệm nhân tố chính trị - tinh thần của bộ đội. Do vậy, các cơ quan, đơn vị chú trọng rèn luyện bộ đội trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật để hình thành, xây dựng động cơ, hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết số 227-NQ/ĐU, ngày 29/9/2016 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân về “Tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay”, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài mới; coi trọng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay. Đồng thời, tăng cường tổ chức các cuộc diễn tập, luyện tập thành thục các phương án sát thực tế chiến đấu, nhất là các tình huống phức tạp, trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao,… để rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo tâm lý tích cực. Thực tế cho thấy, môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo ra tâm lý tích cực sẽ góp phần hình thành, phát triển phẩm chất, nhân cách mỗi người, cũng như chính trị, - tinh thần của Bộ đội Phòng không - Không quân. Do vậy, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cũng như ở các đơn vị Phòng không, Không quân trong toàn quân cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động đúng đắn, tạo môi trường thuận lợi để củng cố, phát triển vững chắc nhân tố chính trị, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, công tác, sinh hoạt, quản lý, rèn luyện kỷ luật; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp phân đội có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý bộ đội. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; xử lý nghiêm minh hiện tượng quan liêu, thiếu gương mẫu, xa rời quần chúng, để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới uy tín của đơn vị.

Xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần sẽ làm cơ sở trực tiếp phát huy sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Phòng không - Không quân, quyết tâm “Không để Tổ quốc bị bất ngờ vì những tình huống trên không”, tất cả “Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc”. Đó chính là mệnh lệnh trái tim, lời hứa của “Những người lính canh trời” để mãi xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trung tướng LÂM QUANG ĐẠI, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020