Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 18/01/2021, 10:00 (GMT+7)
Vùng Cảnh sát biển 1 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Vùng Cảnh sát biển 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có nhiệm vụ cùng với các lực lượng khác quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo từ phía Bắc đến miền Trung. Trên vùng biển, đảo do Vùng phụ trách, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm rất phức tạp, manh động; nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Vùng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là một trong những giải pháp hết sức quan trọng.

Thủ trưởng Vùng phát biểu bế mạc Hội thi

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy Vùng và các cấp ủy đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Vùng luôn bám sát 05 tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xác định những trọng tâm, trọng điểm về xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”. Trước hết, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cho mọi quân nhân mẫu mực, tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm; đề cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ thông báo chính trị, thời sự, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Đảng, Ngày Pháp luật và “Mỗi ngày một điều luật”, v.v. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 202 của Tư lệnh Cảnh sát biển về thực hiện Phong trào thi đua “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”1. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Vùng chỉ đạo cấp ủy các cấp đổi mới việc ra nghị quyết, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, gắn trách nhiệm của cấp ủy, Ban Thường vụ, cán bộ chủ trì trong thực hiện. Tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, bảo đảm tập thể, dân chủ, khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục triệt để tồn tại, khuyết điểm, tạo bước chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Trong công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm đúng quy chế, quy trình, thẩm quyền; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý; kiện toàn cán bộ chủ trì các cấp gắn với nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm soát chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, những nơi dễ phát sinh tiêu cực, hoàn thành nhiệm vụ thấp. Qua đó, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định, kỷ luật Đảng.

Vùng luôn chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư, Công an bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển. Tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp với 09 tỉnh, thành ven biển theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phối hợp với lực lượng Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Vùng đã tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trọng tâm là trên các địa bàn trọng điểm. Tổ chức tốt việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; đặc biệt là, những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, có yếu tố nước ngoài2. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động cứu hộ, cứu nạn tạo môi trường an ninh, an toàn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Duy trì nghiêm trực tìm kiếm cứu nạn, trực khí tượng và an ninh hàng hải, kịp thời thông báo bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động; tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công nhiều vụ tàu, thuyền gặp nạn trên biển trong điều kiện thời tiết phức tạp3, được chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, cấp trên đánh giá cao, góp phần khẳng định, củng cố vị thế, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng.

Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác huấn luyện, từ chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường, bãi tập đến thực hành huấn luyện. Quá trình huấn luyện thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, tổ chức biên chế, trang bị. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện đã đề ra, sát thực tiễn; kết hợp huấn luyện với tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển và sẵn sàng chiến đấu; chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại và nâng cao khả năng xử trí các tình huống trên biển. Chủ động huấn luyện các khung cán bộ sẵn sàng đi làm nhiệm vụ trên các phương tiện được huy động và lực lượng, phương tiện tàu, thuyền dân sự sau khi được huy động; tăng cường công tác diễn tập, hội thi, hội thao để nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của cán bộ các cấp4. Đồng thời, đề ra nhiều biện pháp tích cực xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và khi tham gia giao thông; quản lý chặt chẽ tình hình mọi mặt, nhất là quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tàu thuyền, cơ sở vật chất; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị5.

Thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trước hết là nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; chủ động khắc phục khó khăn, cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức áp dụng công nghệ cao vào tăng gia, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm thực phẩm sạch, an toàn cải thiện đời sống bộ đội. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, quân số khỏe đạt trên 98,5%. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng chế độ, nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy và các quy định về công tác tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, thâm hụt, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông” và hai khâu đột phá của ngành Kỹ thuật về “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật”. Chủ động sửa chữa, khắc phục sự cố, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật; giám sát chặt chẽ sửa chữa tàu tại các nhà máy, tổ chức nghiệm thu, đưa vào khai thác hiệu quả, tiết kiệm. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật phương tiện tàu, xe hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển.

Với những kết quả đạt được, Vùng Cảnh sát biển 1 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020. Đây là tiền đề để cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN VĂN RỒNG, Chính ủy Vùng
__________________

1 - Bốn tốt: chính trị, tư tưởng tốt; chuyên môn nghiệp vụ tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. Bốn không: không đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tiền tài sản không có khả năng chi trả; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; không sử dụng rượu, bia sai quy định; không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng. Bốn chống: chống can thiệp; chống tiếp tay; chống bao che; chống làm ngơ. Từ năm 2015 đến 2020, Vùng đã đăng 716 tin, bài, Video clíp và nhiều phóng sự trên các báo, tạp chí, trang điện tử, các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; tổ chức 11 đoàn cán bộ đi tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” cho hơn 3.000 cán bộ và nhân dân, cấp phát hơn 4.000 tài liệu.

2 - Từ năm 2015 đến 2020, toàn Vùng đã kiểm tra, kiểm soát: 2.721 tàu, xử phạt tàu vi phạm hành chính 2.309 tàu; tiếp nhận, điều tra xác minh xử lý 125 vụ việc; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật xử lý trên 121 tỷ đồng; tuyên truyền, xua đuổi 3.947 lượt tàu nước ngoài đánh bắt trái phép ra khỏi vùng biển của ta; phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tuyên truyền về phòng, chống ma túy; đấu tranh triệt phá 67 chuyên án, vụ án.

3 - Từ năm 2015 đến 2020, toàn Vùng đã triển khai 54 lượt tàu, xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu được 235 người và hỗ trợ kéo được 23 tàu, thuyền các loại.

4 - Kết quả kiểm tra đơn tàu tại bến hằng năm đạt 100% Khá, Giỏi; kiểm tra chiến thuật trên biển 81 lượt tàu đạt 100% đạt yêu cầu; kiểm tra bắn đạn thật 32 lượt tàu, 09 biên đội, kết quả 100% Khá, Giỏi; tham gia Hội thi cán bộ nghiệp vụ pháp luật giỏi cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đạt giải Nhất toàn đoàn.

5 - Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên trong Vùng thực hiện đội mũ bảo hiểm có kính, có cằm và gián tem theo đúng quy định; các tủ điện, cột điện, trạm biến áp được dán treo biển cảnh báo nguy hiểm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520