Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 26/12/2018, 17:24 (GMT+7)
Xây dựng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý vững mạnh toàn diện
Tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh một phần khu vực biên giới biển của Tỉnh (gồm 03 xã của huyện đảo Phú Quý và phần lãnh hải được giao); địa bàn đóng quân của Đồn có vị trí quan trọng cả về quốc phòng, an ninh, kinh tế đối với Bình Thuận, nằm trong thế trận tác chiến phòng thủ biển, đảo các tỉnh phía Nam.

Đồn thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, phức tạp, do Đơn vị đóng quân xa đất liền1, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất phục vụ công tác, sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thêm vào đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhất là hoạt động thăm dò, khai thác trái phép thủy, hải sản, khoáng sản của tàu, thuyền nước ngoài, vi phạm lãnh hải nước ta; tình trạng vượt biên trái phép, buôn lậu, cướp biển vẫn còn xảy ra. Điều đó đòi hỏi Đảng ủy, chỉ huy Đồn phải tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, nhằm xây dựng Đồn vững mạnh về mọi mặt, tạo tiền đề quan trọng để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn khu vực biên giới biển được giao.

Trước hết, Đồn chú trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã chỉ đạo các trạm, đội chú trọng làm tốt giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản về công tác nghiệp vụ biên phòng của trên; đặc biệt là tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, biện pháp giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới trên biển, như: Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ở khu vực biên giới biển,… làm cơ sở để bộ đội vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do điều kiện đóng quân và làm nhiệm vụ trên biển đảo nặng nề, thậm chí phải hy sinh cả xương máu, tính mạng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc, Đảng ủy, chỉ huy Đồn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, truyền thống, pháp luật với tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, định hướng, động viên tư tưởng, nhằm xây dựng động cơ, trách nhiệm, quyết tâm, tinh thần sẵn sàng hy sinh chiến đấu vì chủ quyền, an ninh biên giới đất nước cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Đồn coi trọng thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, quan tâm làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, v.v. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tâm huyết, gắn bó xây dựng đơn vị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chế độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp trong sạch, vững mạnh cũng được Đồn hết sức quan tâm, nhất là việc kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nghị quyết, Điều lệ Đảng và những nội dung theo tiêu chí về phẩm chất, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v. Hằng năm, qua đánh giá chất lượng đảng viên, Đồn có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, 94% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy, chỉ huy Đồn xác định, đây là khâu then chốt quyết định chất lượng xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, đảm bảo cho Đồn hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện của trên, trọng tâm là Nghị quyết 454-NQ/ĐU, ngày 30-7-2013 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Nghị quyết 23-NQ/ĐUBP, ngày 25-11-2013 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tỉnh, hằng năm, Đảng ủy Đồn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện; trong đó, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu đạt được và những biện pháp thực hiện.

Trước khi bước vào huấn luyện, Đồn tập trung làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách, giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập và kiện toàn tổ chức biên chế. Trong huấn luyện, Đồn tập trung bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho bộ đội nắm chắc các biện pháp nghiệp vụ biên phòng đảm bảo sát với nhiệm vụ, địa bàn, biên chế vũ khí, trang bị, phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành. Đồng thời, chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác huấn luyện, nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, nhất là khả năng làm chủ các loại tàu, xuồng, trang bị chuyên dùng; nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, như: truy bắt tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra thủ tục người, phương tiện, hàng hóa,… hoạt động khu vực biên giới biển, xuất, nhập cảng.

Trong huấn luyện, Đồn chú trọng kết hợp công tác huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng trực tiếp theo ca, kíp, bố trí quay vòng, đổi tập hợp lý. Nhờ đó, hằng năm, qua kiểm tra đánh giá kết quả, 100% khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ngoài ra, Đồn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, kiểm soát trên biển và phân đội tàu, xuồng trực chiến cơ động; tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịp thời và luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch tác chiến. Chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, nhất là công an, quân sự, cảnh sát biển, dân quân tự vệ biển,… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và địa bàn các xã đảo được giao.

Ba là, tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, được Đồn xác định là khâu đột phá, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Đồn tập trung quán triệt và thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nhất là Kế hoạch 1387/KH-BCHBP, ngày 12-9-2016 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giáo dục và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, mất an toàn giao thông, v.v. Tổ chức thực hiện nhiều biện pháp nhằm quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội; chú trọng phát động các phong trào thi đua, đăng ký, cam kết với những chỉ tiêu, nội dung cụ thể về chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn giao thông trên biển, đảo cho bộ đội. Đồn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình an ninh, chấp hành pháp luật trên địa bàn để quán triệt cho bộ đội thực hiện; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ,… nhất là trong các ngày nghỉ, dịp lễ, tết để vừa góp phần quản lý bộ đội, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị.

Để đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một mặt Đồn chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa nguồn kinh phí trên cấp với trích quỹ, vốn đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống biển, bảng, dây, giá, khẩu hiệu,... bảo đảm thống nhất, chính quy, tạo không gian, môi trường văn hóa, lành mạnh, gắn kết mối quan hệ cán bộ, chiến sĩ ngày càng bền chặt, coi đơn vị là nhà. Mặt khác, Đồn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp ngày, tuần; nâng cao chất lượng thực hiện “Ngày Điều lệnh”, chế độ treo, hạ cờ, v.v. Vì thế, những năm gần đây, Đồn luôn là điểm sáng về công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong Bội đội Biên phòng Tỉnh, Đơn vị an toàn tuyệt đối, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường còn dưới 0,2%.

Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy Đồn tập trung xây dựng đầy đủ, có chất lượng hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhất là cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, cháy nổ, cháy rừng và cứu sập. Để đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đồn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tích cực chăn nuôi, tăng gia, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bộ đội và quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả nguồn xăng, dầu, điện, nước ngọt,… phục vụ kịp thời các nhiệm vụ. Đến nay, mặc dù đóng quân nơi đảo xa nhưng Đồn đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, 95% định lượng thịt, cá, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống, tăng cường sức khỏe bộ đội.

Do đặc điểm đóng quân trên Đảo, bộ đội hoạt động trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, nước biển mặn, vũ khí, trang bị, khí tài, tàu, xuồng nhanh xuống cấp, Đồn đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chiến sĩ trong khai thác và sử dụng. Đồng thời, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định; thường xuyên nắm chắc số lượng, tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế và chủ động phối hợp với cơ quan kỹ thuật cấp trên bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, khí tài, trang bị, phương tiện phục vụ các nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển.

Nhờ thực hiện các biện pháp trên mà nhận thức về nhiệm vụ và bản lĩnh chính trị của bộ đội ngày càng được nâng cao; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; việc quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy từng bước phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định vững chắc; công tác hậu cần, kỹ thuật đã bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, v.v. Đó là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cảng Phú Quý tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.

Trung tá PHẠM QUANG QUỲ, Phó Chỉ huy trưởng Đồn
__________________

1 - Huyện đảo Phú Quý cách đất liền 56 hải lý.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:02 - 27/06/2019

EUR26268.4227138.63

GBP29245.3229713.5

USD2327523395

Giá vàng

Thời tiết