Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Chủ Nhật, 13/08/2017, 08:07 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Thông tin đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Sĩ quan Thông tin là trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cho toàn quân. Để đào tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian qua, Nhà trường luôn bám sát sự phát triển của khoa học - công nghệ, thực tiễn nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, chủ động tiếp cận với những mô hình giáo dục tiên tiến, triển khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, biện pháp đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo.

Trước hết, Nhà trường tập trung đổi mới, phát triển nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra và giảng dạy những gì mà đơn vị cần, xem đây là nhân tố cơ bản, quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo. Bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên và chuẩn đầu ra, từ năm 2011 đến nay, Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo toàn khóa, kiên quyết cắt bỏ những nội dung, kiến thức không còn phù hợp, chồng chéo; đồng thời, cập nhật những kiến thức mới phù hợp với thực tiễn phát triển trang bị thông tin, phương thức tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống thông tin liên lạc theo hướng lấy mạng làm trung tâm và tự động hóa chỉ huy. Trong đó, Nhà trường tập trung chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội trình độ đại học, thực hiện kết hợp đào tạo theo học vấn với đào tạo theo chức vụ, làm nền tảng để xây dựng nội dung, chương trình đào tạo cho các đối tượng khác. Hiện nay, Nhà trường đang tích cực triển khai Đề án đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo phương án đào tạo phân chuyên ngành (sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin lục quân, thông tin hải quân, thông tin phòng không - không quân), nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành bảo đảm thông tin liên lạc của các quân chủng, binh chủng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tiến tới đào tạo chuyên sâu theo đặc thù loại hình đơn vị và bồi dưỡng, phát triển năng lực tổ chức huấn luyện theo tình huống tại đơn vị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội.

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Hoàng Tuyến trao thưởng cho các
cá nhân đoạt giải trong Hội thi Olympic tiếng Anh do Nhà trường
tổ chức năm 2017

Đáng chú ý là, nắm bắt xu thế phát triển về nhiệm vụ hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ của Bộ đội Thông tin liên lạc, thời gian qua, Nhà trường đã chủ động đưa vào chương trình đào tạo nội dung về công nghệ thông tin và tiếng Anh với dung lượng tương xứng. Đối với kiến thức về công nghệ thông tin, chương trình đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin tập trung trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng theo chuẩn công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định đối với công chức và kiến thức về quản lý mạng viễn thông, bảo mật, an toàn thông tin. Về tiếng Anh, cùng với việc tăng thời gian dạy - học tiếng Anh cơ bản cho các khoá đào tạo sĩ quan thông tin cấp phân đội trình độ đại học, bảo đảm học viên ra trường đạt trình độ tiếng Anh bậc 3, Nhà trường còn đưa vào giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông và tiếng Anh quân sự. Qua đó, giúp cho học viên tốt nghiệp vừa có kiến thức về kỹ thuật, vừa có trình độ tiếng Anh tốt, có khả năng tiếp cận, nghiên cứu, khai thác trang bị thông tin mới và tham gia các hoạt động đối ngoại về quốc phòng, v.v. Bên cạnh đó, Nhà trường coi trọng cân đối nội dung đào tạo giữa chính khóa với ngoại khóa, giữa lý luận với thực hành, giữa đào tạo tại trường với tổ chức cho học viên đi thực tế tại đơn vị; tăng cường luyện tập tổng hợp, diễn tập sát với thực tế tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc tại đơn vị và điều kiện tác chiến địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử rộng rãi.

Cùng với đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, Nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng phát triển năng lực tư duy và thực hành của người học. Nhà trường chỉ đạo các khoa giáo viên đẩy mạnh đổi mới cách dạy, chú trọng dạy cách học, phương pháp tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề. Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, các khoa giáo viên đã đẩy mạnh hoạt động phương pháp, tích cực tổ chức giảng tập, giảng thử, giảng mở rộng, giảng mẫu,… để thống nhất về phương pháp và chuẩn hóa động tác thực hành. Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên tích cực sử dụng phương tiện dạy - học hiện đại; coi trọng vận dụng phương pháp nêu vấn đề, hướng học viên vào giải quyết những vấn đề mới, phức tạp, sát với điều kiện tác chiến mới. Cùng với trang bị kiến thức, Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên chú trọng truyền thụ kinh nghiệm huấn luyện, kinh nghiệm tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc trong diễn tập, chiến đấu. Song song với đó, Nhà trường coi trọng đổi mới cách học của học viên, nhân rộng, phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ môn học ở các tiểu đoàn, hệ học viên, nâng cao chất lượng giờ tự học, từng bước biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Thực hiện chủ trương xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, nhiều trang bị, khí tài thông tin liên lạc quân sự thế hệ mới, hiện đại đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Để gắn nhà trường với đơn vị, Nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy - học. Nhà trường đã xây dựng, đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư nâng cấp hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, trung tâm huấn luyện thực hành giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, ưu tiên mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống phòng học chuyên dùng, chuyên ngành với các thiết bị dạy - học hiện đại, phần mềm mô phỏng; đầu tư nâng cấp hệ thống thư viện, thư viện điện tử, phòng đọc tài liệu, phòng in-tơ-net, mạng Misten. Đến nay, Nhà trường có 16 phòng học cơ bản, cơ sở, 31 phòng học chuyên ngành, 09 phòng phương pháp, hội thảo và 01 phòng điều hành huấn luyện tương đối hiện đại. Trung tâm Học liệu - Thư viện của Trường được kết nối với Thư viện số dùng chung của Bộ Quốc phòng, cung cấp nguồn học liệu đa dạng, phong phú. Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đường truyền in-tơ-nét kết nối với Thư viện Trường Đại học Nha Trang, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh,… nâng cao năng lực phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và tự học của cán bộ, giảng viên, học viên.

Vừa qua, Nhà trường đã tiếp nhận nhiều trang bị khí tài thông tin thế hệ mới và đưa vào huấn luyện, như: tổng đài kỹ thuật số TOCA T24S8; thiết bị truyền dẫn SDM1, SDM4, HDSL; thiết bị thông tin vệ tinh, truyền hình đa điểm và các thiết bị vô tuyến điện do Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sản xuất. Nhà trường đã áp dụng thành công mô hình Trung tâm bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện thực hành theo hướng gắn kết giữa nhiệm vụ giáo dục - đào tạo với công tác bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị thông tin trên địa bàn theo nhiệm vụ Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc giao và nhiệm vụ hợp tác với Viettel. Thông qua đó, giúp học viên tiếp cận với thực tế, nâng cao năng lực thực hành, đảm bảo “học đi đôi với hành”.

Để đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ đào tạo trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển nhanh, hệ thống thông tin liên lạc quân sự ngày càng hiện đại, Nhà trường chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Trong đó, hướng trọng tâm vào nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, chuẩn hóa hệ thống giáo trình, tài liệu; nghiên cứu phát triển nghệ thuật tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, vận hành hệ thống thông tin liên lạc thế hệ mới trong tác chiến và các tình huống khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Nhà trường cũng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy - học, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng trang bị, khí tài, xử lý sự cố kỹ thuật, v.v. Nhờ làm tốt công tác định hướng nghiên cứu, quản lý khoa học nên các đề tài nghiên cứu của Nhà trường có chất lượng và tính ứng dụng cao. Điển hình như: phần mềm tự học mật ngữ M82; phần mềm luyện tập cờ tay Semafor; phần mềm mô phỏng tổng đài TOCA 24S8; phần mềm tự học và kiểm tra đánh giá kết quả môn học Kỹ thuật truyền dẫn hữu tuyến điện; thiết kế, lắp đặt thiết bị điều khiển xa điện đài PRC-25; nghiên cứu khai thác bản đồ số và ứng dụng soạn thảo văn kiện tác chiến bằng phần mềm DMAV4; mô phỏng thiết bị MQ-16A, mô phỏng 3D thiết bị viba số DM2G-1000; sử dụng công nghệ 3D mô phỏng phương án tác chiến; thiết kế lắp ráp bộ Kit thực hành thí nghiệm xử lý ghi âm tín hiệu số, v.v. Không dừng lại ở đó, Nhà trường còn đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp, các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội để thành lập các trung tâm, nhóm nghiên cứu chế thử; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học và nghiên cứu khoa học. Đáng chú ý là, vừa qua, Nhà trường đã thực hiện thành công Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin - Ngoại ngữ. Đây là công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, khẳng định vị thế mới và là tiền đề mở ra triển vọng tốt đẹp trong hợp tác quốc tế. Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục triển khai Đề án phát triển Trung tâm Công nghệ Thông tin - Ngoại ngữ thành Khu công viên phần mềm Quân đội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, Trường Sĩ quan Thông tin đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, phấn đấu đến năm 2020, trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có trên 30% tiến sĩ. Thực hiện mục tiêu xác định, Nhà trường đã lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, xây dựng Kế hoạch thực hiện tổng thể và từng năm, với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Hằng năm, Nhà trường đều rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giảng viên, làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn đào tạo, gắn quy hoạch, đào tạo với sắp xếp, sử dụng. Trong đó, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên mũi nhọn, chuyên gia đầu ngành, chủ nhiệm bộ môn và giảng viên chính. Để nâng cao kiến thức, năng lực công tác thực tiễn và chuẩn hóa chức danh, thời gian qua, cùng với việc tuyển chọn, cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tại các cơ sở trong nước và nước ngoài1, Nhà trường coi trọng đưa cán bộ, giảng viên đi thực tế tại các đơn vị thông tin trong toàn quân, mời chuyên gia giới thiệu chuyên đề khoa học, công nghệ, v.v. Hiện nay, Nhà trường đang đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn2, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất, năng lực tốt, làm chủ các trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư phục vụ có hiệu quả cho giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được là cơ sở quan trọng để Trường Sĩ quan Thông tin tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực theo Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Thiếu tướng, PGS, TS. NGUYỄN HOÀNG TUYẾN, Hiệu trưởng Nhà trường
_______
_____________

1 - Đến nay, Nhà trường có 42 lượt cán bộ, giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng tại Liên bang Nga, Ốt-xtrây-lia, Ấn Độ, Sing-ga-po, nâng tổng số cán bộ, giảng viên có trình độ sau đại học là 64,92%, trong đó có 10,47% tiến sĩ.

2 - Chuẩn về công nghệ thông tin (theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông) và chuẩn về tiếng Anh (giảng viên giảng dạy tiếng Anh có năng lực C1, giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh có năng lực B2, giảng viên còn lại có năng lực B1, cán bộ quản lý giáo dục là A2).

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.