Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 13/02/2017, 08:59 (GMT+7)
Xây dựng Công ty Hải Thành vững mạnh, đổi mới và phát triển

Công ty Hải Thành1 được thành lập ngày 15-02-1992 theo Quyết định 80B/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng; là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Quân chủng Hải quân, được Nhà nước đầu tư 100% vốn. Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, kinh doanh dịch vụ, vừa thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, sự giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, Công ty Hải Thành đã không ngừng phát triển, từng bước khẳng định được thương hiệu và uy tín trên thị trường, đạt nhiều thành tích đáng kể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng Quân chủng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích đó, Công ty Hải Thành được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen. Có được những thành quả trên là do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, hiệu quả; trong đó, hết sức coi trọng xây dựng Công ty vững mạnh, không ngừng đổi mới và phát triển về mọi mặt, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích tốt trong
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2016. (Ảnh: baohaiquanvietnam.vn)

Những năm đầu sau khi thành lập, Công ty Hải Thành gặp không ít khó khăn, nhiệm vụ lại nặng nề, vừa phải đảm bảo cho công tác đối ngoại, phục vụ khách trong và ngoài Quân chủng, vừa đan xen giữa phục vụ bao cấp và hạch toán kinh doanh. Trong khi đó, quân số ít, trình độ năng lực sản xuất, kinh doanh của đội ngũ cán bộ, nhân viên còn hạn chế, đời sống của bộ đội còn nhiều khó khăn. Nhận thức rõ thực trạng này, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công ty vững mạnh về mọi mặt, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tận dụng khai thác thế mạnh cơ sở vật chất hiện có, năng lực dôi dư để kết hợp làm kinh tế, nhằm phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ quốc phòng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, Công ty luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Trong đó, tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về lĩnh vực kinh tế - quốc phòng, nhất là Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, các chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức phục vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân viên, nhất là khi đón tiếp, phục vụ các đoàn khách cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội và khách nước ngoài, khách đối ngoại quân sự; các hội nghị, hội thảo, hội thi, v.v. Khách đến Công ty đều được đón tiếp, phục vụ chu đáo, tận tình và trọng thị, với phương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, để lại ấn tượng tốt đẹp, được Bộ Quốc phòng, Quân chủng đánh giá cao2. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, như: tham gia các đoàn công tác, đoàn tuần tra chung trên biển, tổ chức du lịch biển, đảo, v.v.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, Công ty đã không ngừng đổi mới về mọi mặt, xây dựng “thương hiệu Công ty Hải Thành” ngày càng phát triển, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Giai đoạn mới thành lập, Công ty chủ yếu đảm nhiệm công tác đối ngoại, nhà khách. Bước sang năm 1996, trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, nhiệm vụ của Quân chủng nặng nề, nhiệm vụ của Công ty, nhất là tổ chức đón tiếp, phục vụ và đảm bảo an toàn công tác đối ngoại cho Quân chủng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Từ năm 2000, sau khi có Quy chế hoạt động nhà khách và phục vụ quốc phòng, đã tạo điều kiện cho Công ty được tính doanh thu từ phục vụ khách quốc phòng, làm cơ sở đánh giá kết quả, năng lực thực hiện nhiệm vụ được sát đúng hơn. Sau khi ổn định tổ chức, Công ty đã mở rộng các lĩnh vực hoạt động, phát triển dịch vụ và mở rộng liên doanh, liên kết. Từ hiệu quả ban đầu, cùng với sự chuyển hướng trong hoạt động kinh doanh, đã tạo đà phát triển cho Công ty vào những giai đoạn tiếp theo.

Từ năm 2005 - 2015, trước yêu cầu mới về thực hiện định hướng của Đảng, chủ trương đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; sau khi sắp xếp doanh nghiệp theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty tiếp tục tập trung vào chất lượng phục vụ quốc phòng, năng động, hiệu quả kinh doanh dịch vụ và nhập khẩu ủy thác, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Với nhận thức: sản xuất để phát triển và xây dựng thương hiệu, Công ty đã phát huy mọi khả năng, tăng cường các mối quan hệ, phát triển cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, đảm bảo cho kinh doanh sản phẩm du lịch đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Cùng với đó, Công ty tiến hành quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tìm kiếm nguồn hàng an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý để giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo sản phẩm du lịch luôn đổi mới, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt các hợp đồng nhập khẩu ủy thác, tổ chức kinh doanh hiệu quả, mang lại nguồn thu nhất định để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Bước sang giai đoạn 2015 - 2020, là thời điểm khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong Quân đội nói riêng. Đây cũng là giai đoạn mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết liệt triển khai tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước để phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo xây dựng Công ty với hai trọng tâm: “Chất lượng phục vụ quốc phòng; hiệu quả kinh doanh dịch vụ”, bốn trụ cột phát triển kinh tế để tạo đột phá: “Dịch vụ khách nghỉ, văn phòng cho thuê; phát triển hệ thống nhà hàng, dịch vụ ăn uống; xuất nhập khẩu và du lịch biển, đảo; liên doanh, liên kết làm kinh tế”. Phát huy lợi thế về địa thế, lĩnh vực, ngành nghề đặc thù quân sự; thực hiện dân chủ, đoàn kết, gắn văn hóa quân sự với văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, Công ty đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế mới, hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp theo hướng đổi mới quyết liệt, phát triển không ngừng, khẳng định thương hiệu, an toàn, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa điều hành tập trung, thống nhất của Chủ tịch - Giám đốc Công ty với phân cấp, phân quyền, phát huy tính tự chủ, linh hoạt cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp với kết quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tập trung rà soát, sắp xếp lực lượng lao động theo hướng ưu tiên lao động trực tiếp, giảm cán bộ trung gian; ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý. Với quan điểm lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu, giá trị cốt lõi để tạo uy tín, thương hiệu, Công ty đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của từng sản phẩm dịch vụ; đầu tư xây dựng công trình, trang thiết bị kỹ thuật mới, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ sở tạo sự khác biệt, mang lại lợi thế cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn. Trước thực tế đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty còn hạn chế về trình độ, năng lực sản xuất kinh doanh, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ, Công ty đã chủ động huấn luyện, đào tạo và đào tạo lại, kết hợp gửi đi đào tạo đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Để thu hút, tuyển dụng, giữ đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, Công ty đã triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Bên cạnh đó, Công ty làm tốt công tác tổ chức thi tay nghề, nghiệp vụ cho người lao động. Coi trọng rèn luyện kỷ luật, tác phong công tác, an toàn lao động, tích cực khai thác công nghệ khi được đầu tư, đổi mới, v.v. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động ma-ket-ting, tiếp thị, chính sách chăm sóc khách hàng,... để quảng bá hình ảnh Công ty, nhằm hướng tới các cơ hội kinh doanh mới.

Phát huy kết quả đạt được từ những năm đầu mới thành lập, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện chuyển đổi hình thức liên doanh, liên kết, tạo đột phá chất lượng dịch vụ và uy tín với khách hàng. Nhờ đó, nhiều năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty luôn được Bộ Quốc phòng đánh giá cao, bước đầu chiếm lĩnh được thị trường dịch vụ nhập khẩu ngoài Quân đội. Hoạt động liên doanh, liên kết mở rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã có 05 đơn vị trực thuộc, 04 liên doanh, liên kết, với trên 400 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên, hoạt động đa ngành nghề tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Với sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, sự quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chặt chẽ của đội ngũ cán bộ các cấp, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Hằng năm, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt từ 5% - 10%, năm sau cao hơn năm trước từ 10% - 15%3.

Thời gian tới, Công ty sẽ có sự thay đổi mang tính đột phá về quy mô, tổ chức lực lượng, cơ chế quản lý khi thực hiện việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển, Công ty sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững sự ổn định, làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức sắp xếp và kiên quyết thay đổi cung cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, hợp lý hoá trong quản lý điều hành, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra thực hiện các nội quy, quy chế, quy định, nền nếp chính quy; đồng thời, xử lý tốt mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm, giữa quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong Công ty. Qua đó, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN HẢI NINH, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
________________

1 - Tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành.

2 - Chỉ tính riêng trong 10 năm (2007 - 2016), Công ty đã đón tiếp, phục vụ chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 1.865 đoàn khách quốc tế, khách đối ngoại quân sự, khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; phục vụ 910 hội nghị, hội thi, lớp tập huấn; hàng nghìn đoàn cán bộ, chiến sĩ về Quân chủng nhận công tác; phục vụ 146.680 lượt khách nghỉ bằng 373.900 ngày khách; giá trị sản phẩm quốc phòng đạt 233.934 triệu đồng.

3 - Trong 10 năm qua, giá trị sản xuất toàn Công ty đạt 887.603 triệu đồng, doanh thu 785.828 triệu đồng, lợi nhuận 15.486 triệu đồng, nộp ngân sách 60.596 triệu đồng. Nâng mức thu nhập bình quân của người lao động từ 1.850.000 đồng/người/năm (năm 2007) lên mức 6.400.000 đồng/người/năm (năm 2016); đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.