Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 25/01/2018, 10:24 (GMT+7)
Vùng 2 Hải quân tập trung đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu

Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp. Ý thức đầy đủ điều đó, Đơn vị tập trung đổi mới công tác huấn luyện, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vùng 2 Hải quân thành lập ngày 19-3-2009. Sau khi thành lập, Vùng được Quân chủng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; đồng thời trang bị nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Đó là cơ sở để Vùng nâng cao sức mạnh chiến đấu, đủ sức thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa theo phạm vi được phân công. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức, đòi hỏi Vùng phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Cùng với đó, Đơn vị vừa huấn luyện, vừa thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình khu vực đảm nhiệm diễn biến phức tạp; huấn luyện cho nhiều đối tượng, lực lượng, trên địa bàn rộng, nhiều đơn vị lẻ, như: nhà giàn DK1, trạm, đài ra-đa, v.v. Đây cũng là những khó khăn không nhỏ, tác động đến chất lượng huấn luyện. Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu.

Trước hết, Vùng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định, chỉ khi nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ mới có thể đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, sáng tạo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện; trong đó tập trung vào Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể cùng với những khó khăn, thách thức khi tổ chức thực hiện. Từ đó, xây dựng cho bộ đội ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, thường xuyên bám sát, nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội, kịp thời phát hiện, khắc phục nhận thức ngại khó, ngại khổ, bệnh thành tích, v.v. Thực tế cho thấy, để bộ đội xác định tốt trách nhiệm trong huấn luyện, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình huấn luyện.

Hiện nay, một số đơn vị của Vùng được trang bị hệ thống phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật vào loại hiện đại trên thế giới, như: tàu tên lửa cao tốc, tàu chống ngầm, tàu phục vụ hậu cần, tổ hợp tên lửa bờ thế hệ mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Vùng đã tập trung làm cho bộ đội nhận thức sâu sắc đây là nguồn lực to lớn mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao cho Quân đội nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, vì thế phải coi trọng huấn luyện làm chủ, phát huy tính năng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí mới, sử dụng tiết kiệm, an toàn, v.v. Đồng thời, Vùng đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có phương pháp huấn luyện hiệu quả, đạt thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Huấn luyện bắt mục tiêu trên không (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Hai là, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vùng xác định, mục tiêu đổi mới là nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và xây dựng Đơn vị “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Xuất phát từ đặc điểm đối tượng, môi trường hoạt động và nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Hải quân, Vùng tích cực đổi mới toàn diện công tác huấn luyện; coi trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đẩy mạnh huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; đột phá vào huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và thực hiện quy tắc an toàn. Để việc đổi mới đạt hiệu quả, Vùng phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, thống nhất hệ thống tài liệu huấn luyện cho các lực lượng, nhất là các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài mới. Huấn luyện sát đối tượng theo hướng: cán bộ giảm thời gian ở cơ quan, dành nhiều thời gian cho cơ sở; cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị, chủ động cùng đơn vị tổ chức thực hiện công tác huấn luyện, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Trong huấn luyện cán bộ, Vùng tập trung nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng; trong đó chú trọng các nội dung mới, nội dung còn yếu, nội dung chưa thống nhất, nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ các cấp, nhất là năng lực tham mưu - tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành, xử lý các tình huống, phối hợp, hiệp đồng tác chiến, v.v. Vùng xác định đột phá vào huấn luyện chuyên sâu cho các kíp tiếp nhận và quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Riêng đội ngũ cán bộ chỉ huy tàu, Vùng yêu cầu phải huấn luyện để sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật của ngành mình, biết sử dụng khí tài của ngành khác và độc lập điều khiển tàu hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đối với đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, ngoài các nội dung chung, còn đi sâu vào các nội dung tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến binh chủng, quân chủng trên biển, đảo trong điều kiện mới. Đồng thời, nâng cao khả năng tham mưu cho Quân chủng xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm, đúng đối sách, có hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong huấn luyện đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, Vùng coi trọng nâng cao trình độ chuyên sâu tay nghề, bậc thợ theo các chuyên ngành, bảo đảm xử lý tốt các sự cố kỹ thuật, vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Đối với đơn vị, Vùng tập trung huấn luyện theo hướng: nâng cao trình độ chính quy, tinh nhuệ, coi trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng tác chiến phòng thủ, độc lập, tại chỗ cho khối bờ và đảo; năng lực thực hành các bài tập chiến đấu trên biển và khả năng cơ động, hiệp đồng tác chiến và kỹ năng xử lý tình huống ở biển xa, trong điều kiện thời tiết phức tạp cho khối tàu.

Cùng với đổi mới nội dung, Vùng tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện. Các khoa mục huấn luyện của Vùng đều mang tính tập thể cao; nhiều nội dung đòi hỏi phải có sự huấn luyện công phu, dài ngày của cá nhân, phân đội. Trong khi đó, đơn vị đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ, nên thời gian huấn luyện phải rút ngắn. Vì vậy, bên cạnh huấn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị giảm hợp lý thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng huấn luyện thực hành gắn với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Với các lực lượng được trang bị hiện đại, sử dụng đội ngũ cán bộ được tuyển chọn đào tạo ở nước ngoài, tổ chức dịch, biên soạn các bộ tài liệu huấn luyện, trực tiếp lên lớp. Đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, vừa giúp bộ đội thuần thục động tác, vừa tiết kiệm giờ hoạt động của vũ khí, khí tài thật, góp phần nâng cao tuổi thọ, chất lượng vũ khí, trang bị. Quá trình thực hiện, các đơn vị luôn gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện chiến đấu với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng thích ứng với môi trường khí hậu, thủy văn khắc nghiệt. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp của Vùng không ngừng được nâng cao. Năm 2017, Vùng đã hoàn thành 100% nội dung giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho tất cả các đối tượng; trong đó, kết quả các bài bắn đạn thật trên bờ, trên biển: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 95% - 100% đạt khá và giỏi.

Ba làđổi mới công tác huấn luyện kỹ thuật, hậu cần. Vùng được trang bị nhiều khí tài, phương tiện chiến đấu hiện đại, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt nên công tác bảo đảm kỹ thuật nói chung và đảm bảo cho huấn luyện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhận rõ điều đó, Vùng phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần, kỹ thuật, nhằm thực hiện tốt hai nội dung đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân “xây dựng chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật” gắn với “Xây dựng tàu chính quy, kho trạm mẫu mực”. Mặt khác, công tác kỹ thuật luôn bám sát yêu cầu, nội dung huấn luyện; bảo đảm đồng bộ, đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng tàu, xe, vũ khí, trang bị, phương tiện cho các nhiệm vụ, nhất là khi huấn luyện dài ngày trên biển xa. Ngành Kỹ thuật tích cực đổi mới trong huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn, nâng cao năng lực sửa chữa của các trạm, xưởng, trung tâm kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biên dịch, biên soạn tài liệu, sản xuất mô hình, học cụ và các trang, thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện. Thời gian qua, ngành Kỹ thuật đã đưa nhiều đề tài nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao, như: Mô phỏng hệ thống điều kiển tên lửa trên tàu 12418, Ắc quy ngư lôi bắn tập SET-40U, v.v.

Cùng với đó, Vùng chú trọng huấn luyện hậu cần theo yêu cầu, nhiệm vụ. Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện hậu cần đã được phê duyệt, Vùng coi trọng gắn huấn luyện với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, hướng vào phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng ngành Hậu cần Vùng chính quy, hiện đại. Theo đó, thực hiện tốt việc xây dựng thế trận hậu cần vững chắc ở cả hai tuyến: tuyến bờ và tuyến biển, chủ động bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dài ngày trên biển. Những nỗ lực của ngành Hậu cần đã góp phần quan trọng tăng cường sức khoẻ cho bộ đội toàn Vùng, bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện trong điều kiện đặc thù của Quân chủng Hải quân.

Phát huy những kết quả đạt được, Vùng tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đại tá PHẠM KHẮC LƯỢNG, Tư lệnh Vùng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 26/10/2021

EUR25,732.9927,151.49

GBP30,514.9531,789.89

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 26/10/2021

HCMSJC57.90058.600
Hà NộiSJC57.90058.620
Đà NẵngSJC57.90058.620