Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 24/04/2014, 19:39 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ phi công ở Trung đoàn 935
Thủ trưởng Trung đoàn giao nhiệm vụ trước giờ bay (Nguồn: tienphong.vn)

Là đơn vị Không quân chiến đấu thuộc Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), Trung đoàn 935 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo phía Nam Tổ quốc; đào tạo chuyển loại, bay nâng cao kỹ thuật lái cho phi công phản lực chiến đấu của Quân chủng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất trên giao. Những năm gần đây, do yêu cầu xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại, Trung đoàn được trang bị máy bay, khí tài mới, đáp ứng nhiệm vụ tác chiến của Không quân trong mọi tình huống. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chỉ huy (ĐU,CH) Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ phi công (ĐNPC) ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, với tiêu chí cơ bản là bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; SSCĐ cao; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; giỏi về chiến thuật và thành thạo về kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu,… Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, ĐNPC của Trung đoàn vẫn còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, trình độ xử lý tình huống, v.v.

Theo đó, ĐU,CH Trung đoàn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng động cơ nghề nghiệp đúng đắn cho ĐNPC. Nội dung giáo dục tập trung vào nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; nắm vững tình hình, nhiệm vụ cách mạng, Quân đội, Quân chủng và Đơn vị, nhất là nhiệm vụ mới, phức tạp, đột xuất. Trong đó, Trung đoàn chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, Quân đội; phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể” mà bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ PK-KQ đã xây dựng nên. Từ đầu năm 2014, việc làm đó được gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, nên đã tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động, làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của ĐNPC. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc, ĐU,CH Trung đoàn tập trung giáo dục cho ĐNPC nhận thức rõ thủ đoạn, phương thức tác chiến đường không của đối phương; động viên họ ra sức học tập, nắm bắt, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài, nghệ thuật tác chiến PK-KQ, kinh nghiệm, cách đánh của Không quân ta; tiếp thu những kinh nghiệm qua các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây ở một số nước trên thế giới để xây dựng phương án, cách đánh phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin của ĐNPC vào nghệ thuật quân sự, cách đánh, vũ khí, trang bị; nâng cao ý chí, quyết tâm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, “Dám đánh, biết đánh, quyết đánh” trong mọi tình huống. Đồng thời, làm cho phi công luôn gắn bó với nghề, tích cực, chủ động trong công tác huấn luyện, SSCĐ; khắc phục tâm lý dao động, ngại gian khổ, hy sinh, thiếu tích cực tu dưỡng, rèn luyện và xây dựng Đơn vị.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an toàn bay cho ĐNPC là nội dung được ĐU,CH Trung đoàn hết sức chú trọng. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Trung đoàn còn đảm nhiệm công tác huấn luyện chuyển loại phi công, tham gia tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Để làm được điều đó, Trung đoàn xác định phải huấn luyện cho phi công thành thục các bài bay theo nội dung, kế hoạch đã xác định, nhất là những bài bay ứng dụng chiến đấu, bay đêm, bay biển, bay trong điều kiện khí tượng phức tạp; tăng cường bồi dưỡng phương pháp sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn, trình độ, kỹ năng, kỹ xảo và bản lĩnh, tâm lý trong những điều kiện đòi hỏi ý chí, quyết tâm cao. Nền nếp, chế độ, quy định trong huấn luyện bay được duy trì nghiêm túc, phù hợp với Điều lệ bay, yêu cầu nhiệm vụ của Trung đoàn và trình độ phi công. Hằng năm, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Trung đoàn đều quán triệt Mệnh lệnh công tác huấn luyện chiến đấu của trên; ra chỉ thị công tác huấn luyện cấp mình và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; lập kế hoạch bay, kế hoạch bảo đảm an toàn bay, bảo đảm dẫn đường, thông tin ra-đa, công tác hậu cần, kỹ thuật và hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện. Đồng thời, triển khai tập huấn thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện mới; tổ chức ban bay mẫu làm cơ sở để hoàn thiện các khâu, các bước trong thực hành bay. Trước mỗi chuyến bay, ban bay, Trung đoàn đều chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; động viên tinh thần, chăm sóc sức khỏe phi công, tạo điều kiện thuận lợi để ban bay thực hiện theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn. Sau ban bay, chỉ huy bay tổ chức bình giảng, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, thiếu sót của phi công, thợ máy và thành phần phục vụ để có biện pháp khắc phục. Quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo “Đổi mới, thiết thực, thận trọng, an toàn”, Trung đoàn chủ động nắm chắc trình độ, tiến độ, giãn cách bay cũng như công tác bảo đảm, tình hình thời tiết để lập kế hoạch tổ chức huấn luyện theo đúng quy định của Điều lệ, giáo trình, sát với trình độ và khả năng của từng phi công. Ngoài ra, Trung đoàn luôn chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện chuyển loại phi công, tổ bay, giáo viên bay, cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại; lựa chọn những phi công giỏi, có khả năng tiếp thu kiến thức khoa học quân sự mới để đào tạo chuyển loại bay, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu cho phi công1.

Đối với ĐNPC trẻ, mới chuyển loại, ĐU,CH Trung đoàn chỉ đạo phải tích cực huấn luyện để tăng giờ bay, cử giáo viên có trình độ, kinh nghiệm trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ. Năm 2013, Trung đoàn tập trung huấn luyện bay đề cao, chuyển loại lý thuyết, thực hành bay cho phi công từ máy bay Su-22, L-39, Mig-21 sang Su-30MK2. Nhờ đó, các cuộc diễn tập, bắn đạn thật những mục tiêu trên bộ và trên biển, Trung đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ biểu dương, khen thưởng. Nền nếp, chế độ trực SSCĐ được thực hiện nghiêm túc theo đúng các phương án đề ra, đảm bảo khi có lệnh là cất cánh làm nhiệm vụ được ngay, không để bất ngờ, lỡ thời cơ. Điều đó khẳng định, bản lĩnh chiến đấu, trình độ khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại của ĐNPC cũng như khả năng tác chiến của Trung đoàn có bước phát triển mới, đủ điều kiện đánh các mục tiêu trên không, trên đất liền cũng như trên biển, sẵn sàng cất cánh bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  

Trong hoạt động bay, công tác bảo đảm an toàn là vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, khả năng SSCĐ của đơn vị, liên quan đến sinh mạng phi công và tài sản của Nhà nước. Bởi vậy, việc tăng cường đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay và uy hiếp an toàn bay luôn được ĐU,CH Trung đoàn chú trọng. Để làm được điều đó, Trung đoàn yêu cầu ĐNPC và các lực lượng bảo đảm phải nắm vững Điều lệ bay, các điều lệ, quy định của từng ngành; chấp hành nghiêm Quy chế về an toàn bay; duy trì chặt chẽ công tác chuẩn bị, hiệp đồng giữa các bộ phận; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong 3 giai đoạn bay; tích cực đấu tranh khắc phục những biểu hiện chủ quan, giản đơn, thiếu sự đôn đốc, kiểm tra của chỉ huy cũng như tâm lý nôn nóng muốn chạy theo tiến độ và chỉ tiêu giờ bay của một số phi công,... Trong huấn luyện, Trung đoàn đã tập trung làm tốt “3 khâu”, “4 bảo đảm”, “5 thực hiện” trong tất cả các nội dung, các bước của quy trình bay2; đồng thời, tổ chức luyện tập thành thục các phương án, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên không. Nhờ đó, những năm gần đây, tình hình tai nạn, uy hiếp an toàn bay của Trung đoàn đều giảm, không có vụ việc nghiêm trọng; chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ không ngừng được nâng lên, Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ĐNPC là một bộ phận cán bộ của Trung đoàn, nên việc xây dựng phải bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy và sự quản lý, rèn luyện của người chỉ huy. Mọi vấn đề về công tác cán bộ từ quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, chính sách cán bộ đều thực hiện theo một quy trình thống nhất, đồng bộ, theo đúng quy định. Tuy nhiên, do môi trường hoạt động đặc thù, nên xây dựng ĐNPC còn liên quan chặt chẽ với các bộ phận khác, nhất là công tác kỹ thuật, hậu cần. Nhận thức rõ điều đó, ĐU,CH Trung đoàn đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐNPC hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với công tác kỹ thuật, Trung đoàn yêu cầu phải nắm vững Điều lệ, quy tắc, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng máy bay, khí tài; đề cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đảm bảo máy bay luôn trong tình trạng tốt để sẵn sàng thực hiện được ngay nhiệm vụ. Với công tác hậu cần, thường xuyên làm tốt công tác quản lý, đảm bảo xăng, dầu, điện, khí, sân đường, đời sống, sức khỏe phi công; thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đóng góp tích cực vào thành công của những chuyến bay. Ngoài ra, Trung đoàn còn đảm bảo tốt chế độ, chính sách đặc thù đối với ĐNPC, thường xuyên quan tâm đến đời sống, hậu phương, gia đình của họ; chú trọng đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, cải thiện đời sống bộ đội; xây dựng đơn vị “xanh, sạch, đẹp”, có đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, tạo môi trường thân thiện cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Xây dựng ĐNPC là một nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ĐU,CH Trung đoàn Không quân 935. Đồng thời cũng là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ và cho những chuyến bay an toàn, thắng lợi, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo phía Nam Tổ quốc.

Thượng tá LÊ THÁI HÒA, Phó Chính ủy Trung đoàn
____________

1 - Năm 2013, Trung đoàn đã hoàn thành 112% nội dung huấn luyện bay biển đêm; 189% mục tiêu mặt đất ban đêm; 125% bay trinh sát; tham gia Hội thi dẫn đường giỏi cho phi công và sĩ quan dẫn đường cấp Quân chủng đạt giải Nhất khối các Trung đoàn Không quân tiêm kích.

2 - “3 khâu”: 1. Xây dựng kế hoạch bay, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ và trình độ phi công; 2. Chuẩn bị bay tỉ mỉ, cụ thể, vững chắc ở tất cả các bộ phận, thành phần tham gia bay và nhanh nhạy, quyết đoán trong xử lý tình huống; 3. Rút kinh nghiệm, giảng bình bay đúng, trúng và có biện pháp khắc phục triệt để. “4 bảo đảm”: 1. Chất lượng phi công; 2. Chất lượng máy bay, các phương tiện phục vụ; 3. Điều kiện thời tiết, khí tượng; 4. Chỉ huy bay và các thành phần phục vụ. “5 thực hiện”: 1. Nền nếp, chế độ, nguyên tắc, Điều lệ bay, Quy chế an toàn bay, điều lệ, quy định các chuyên ngành; 2. Phối hợp, hiệp đồng giữa chỉ huy bay với phi công và các thành phần phục vụ bay; 3. Huấn luyện xử lý bất trắc, sử dụng sổ tay phi công và ghi chép nhật ký ngày bay, chuyến bay; 4. Quy trình, nội dung giao nhiệm vụ, chuẩn bị bay, thực hành bay, giảng bình rút kinh nghiệm và công tác đảm bảo an toàn bay; 5. Các bước dự báo, xây dựng kế hoạch, kiểm tra quy tắc đảm bảo an toàn bay.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết