Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 22/11/2018, 08:51 (GMT+7)
Vùng 1 Hải quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

Trước sự phát triển của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, việc nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của Vùng 1 Hải quân càng có ý nghĩa quan trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, Vùng đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, trọng tâm hướng vào quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên nền tảng đó, cùng với xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng căn cứ vào tình hình cụ thể để xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, lấy huấn luyện: “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và quy tắc an toàn” làm khâu đột phá; lấy nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện của toàn Vùng.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong điều kiện thành phần lực lượng, đối tượng huấn luyện đa dạng, trên không gian rộng, ở nhiều môi trường khác nhau, thậm chí một số lực lượng phải thường xuyên cơ động tuần tra xa đơn vị hoặc canh trực dài ngày trên biển,… Vùng chủ trương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy trước mùa huấn luyện; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách đối với từng mặt công tác của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Cùng với đó, Vùng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của nhiệm vụ huấn luyện, nắm vững nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện của Vùng trong tình hình mới, cùng những khó khăn, thách thức; từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được Vùng thực hiện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, thông qua mệnh lệnh huấn luyện và các kế hoạch năm; đẩy mạnh phân cấp huấn luyện; phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện, v.v. Để đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Vùng duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, phân đội; yêu cầu cơ quan quân huấn bám sát thực tế cơ sở để tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng, đủ chương trình, kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt. Trong những thời điểm, nhiệm vụ quan trọng, Vùng tích cực tổ chức tổ công tác cơ động để chỉ đạo, giúp đỡ các đơn vị đóng quân ở xa, bộ phận lẻ, lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù, thực hiện nội dung quan trọng trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đổi mới phương pháp kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất, đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Huấn luyện hiệp đồng trên biển tại Lữ đoàn 170

Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Vùng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, đảm bảo tính đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, môi trường hoạt động và tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị hiện có. Đối với chỉ huy và cơ quan, Vùng tập trung bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật, khoa học kỹ thuật quân sự để nâng cao năng lực chỉ huy tham mưu, quản lý, điều hành huấn luyện; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp diễn tập, nhất là diễn tập chỉ huy - cơ quan 2 bên, 2 cấp với các quy mô và hình thức khác nhau trên hệ thống tự động hóa chỉ huy. Đồng thời, đẩy mạnh huấn luyện cho các bộ phận nâng cao chất lượng thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, đặc biệt tình hình trên các vùng biển nhạy cảm. Ngoài ra, Vùng còn tích cực tổ chức cho cán bộ các đơn vị bờ (nhất là số sĩ quan trẻ) luân phiên làm nhiệm vụ cơ động, tuần tra kết hợp với huấn luyện trên các vùng biển xa, nhằm giúp họ rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng và xử lý tình huống trên biển.

Trong huấn luyện phân đội, Vùng chỉ đạo huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sát nhiệm vụ của từng lực lượng; trong đó, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt; tăng cường huấn luyện đêm; huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế,... đảm bảo cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập, thành thạo trong tác chiến hiệp đồng và tin tưởng vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Đối với lực lượng hải quân đánh bộ, tập trung huấn luyện cho bộ đội thành thạo cả về chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trên biển theo từng phương án. Với lực lượng tàu, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các tàu, giữa các biên đội tàu và tăng cường huấn luyện cơ động tác chiến biển xa trong điều kiện tác chiến hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới công tác hợp luyện, diễn tập theo hướng: tăng cường hoạt động đối kháng và diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, cụm lực lượng hải quân. Đối với lực lượng tên lửa bờ, các đơn vị tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài hiện có; nâng cao trình độ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, triển khai phương án tác chiến trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, tác chiến điện tử rộng rãi, không để bị động, bất ngờ. Đối với lực lượng binh chủng, ngành, tập trung huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị hiện có, làm chủ vũ khí, trang bị mới; nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, tạo sự đồng bộ trong luyện tập và thao diễn trên biển.

Cùng với đó, Vùng chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng cả trong huấn luyện cơ bản và nâng cao, lấy ứng dụng trên vũ khí, trang bị trong môi trường biển là chủ yếu. Các đơn vị thuộc Vùng đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên luyện tập theo phương án, kế hoạch tác chiến được giao; tăng cường rà soát, điều chỉnh kế hoạch tác chiến theo các phương án phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở duy trì lực lượng trực tại khu vực trọng điểm được phân công, các đơn vị vừa làm nhiệm vụ, vừa huấn luyện và tuần tra, đảm bảo luôn nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tình huống đúng quy định, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng và cơ quan cấp trên, thời gian qua, Vùng chủ động, chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng trên địa bàn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chỉ huy - cơ quan; diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, v.v.

Đặc điểm huấn luyện, hoạt động của Bộ đội Hải quân là luôn gắn với việc sử dụng một lượng lớn các loại vũ khí, trang bị, phương tiện chiến đấu, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, v.v. Từ thực tiễn đó, Vùng đẩy mạnh đổi mới công tác bảo đảm huấn luyện theo hướng đồng bộ, vững chắc, đúng định mức, đúng đối tượng, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, một mặt, Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đề nghị cơ quan cấp trên, chủ động phát huy nội lực trong công tác bảo đảm về vật chất, trang bị, củng cố thao trường, bãi tập phục vụ cho huấn luyện. Nâng cao chất lượng xây dựng, làm mới mô hình học cụ giàu hàm lượng khoa học, mang tính ứng dụng thực tế huấn luyện cao. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; biên soạn lại giáo trình, bảng bố trí chiến đấu của các tàu đã cũ, không phù hợp. Mặt khác, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, đột xuất, tăng cường phân cấp cho dưới và điều chỉnh lượng dự trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thành phần lực lượng, để tàu xuất phát nhanh, bí mật, an toàn. Ngoài ra, nhằm mục tiêu “tiến thẳng lên hiện đại”, Vùng luôn chủ động huấn luyện, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị thế hệ mới.

Bằng những biện pháp tích cực, đồng bộ trên, kết quả huấn luyện chiến đấu của Vùng đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Hằng năm, 100% đơn vị tàu hoàn thành huấn luyện K1, K2, K3, K4; kiểm tra 100% đạt khá, giỏi. Kết quả diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo; thả, rà, quét thủy lôi: 100% lượt tàu và biên đội đạt khá, giỏi, có 58% giỏi; bắn vũ khí BM: 100% tàu đạt khá, giỏi, trong đó có 80% giỏi. Năm 2017, Vùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập theo phương án đã xác định. Đặc biệt, sau 34 năm, lực lượng tên lửa bờ của Vùng thực hành cơ động đường dài, triển khai đội hình chiến đấu theo phương án và bắn đạn thật đạt kết quả tốt, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân chủng đánh giá cao. Trong 05 năm qua, Vùng có 07 lượt cấp lữ đoàn và 17 lượt hải đội, tiểu đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân chủng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; nhiệm vụ của Quân đội nói chung, của Quân chủng Hải quân và Vùng 1 nói riêng có sự phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao. Để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, cùng với xây dựng tổ chức, lực lượng vững mạnh, Vùng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá trong công tác huấn luyện, lấy huấn luyện chỉ huy - cơ quan làm trọng tâm, cán bộ phân đội, nhất là cán bộ tàu, ngành làm trọng điểm; coi trọng huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện đối kháng giữa các tàu, biên đội, hải đội với các lực lượng khác; tăng cường huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật ở các cấp. Cùng với đó, Vùng tập trung huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng làm nhiệm vụ BM, CV, BV; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ trực chiến, trực bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tác chiến biển xa,... bảo đảm cho các lực lượng luôn chủ động, thích nghi với môi trường hoạt động, xử trí kịp thời các tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN VIẾT KHÁNH, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:38 - 23/04/2019

EUR25890.9426617.52

GBP29814.8530292.28

USD2316523265

Giá vàng

Thời tiết