Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 26/04/2012, 01:28 (GMT+7)
Vùng 5 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu


Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy Quân chủng phát biểu trong Lễ tiếp nhận tàu mới
 

Vùng 5 Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, từ cửa Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu) đến Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), vùng tiếp giáp giữa Việt Nam với In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam - Cam-pu-chia. Để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu. Hằng năm, Thường vụ Đảng ủy Vùng ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác huấn luyện chiến đấu. Chủ trương của Vùng là, thực hiện tốt khâu đột phá huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK,TBKT); huấn luyện sát với phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Vùng chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Từ thực tiễn thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu, Vùng rút ra được một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia
 

1.  Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện. Đây là một trong những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng huấn luyện của từng đơn vị. Bởi, công tác chuẩn bị các mặt luôn tỷ lệ thuận với kết quả huấn luyện; chuẩn bị càng chu đáo, thì chất lượng huấn luyện càng cao. Đặc biệt, đối với Vùng 5 Hải quân, có số lượng tàu nhiều, VK,TBKT hiện đại, lại phải huấn luyện trong điều kiện triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, quân số thiếu, cơ sở vật chất bảo đảm còn nhiều khó khăn theo yêu cầu cao của công tác chuẩn bị huấn luyện. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này, bảo đảm cho các đơn vị khi bước vào huấn luyện có đầy đủ cơ sở vật chất, chương trình, kế hoạch huấn luyện,...


Huấn luyện bắn mục tiêu trên không
 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ quán triệt và cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sát với tình hình tổ chức, biên chế, VK,TBKT hiện có của đơn vị. Đồng thời, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện; nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu công tác huấn luyện của Vùng và từng đơn vị; phát huy dân chủ quân sự trong huấn luyện, xây dựng ý chí quyết tâm cho từng người, từng ngành, từng bộ phận trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện. Cùng với đó, Vùng tập trung chỉ đạo công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan, nhất là cán bộ chỉ huy cấp phân đội, số sĩ quan mới ra trường. Trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, Vùng thực hiện phương châm yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu đó, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cơ quan bồi dưỡng đơn vị, từng bước nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện và năng lực chuyên môn cho cán bộ các cấp. Đối với cán bộ các đơn vị, các tàu, Vùng chỉ đạo tập trung bồi dưỡng về phương pháp tổ chức và năng lực thực hành huấn luyện; về cách tiến hành xây dựng nội dung, kế hoạch huấn luyện sát chỉ tiêu yêu cầu của trên, phù hợp với trình độ của các đối tượng và tình hình đơn vị; chấp hành nghiêm các quy định về soạn thảo, thông qua, phê chuẩn giáo án huấn luyện theo phân cấp. Ngoài ra, Vùng còn chỉ đạo các cấp tích cực, chủ động làm tốt các mặt công tác chuẩn bị về kinh phí, vật tư, cơ sở vật chất, hội trường, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, tài liệu, giáo án, sổ sách đăng ký quản lý huấn luyện; tổ chức tốt Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi ngay từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện. Năm 2011, Vùng tổ chức và tham gia tập huấn 31 lớp cho 1.424 lượt cán bộ theo các chuyên ngành; bồi dưỡng nâng cao vai trò, năng lực của cấp ủy, chỉ huy cơ quan các cấp về chỉ đạo, quản lý điều hành, thực hiện nền nếp chính quy trong huấn luyện. Các đơn vị đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đúng quy định; đồng thời, tích cực tổ chức Hội thi mô hình học cụ với sự tham gia của 100% đầu mối đơn vị. Kết quả: Lữ đoàn 127 đạt giải Nhất, Tiểu đoàn Ra đa 551 đạt giải Nhì, Tiểu đoàn Công binh 556 đạt giải Ba.


Chuẩn bị xuất kích sẵn sàng chiến đấu
 

2.  Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị huấn luyện sát với nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị của Vùng. Đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định nâng cao sức mạnh và khả năng SSCĐ, bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Vùng 5 Hải quân quản lý vùng biển rất rộng, các hoạt động trên biển diễn biến phức tạp, nên đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Vùng, ảnh hưởng không ít đến công tác huấn luyện. Theo đó, Vùng phải nghiên cứu, tổ chức huấn luyện phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nội dung kỹ, chiến thuật cơ bản và huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng đặc biệt; đồng thời, huấn luyện cho bộ đội làm chủ VK,TBKT hiện đại mới được trang bị nhằm đáp ứng yêu cầu SSCĐ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh hải vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Trong thực hành huấn luyện, Vùng chỉ đạo các đơn vị nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ, chuyên sâu; trọng tâm là huấn luyện chi viện; đột phá vào huấn luyện cơ bản, làm chủ VK,TBKT, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và VK,TBKT; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Trong quá trình đó, Vùng đã phát huy tốt vai trò tham mưu của chỉ huy - cơ quan Vùng trong hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, đánh giá kết quả huấn luyện đúng thực chất, khách quan, chống bệnh thành tích trong huấn luyện. Ngoài việc quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung huấn luyện theo quy định, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp huấn luyện; xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức biên chế của từng đơn vị; đồng thời, thực hiện tốt dân chủ quân sự, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Các cấp đã quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian, quân số huấn luyện theo kế hoạch; tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc sau từng nội dung huấn luyện, khắc phục kịp thời các khâu yếu, mặt yếu. Kết hợp giữa học tập, huấn luyện tập trung với chế độ tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, chiến sĩ để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Triệt để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, chấp hành đúng quy trình, nguyên tắc sử dụng trang bị, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, đạn, vật liệu nổ trong huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhờ đó, các đơn vị của Vùng luôn hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra bắn đạn thật và huấn luyện tiếp nhận trang bị mới đạt kết quả cao. Kết quả bắn đạn thật năm 2011: lực lượng tàu bắn bài 3, có 100% khá, giỏi; lực lượng bờ bắn 40 bài, 100% đạt yêu cầu, có 95% khá, giỏi (77,5% giỏi); các lớp đào tạo bắn 25 bài, đạt 100% khá, giỏi (88% giỏi). Huấn luyện chiến sĩ mới: đạt 100% khá, giỏi. Trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, xử  lý tình huống của cán bộ các cấp được nâng lên. Năm 2012, Vùng đặt chỉ tiêu phấn đấu: quân số huấn luyện đạt 98,5% trở lên, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; kết quả huấn luyện: 100% đạt yêu cầu (sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 80% khá, giỏi; các đối tượng khác 75% khá, giỏi), bắn đạn thật các bài đạt 100% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Chiến sĩ đảo Thổ Chu sau giờ huấn luyện
 

3.Đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, với chủ đề: “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy mẫu mực”. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Vùng đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 339 của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới”; bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ, công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng; triển khai tích cực, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến trên nhiều mặt. Riêng trong công tác huấn luyện, Vùng phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Trong tổ chức thực hiện, Vùng chỉ đạo xây dựng Lữ đoàn 127, Tiểu đoàn 557, Tiểu đoàn 563 “điểm” về huấn luyện giỏi; Hải đội 512, Tiểu đoàn 563 “điểm” về huấn luyện - rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi để nhân rộng ra toàn Vùng, góp phần thực hiện tốt các nội dung, chương trình huấn luyện, hội thi, hội thao, bắn đạn thật, diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trong huấn luyện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong huấn luyện. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua huấn luyện giỏi với các phong trào thi đua khác và các đợt thi đua đột kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Cùng với đó, Vùng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, bí mật, an toàn trong huấn luyện; chấp hành nghiêm kỷ luật trong hành quân dã ngoại, làm tốt công tác dân vận; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển và địa bàn đóng quân. Các đơn vị đã tận dụng thời gian nâng cao chất lượng huấn luyện Điều lệnh, rèn luyện kỷ luật; qua đó, làm chuyển biến vững chắc ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, Điều lệnh và lễ tiết tác phong quân nhân. Vùng cũng chỉ đạo các đơn vị phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng tiến hành tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; đột phá vào: “Đổi mới phương pháp, tác phong công tác và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cơ sở”; đồng thời, duy trì có nền nếp các chế độ đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, thông báo thời sự, chính trị, Ngày văn hoá - chính trị - tinh thần, Ngày Pháp luật, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; động viên tinh thần say mê học tập, rèn luyện, đạt kết quả cao trong nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm cho đơn vị luôn SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Chuẩn Đô đốc DOÃN VĂN SỞ

Tư lệnh Vùng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết