Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 04/04/2019, 08:43 (GMT+7)
Vùng 4 Hải quân đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”

Sau hơn 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, Vùng 4 Hải quân đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Vùng 4 Hải quân được giao quản lý và bảo vệ vùng biển, đảo có vị trí chiến lược, trọng yếu của Tổ quốc. Nhiệm vụ của Vùng là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh Căn cứ liên hợp quân sự Cam Ranh và là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công; hỗ trợ, giúp đỡ cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế biển trong phạm vi đảm nhiệm. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” là giải pháp quan trọng được tiến hành thường xuyên.

Quân y Lữ đoàn 957 khám chữa bệnh cho nhân dân xã Cam Thịnh Tây

Sau hơn 05 năm thực hiện Cuộc vận động, đã trực tiếp tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sĩ; cơ sở vững chắc để Vùng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều đơn vị huấn luyện giỏi; nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Giữa biển xa, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đấu tranh kiên cường, dũng cảm, khôn khéo, linh hoạt, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc vận động còn được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân. Trong 5 năm gần đây, Vùng đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn hơn 400 vụ; cấp cứu, điều trị cho gần 1.000 ngư dân bị nạn trên biển; cứu hộ 147 tàu thuyền bị hỏng máy, mắc cạn,... góp phần quan trọng giúp ngư dân thêm vững tin vươn khơi, bám biển, khẳng định chủ quyền, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển ngày càng vững chắc. Thành tích đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn trên vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và các cấp, các ngành ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2015, Vùng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ba năm tiếp theo, Vùng được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Vùng đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá ta về mọi mặt với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, công khai, trực diện hơn, nhất là trên mặt trận chính trị, tư tưởng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, làm phai nhạt, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của bộ đội. Mặt khác, Vùng đang trong quá trình xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, cả về con người, biên chế tổ chức và trang bị vũ khí theo lộ trình của Quân chủng Hải quân.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chủ trương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp để Cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác của bộ đội. Thực tiễn cho thấy, ở đâu có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, năng động của cấp ủy, cán bộ chủ trì thì ở đó kết quả Cuộc vận động đạt hiệu quả cao. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung Cuộc vận động vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị trong tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các cấp kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách; đẩy mạnh Quy chế Dân chủ cơ sở, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao, phát huy vai trò xung kích, khơi dậy sức sáng tạo của đoàn thể, tổ chức quần chúng. Các cơ quan, đơn vị lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Huấn luyện đổ bộ

Để thực hiện tốt Cuộc vận động này trong thời gian tới, toàn Vùng đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Cuộc vận động. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức rõ đây là sự cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một chủ trương lớn của Thường vụ Quân ủy Trung ương, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp góp phần xây dựng Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, giáo dục truyền thống, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, cơ quan truyền thông của các ngành, các cấp; coi trọng tuyên truyền qua các hoạt động thực tiễn, như: tham quan truyền thống, tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, hành quân về nguồn, “Diễn đàn sĩ quan trẻ”, “Hội thi tuyên truyền về Cuộc vận động”, v.v. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, phong trào “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một sự kiện, mỗi tháng một tấm gương điển hình”. Từ đó, làm lan tỏa, tôn vinh những tấm gương “người tốt, việc tốt”, khơi dậy lòng tự hào, tình cảm, trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm khắc phục khó khăn, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong điều kiện mới.

Cùng với đó, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động với các cuộc vận động khác và phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích của các cấp, các ngành, tạo sức mạnh đột phá, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, đưa Cuộc vận động vào thực tiễn cuộc sống, sinh hoạt của Vùng. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp gắn Cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, v.v. Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; chủ động đấu tranh khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm ảnh hưởng đến truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì phải thực sự là tấm gương tiền phong, gương mẫu trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện tốt “Ba khâu đột phá”1, phấn đấu xây dựng “Đơn vị 3 tiêu biểu”2, môi trường văn hóa quân sự nhân văn, lành mạnh, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Bám sát mục tiêu, nội dung Cuộc vận động, các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ được giao và những vấn đề mới đặt ra trong xây dựng Vùng. Đối với những đơn vị được trang bị vũ khí hiện đại, tăng cường giáo dục, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên, làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng các trang bị, vũ khí mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Trách nhiệm cao, chuyên môn sâu, ngoại ngữ giỏi”. Xây dựng lực lượng này có tính chuyên nghiệp cao, tinh nhuệ, có kỷ luật đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với những đơn vị bảo vệ đảo, thực hiện bộ tiêu chí “Đảo mẫu mực” để phấn đấu; nêu cao tinh thần “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” xây dựng các đảo trên quần đảo Trường Sa luôn “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”. Với các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm, cần đẩy mạnh phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; tập trung đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật”; hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống, sinh hoạt của bộ đội nơi đảo xa, tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung đột phá theo phương châm “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu và thực hiện quy tắc an toàn”, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu. Các phong trào thi đua đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Xung kích, sáng tạo, làm chủ, an toàn, quyết thắng”; “Ngắm trúng, bắn giỏi”, v.v. Đồng thời, tích cực làm công tác dân vận trên các vùng biển, đảo, góp phần tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hết lòng bảo vệ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, nuôi trồng, đánh bắt hải sản, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn.

Phát huy những kết quả đạt được, Vùng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, vững vàng nơi “đầu sóng”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển” và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG, Chính ủy Vùng
___
____________

1 - Điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng: tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt; đổi mới huấn luyện và đào tạo; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự.

2 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; giữ nghiêm kỷ luật; an toàn tuyệt đối.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết