Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 13/06/2013, 23:07 (GMT+7)
Trường Trung cấp nghề số 13 thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và tư vấn tìm việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Trường Trung cấp Nghề số 13 trực thuộc Tổng cục Hậu cần được thành lập theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BQP, ngày 05-4-2007 của Bộ Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề số 131. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nghề (trình độ trung cấp và sơ cấp), tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ (BĐXN), các đối tượng chính sách và người lao động có nhu cầu; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ… và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Những năm gần đây, mặc dù đứng trước khó khăn về nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị xuống cấp và sự cạnh tranh của các cơ sở dạy nghề ngoài xã hội…, nhưng với nỗ lực vượt bậc, Nhà trường đã có bước phát triển nhanh, vững chắc trên nhiều mặt; nhiều nghề mới được mở phù hợp với nhu cầu của xã hội; chất lượng đào tạo được nâng lên rõ nét. Trường đã thực hiện tốt tự chủ về tài chính; khẳng định được uy tín, vị thế trong hệ thống các trường dạy nghề Quân đội, trở thành địa chỉ tin cậy của BĐXN và người lao động trên địa bàn có nhu cầu học nghề. Trong 5 năm qua, Trường đã đào tạo được gần 13 nghìn lái xe và hơn 04 nghìn thợ vận hành máy công trình, công nghệ ô tô, công nghệ hàn, thợ cơ khí, thợ lái, máy tàu sông (trong số đó có hàng nghìn BĐXN); đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn nghề cho gần 600 lao động nông thôn của tỉnh Ninh Bình. Qua đó, góp phần tích cực vào thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nguồn dự bị động viên, nguồn nhân lực có tay nghề phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.

Hội nghị Giao ban triển khai công tác tháng

Để có được kết quả trên, Nhà trường đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức đào tạo nghề cho BĐXN, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Đồng thời, có nhiều chủ trương, biện pháp mang tính đột phá trong xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo nghề; kết hợp đào tạo với sản xuất; gắn đào tạo với doanh nghiệp và xã hội, dạy nghề với giới thiệu việc làm cho người lao động…; trong đó, Trường tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

Một là, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho BĐXN, giúp họ chủ động lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng, nhu cầu của bản thân và gia đình, định hướng lập nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thực hiện vấn đề này, Trường đã tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, triển khai sâu rộng công tác tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên trước khi nhập ngũ và BĐXN trở về địa phương. Trường cũng bám sát kế hoạch các đợt xuất ngũ trong năm, phối hợp với đơn vị nhận quân trên địa bàn tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc để tuyên truyền, tư vấn học nghề cho bộ đội trước khi ra quân. Trong đó, Nhà trường tập trung phổ biến cho bộ đội nắm vững các chế độ, chính sách ưu tiên, hỗ trợ học nghề của Nhà nước, Quân đội đối với BĐXN; giới thiệu các ngành nghề đào tạo của Trường; xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu về tay nghề của lao động các doanh nghiệp… để họ lựa chọn ngành học, bậc học phù hợp. Cùng với đó, Trường chỉ đạo Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Phòng Đào tạo nhà trường khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn và các địa phương lân cận, xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp chiêu sinh, thu hút lao động nông thôn và các đối tượng vào học nghề. Nhà trường cũng xây dựng và phát huy hiệu quả trang website, tăng cường quảng bá hoạt động dạy nghề của Trường trong xã hội. Hằng năm, Trường tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho hàng nghìn lượt chiến sĩ, người lao động; qua đó, thu hút đông đảo BĐXN, các đối tượng chính sách, người lao động trên địa bàn vào học nghề. Năm học 2011 - 2012, Nhà trường đã chiêu sinh đào tạo gần 5.000 học viên, trong đó có gần 800 BĐXN và trên 150 lao động nông thôn.

Học viên lớp Công nghệ ô tô thực hành

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB,GV) có số lượng và cơ cấu ngành nghề hợp lý, chất lượng cao, tâm huyết với nghề nghiệp, coi đây là khâu then chốt quyết định chất lượng đào tạo, uy tín và sự phát triển của Trường. Đảng ủy Nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề số 87-NQ/ĐU lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV; trong đó, xác định đến năm 2015 hoàn thành chuẩn hóa đội ngũ CB,GV theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tiêu chí đã được Trường cụ thể hóa cho từng đối tượng. Để đạt mục tiêu đó, Trường đã rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ CB,GV, dự kiến nhu cầu đào tạo, hướng phát triển ngành nghề mới… để quy hoạch, tạo nguồn CB,GV cho trước mắt và lâu dài. Trong quá trình thực hiện, Trường chú trọng kết hợp đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, chính sách; ưu tiên xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ, giáo viên giỏi ở bậc đào tạo trung cấp và các nghề trọng điểm, nghề mới mở. Thời gian qua, cùng với thực hiện nghiêm quy chế tuyển chọn, nâng cao chất lượng đầu vào, Trường coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức. Là trường dạy nghề, Nhà trường yêu cầu người thầy không chỉ có kiến thức, năng lực sư phạm tốt mà còn phải có kỹ năng, tay nghề giỏi, đảm bảo giảng dạy tích hợp lý thuyết và thực hành. Vì vậy, bên cạnh việc cử giáo viên đi đào tạo tại các trường trong và ngoài Quân đội, Nhà trường đặc biệt coi trọng đưa họ đi thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, để nâng cao kỹ năng thực hành, kinh nghiệm thực tiễn. Cùng với đó, Trường chỉ đạo các khoa giáo viên đẩy mạnh hoạt động phương pháp; duy trì nền nếp bồi dưỡng tại chức, hội thao, hội thi giáo viên dạy giỏi; thực hiện đánh giá chất lượng của giáo viên thông qua dự giảng, kiểm tra huấn luyện và qua kết quả học tập của học viên. Vừa đặt ra yêu cầu cao để đội ngũ CB,GV tu dưỡng, rèn luyện, Nhà trường cũng thường xuyên chăm lo, có chính sách đãi ngộ hợp lý, nhằm thu hút, tuyển dụng giáo viên giỏi, thợ bậc cao và tạo điều kiện, động lực để CB,GV yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị; đồng thời, Trường cũng kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển công tác đối với giáo viên không đủ tiêu chuẩn. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CB,GV của Trường ngày càng được nâng cao. Hiện nay, gần 30% giáo viên của Trường có trình độ đại học; trên 60% có trình độ cao đẳng, trung cấp; 100% đạt trình độ sư phạm cấp II; số giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt trên 32%.

Cán bộ, giáo viên luyện tập Điều lệnh Đội ngũ

Ba là, tăng cường đầu tư đổi mới, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề. Dạy và học nghề là hoạt động đặc thù, đòi hỏi cao về bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư kỹ thuật. Nhận thức rõ điều đó, Trường đã quan tâm đúng mức đến các điều kiện bảo đảm dạy, học. Nhằm khắc phục tình trạng cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị đã lạc hậu, thiếu đồng bộ và để theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề, Trường đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị phục vụ công tác đào tạo theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, với bước đi thích hợp. Trong điều kiện nguồn ngân sách có hạn, Trường đã tích cực phát huy nội lực, kết hợp huy động các nguồn vốn với phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật… tập trung nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu, mô hình, học cụ. Thời gian qua, Trường đã thực hiện tốt giai đoạn 1 của Dự án ODA7 về đầu tư xây dựng cơ bản và Dự án “Đổi mới và phát triển nghề trọng điểm”; kết hợp huy động trên 05 tỷ đồng từ nguồn vốn của đơn vị để xây dựng hệ thống giảng đường, bãi tập, đường tập lái xe ô tô, xưởng thực hành; nâng cấp, mua sắm mới các phương tiện ô tô, tàu thuyền cùng nhiều trang bị hiện đại khác, như: máy vi tính, máy chiếu, thiết bị thực hành cho đào tạo công nghệ ô tô, công nghệ hàn, cơ khí… Đặc biệt, Trường đã triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe H13 tại Hà Nội. Với nỗ lực đó, Nhà trường đã có bước phát triển mang tính bước ngoặt về diện mạo, năng lực đào tạo, đáp ứng yêu cầu dạy, học nghề, đưa người học tiếp cận các loại phương tiện, trang bị hiện đại, sát với thực tế sản xuất. Hiện nay, Trường đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án ODA7 giai đoạn 1 và tích cực chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của Dự án. Đây là điều kiện thuận lợi để Trường tiếp tục phát triển ngày càng hiện đại, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Bốn là, tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo nghề. Trên cơ sở chương trình chuẩn quốc gia cho các ngành nghề đào tạo, Nhà trường luôn bám sát yêu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ để điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung đào tạo trung cấp và sơ cấp nghề, đảm bảo phù hợp, liên thông giữa các bậc học. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Hiện nay, 100% giáo viên của Trường biết soạn giáo án điện tử; phần lớn các môn học được giảng bằng giáo án điện tử. Thực hiện mục tiêu dạy nghề, Trường chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa dạy lý thuyết với thực hành để trang bị cho người học kỹ năng, kỹ sảo nghề nghiệp, giúp họ có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc tự tạo được việc làm sau khi ra trường. Chương trình đào tạo của Trường đã giảm tối đa thời gian học lý thuyết, dành hơn 70% thời gian cho huấn luyện thực hành. Bên cạnh việc tổ chức cho học viên thực hành tại Trường, Nhà trường đã chủ động liên kết, hiệp đồng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ trên địa bàn, như các tập đoàn: Xuân Trường, Xuân Thành… để đưa học viên đến thực hành, thực tập, tạo điều kiện cho họ cọ sát với thực tế sản xuất. Cùng với “dạy nghề”, Trường chú trọng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, duy trì kỷ luật chặt chẽ, thực hiện việc “rèn người”, đảm bảo cho học viên được phát triển toàn diện, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Năm là, đẩy mạnh hoạt động trợ giúp, tư vấn giới thiệu tìm việc làm cho BĐXN, người lao động. Thực hiện quan điểm “đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo”, Trường luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp tìm kiếm việc làm cho học viên, ưu tiên đối tượng là BĐXN, phấn đấu tư vấn tìm việc làm cho 40% - 50% học viên tốt nghiệp ra trường. Bên cạnh việc hướng dẫn, tư vấn kỹ năng để học viên ra trường có thể tự giải quyết việc làm, Trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tìm kiếm và cung cấp thông tin về tuyển dụng lao động, việc làm cho học viên. Định kỳ, Nhà trường liên hệ mời các doanh nghiệp có uy tín, có nhu cầu sử dụng lao động đến trao đổi, cung cấp thông tin và tuyển dụng trực tiếp tại Trường. Thời gian qua, Trường đã phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn: Xuân Trường, Xuân Thành, Sông Đà; Tổng Công ty LILAMA; Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động Sona… tổ chức tư vấn, tuyển dụng hàng nghìn học viên tốt nghiệp vào làm việc và đi xuất khẩu lao động, giúp họ có việc làm, thu nhập ổn định.

Với truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành, Trường Trung cấp Nghề số 13 tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả đào tạo, giữ vững uy tín, thương hiệu, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề cho BĐXN và người lao động trên địa bàn.

 

Đại tá LÊ NGỌC HÀ

Hiệu trưởng Nhà trường

 

_______________

1 - Tiền thân của Nhà trường là Trường nghiệp vụ Vận tải, thành lập ngày 08-6-1973.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết