Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 09/04/2018, 21:41 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn Xe tăng 215 trong sạch, vững mạnh

Được thành lập ngày 10-4-1973, Lữ đoàn xe tăng 215 là lực lượng cơ động chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp và Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ đột xuất khác. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; được sự giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân, cán bộ, chiến sĩ các thế hệ của Lữ đoàn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đã ra quân là đánh thắng”. Ghi nhận những thành tích đó, Lữ đoàn xe tăng 215 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới (năm 2004), 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua năm 2001, 2002, 2010, 2016; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Có được kết quả trên là do Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn phiên cuối năm 2016

Xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, Đảng ủy Lữ đoàn luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp là đồng chí bí thư luôn đề cao trách nhiệm trong chuẩn bị dự thảo nghị quyết, trao đổi, bàn bạc thống nhất với người chỉ huy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tìm ra nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Trong sinh hoạt, luôn phát huy được trí tuệ tập thể, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đảng viên, thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phải gương mẫu chấp hành, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức; xác định rõ thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, sự đồng thuận trong đơn vị. Các cấp ủy viên, từ Đảng ủy Lữ đoàn đến đảng ủy bộ phận luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên tham dự sinh hoạt ở cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới để trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo rút kinh nghiệm về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, xây dựng quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu về xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong lãnh đạo, luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật Đảng. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, gắn với việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn còn chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW ngày 17-11-2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; tổng kết Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, sơ kết Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 497/HD-CT ngày 18-12-2012 của Tổng cục Chính trị về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, v.v. Qua đó, đánh giá đúng thực chất, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của từng cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên; kịp thời ngăn ngừa những nhận thức lệch lạc, biểu hiện, dấu hiệu sai phạm, gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đảm bảo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của trên, nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, khắc phục khuyết điểm một cách kiên quyết. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức đúng vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Lữ đoàn luôn chú trọng công tác quản lý, xây dựng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ này; coi đây là nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi công việc”1, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên, Đảng ủy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ quản lý, chỉ huy bộ đội giỏi, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện, các cấp ủy luôn thực hiện tốt việc nắm số lượng, chất lượng cán bộ, đảng viên, thông qua công tác quản lý hồ sơ, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý thức trong sinh hoạt, học tập, nhất là các đồng chí ở những đơn vị, bộ phận trọng yếu, độc lập, đi công tác xa, lẻ. Ngoài ra, còn thực hiện có nền nếp việc phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trên từng mặt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện phù hợp.

Lữ đoàn nhận Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ

Để giữ vững nguyên tắc trong công tác cán bộ, Đảng ủy Lữ đoàn xây dựng Quy chế công tác cán bộ, triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm đúng nguyên tắc lãnh đạo chặt chẽ, dân chủ, công khai, khắc phục được những biểu hiện tư tưởng cá nhân, cục bộ, cảm tính, chuyên quyền, độc đoán. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy trình và quyết định theo tập thể. Việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, dựa vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trước tập thể; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên hằng năm; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn luôn quan tâm chăm lo làm tốt công tác phát triển đảng, bảo đảm để 100% chi bộ có chi ủy, trung đội có tổ đảng, kíp xe có đảng viên. Bằng những việc làm thiết thực đó, đến nay, 100% số bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong Đảng bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ cao đẳng, đại học; vừa hồng, vừa chuyên, thực sự gương mẫu về mọi mặt, là hạt nhân đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn có sự phát triển vững chắc về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt cũng như lâu dài.

Đảng ủy Lữ đoàn luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Theo đó, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm nghị quyết, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là Quy định 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW ngày 21-11-2016 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chú trọng gắn việc chấp hành kỷ luật của đảng viên và tổ chức đảng với việc thực hiện Thông tư 192/2016/TT-BQP ngày 26-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Quy định 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát theo phương châm: kiểm tra tập trung, giám sát mở rộng. Cùng với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ, cấp ủy các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, v.v.

Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp; cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Sau kiểm tra, từng tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Lữ đoàn có nhiều chuyển biến tích cực; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và kỷ luật đảng chấp hành nghiêm túc; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 10 năm liên tục, Đảng bộ Lữ đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có hai lần được tặng cờ Đảng bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

Kết quả công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là bài học kinh nghiệm quý để Lữ đoàn xe tăng 215 kế thừa, tiếp tục phát huy trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá ĐỖ ĐÀO KHÁI, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420