Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 10/07/2020, 10:01 (GMT+7)
Xây dựng Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện

Ngày 11/7/1950, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 121/SL Quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo Sắc lệnh, Nhà xuất bản Vệ quốc quân (tiền thân của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ngày nay) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà xuất bản Vệ quốc quân cũ (thuộc Chính trị Cục) và Nhà xuất bản Quân du kích (thuộc Cục Dân quân). Từ đó, ngày 11/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (gọi tắt là Nhà xuất bản).

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, mặc dù vừa mới thành lập, còn nhiều khó khăn về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, song cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; trong đó, xuất bản hàng trăm đầu sách, chủ yếu là các tác phẩm, tài liệu quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, động viên quân và dân cả nước vừa tham gia kháng chiến, vừa kiến quốc, v.v. Đây là những tài liệu, sản phẩm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa,... hết sức quý báu, không chỉ được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đón đọc, mà còn được đông đảo nhân dân cả nước quan tâm, vận dụng hiệu quả vào đấu tranh cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để góp phần phục vụ công cuộc xây dựng Quân đội và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng (xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước), Nhà xuất bản đã tăng cường chọn dịch, xuất bản những tác phẩm kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lênin, chiến tranh - quân đội và những tác phẩm lớn của các lãnh tụ, như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, v.v. Những tác phẩm đó không chỉ góp phần quán triệt, hướng dẫn hành động cho quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, mà còn góp phần phổ biến rộng rãi kiến thức quân sự phổ thông, kinh nghiệm chiến đấu, giáo dục nhiệm vụ cách mạng, tố cáo tội ác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Mỹ, ngụy ở miền Nam.

Sau khi đất nước giành độc lập, cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Nhà xuất bản tập trung xây dựng, phát triển, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và tham gia chiếm lĩnh trận địa văn hóa, tư tưởng ở các vùng mới giải phóng. Khi diễn ra các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia, Nhà xuất bản tiếp tục cho ra đời nhiều loại tài liệu, đa dạng nội dung, nhằm đấu tranh vạch mặt kẻ thù, quán triệt đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng và trang bị những tri thức cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hoạt động ở biên giới, biển, đảo và chiến đấu trên đất Bạn.

Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lớp lớp cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản đã cống hiến trí tuệ, sức lực, kiên trì phấn đấu, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng vạn đầu sách với hàng chục triệu bản in và hàng tỷ trang in được xuất bản, góp phần quan trọng vào việc truyền bá học thuyết quân sự Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, hướng dẫn quân và dân ta hành động thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của Đảng, giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời, giáo dục tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, xây dựng nền khoa học quân sự Việt Nam, nền văn học cách mạng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, v.v. Nhiều cuốn sách của Nhà xuất bản đã có trong hành trang ra trận của cán bộ, chiến sĩ trong các cuộc kháng chiến cũng như đến với bộ đội nơi biên giới, hải đảo và phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Đó là nguồn lực tinh thần vô giá, góp phần nuôi dưỡng tư tưởng và tâm hồn biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước.

Với những thành tích đặc biệt đó, Nhà xuất bản vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1969), Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1982), 02 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1997, năm  2007), 02 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010, năm 2015), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2020); Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng gần 40 Bằng khen; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua và hàng chục bằng khen về thành tích xuất bản sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, v.v.

Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Chính phủ tham quan gian triển lãm sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà xuất bản đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã làm tốt công tác giáo dục cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nắm chắc các văn bản của cấp trên, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác xuất bản, phát hành; từ đó, xây dựng quyết tâm, trách nhiệm đối với nhiệm vụ biên tập, xuất bản sách, tạp chí, bảo đảm giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, không để sai sót về nội dung, quan điểm, phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội và các cơ quan, đơn vị. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống với tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, nhân viên. Duy trì thường xuyên công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới theo Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; phát huy hiệu quả của lực lượng đấu tranh trên không gian mạng phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, v.v. Nhờ đó, cán bộ, nhân viên của Nhà xuất bản luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn đoàn kết, gắn bó, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi nghiệp vụ biên tập, xuất bản

Cùng với xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xuất bản các tác phẩm khẳng định tính bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường phát triển của nhân loại, của dân tộc tất yếu phải đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và vai trò quan trọng của Đảng ta trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng 08 bộ sách cơ bản của Quân đội, gồm: sách kinh điển và lý luận, hệ thống sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy trong Quân đội, khoa học kỹ thuật quân sự, hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm các mặt công tác (chính trị, tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, kinh tế, quân sự địa phương), lịch sử quân sự, văn nghệ về đề tài đấu tranh vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, sách nghiên cứu, tham khảo, v.v.

Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, Đơn vị đã tiến hành tin học hóa nhiều khâu trong quá trình quản lý, biên tập, xuất bản, thay đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang hiện đại, vừa tiết kiệm nhân lực, rút ngắn thời gian, nhưng vẫn đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên. Đối với đội ngũ cán bộ xuất bản, yêu cầu phải tích hợp “đa năng” nhiều tiêu chuẩn: cán bộ chính trị, quân sự, nhà sư phạm, nhà ngoại giao, nhà ngôn ngữ, v.v. Đặc biệt, năm 2019, hệ thống xuất bản điện tử của Đơn vị đi vào hoạt động, hiện đã có hơn 500 đầu sách đưa lên hệ thống mạng nội bộ Quân đội và mạng internet, giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận, tra cứu và lưu trữ dữ liệu nhanh, thuận tiện và hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để Nhà xuất bản tiếp tục phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó, Nhà xuất bản thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Trong đó, chú trọng huấn luyện bắn súng K54 của sĩ quan, bắn súng AK của quân nhân chuyên nghiệp, huấn luyện điều lệnh đội ngũ và luyện tập, diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng, chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan, đơn vị, v.v. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn và các quy định phòng gian, bảo mật, bảo đảm an toàn an ninh mạng; tăng cường thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông, tập trung vào việc chấp hành thời gian làm việc và lễ tiết tác phong quân nhân. Nhờ đó, những năm gần đây, Đơn vị luôn ổn định, không có trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý, bảo mật tài liệu, hồ sơ tốt, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, Đơn vị chú trọng bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ. Quán triệt quan điểm thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực, Đơn vị hết sức coi trọng công tác hành chính, tài chính phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; quản lý, sử dụng, tu tạo, giữ gìn cảnh quan môi trường trụ sở làm việc xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên. Những năm gần đây, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở làm việc, mua sắm bổ sung trang thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin,… để hiện đại hóa Nhà xuất bản, đáp ứng với yêu cầu phát triển trong cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư.

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để cán bộ, nhân viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt phương châm “Cách mạng, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại” trong thực hiện nhiệm vụ xuất bản, góp phần nâng cao vị thế ngành xuất bản quân đội, phấn đấu trở thành “Địa chỉ đỏ” trong ngành xuất bản Việt Nam.

Đại tá ĐẬU XUÂN LUẬN, Giám đốc - Tổng Biên tập

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 27/01/2021

EUR27,214.2928,636.00

GBP30,897.0832,187.60

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:28 - 27/01/2021

HCMSJC56.15056.650
Hà NộiSJC56.15056.670
Đà NẵngSJC56.15056.670