Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 18/06/2020, 10:18 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp phát huy truyền thống nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp (tiền thân là Tiểu đoàn 10 huấn luyện, thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp, thành lập ngày 22/6/1965), có nhiệm vụ đào tạo Sĩ quan Tăng Thiết giáp cấp phân đội cho toàn quân và quân đội một số nước. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường đã xây đắp nên truyền thống: “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt, học tốt, chính quy, mẫu mực - đã ra quân là đánh thắng”; được Nhà nước ta, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và nước Cộng hòa nhân dân Campuchia tặng nhiều phần thưởng cao quý1. Đặc biệt, ngày 30/5/2009, Nhà trường được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đối tượng đào tạo của Nhà trường đa dạng về tuổi đời, tuổi quân; không đồng đều về nhận thức; trình độ tiếng Việt của học viên quốc tế còn hạn chế, nên việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nhất là cho học viên quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia phải thông qua phiên dịch; công tác bảo đảm cho giáo dục, đào tạo còn khó khăn; vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, đào tạo xuống cấp, thiếu đồng bộ, thao trường huấn luyện bị thu hẹp. Cùng với đó, việc thực hiện đề án quy hoạch các nhà trường sĩ quan khối binh chủng theo chủ trương của Bộ Quốc phòng tác động nhiều tới tư tưởng của cán bộ, giảng viên, nhân viên, v.v. Trước những khó khăn trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trước hết là, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về giáo dục, đào tạo, trực tiếp là Nghị quyết số 978-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới”, Đảng ủy Nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề số 16-NQ/ĐU về lãnh đạo xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011 - 2020”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, xác định giải pháp, khâu đột phá để nâng cao chất lượng dạy - học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, học viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nhận thức sâu sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng động cơ dạy - học đúng đắn, không để các hiện tượng tiêu cực len lỏi vào Nhà trường. Trong thực hiện, Nhà trường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, thống nhất về nhận thức, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên, học viên khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, tích cực, sáng tạo trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng Nhà trường.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, Nhà trường tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đội ngũ này có số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất tốt, trình độ, năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm quy định về quản lý, nhận xét, đánh giá, đề bạt quân hàm, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, chuyển ra, cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên. Đồng thời, xây dựng Quy chế và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình tuyển chọn giảng viên; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại chỗ với gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường trong nước và ngoài nước; tổ chức cho cán bộ, giảng viên tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị Tăng Thiết giáp trong Binh chủng và các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội. Tích cực đưa cán bộ, giảng viên đi thực tế tại các đơn vị chiến đấu, nhất là các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài mới, nhằm bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện phương pháp, tác phong chỉ huy, kỹ năng thực tiễn trong giảng dạy. Khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên tích cực đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học làm cơ sở nghiên cứu, nắm vững các loại vũ khí, khí tài trang bị mới, nâng cao trình độ, năng lực sư phạm và hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn của người giảng viên. Các khoa giáo viên duy trì tốt nền nếp, chất lượng hoạt động nghiệp vụ sư phạm, như: thông qua giáo án, dự giảng, bình giảng, giảng mẫu, hội thi, hội thao, rút kinh nghiệm công tác giảng dạy, hoạt động ngày phương pháp khoa, bộ môn,… để bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường luôn ổn định, có cơ cấu hợp lý, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực sư phạm, trình độ quản lý, chỉ huy, phương pháp, tác phong công tác tốt. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên của Nhà trường có trình độ đại học trở lên, trong đó, gần 50% sau đại học.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà trường theo hướng: “Chuẩn hóa, hiện đại hóa”, Nhà trường luôn coi trọng đổi mới, chuẩn hóa về nội dung, chương trình, phương pháp dạy - học và thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. Bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo theo chức vụ có học vấn tương ứng, lấy hoàn thành chức vụ ban đầu làm trung tâm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên tập trung xây dựng và rà soát toàn bộ nội dung, chương trình, quy trình, thời lượng đào tạo cho các đối tượng, bảo đảm chính quy, chuẩn hóa theo quy định của Bộ Quốc phòng. Chương trình đào tạo được cân đối và có tính liên thông giữa các khối kiến thức, liên tục cập nhật kiến thức, trang bị mới; giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm. Hiện nay, Nhà trường đã xây dựng 11 chương trình khung, 27 chương trình chi tiết; rà soát, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, không còn phù hợp để đề nghị điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 24 chương trình, xây dựng mới 06 chương trình, 515/515 học phần, môn học của các đối tượng đào tạo. Đưa nội dung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh cơ giới, huấn luyện dã ngoại, hành quân rèn luyện,… vào huấn luyện cho các đối tượng. Nhà trường đặc biệt coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án, bài giảng; thống nhất về mẫu biểu, quy trình soạn thảo, thông qua và phê duyệt giáo án, bài giảng, nhằm giảm cường độ làm việc cho giảng viên và nâng cao tính chính quy trong công tác tham mưu huấn luyện. Sử dụng các phần mềm mô phỏng 3D các cụm máy, vũ khí trang bị để giảng dạy; áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để truyền thụ kiến thức cho học viên. Thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện chính khóa cho các đối tượng; đồng thời, tăng cường huấn luyện ngoại khóa, duy trì nghiêm chế độ hành quân rèn luyện mang vác nặng, bơi ứng dụng theo quy định ở từng cấp và chú trọng nâng cao năng lực thực hành, chất lượng ôn tập, tự học của học viên.

Huấn luyện xe máy

Để công tác dạy - học thực chất, Nhà trường duy trì nghiêm chế độ thanh tra, kiểm tra huấn luyện, tập trung vào các khoa mục thực hành lái, bắn, chiến thuật. Hiện nay, Nhà trường đã xây dựng, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, quản lý ngân hàng đề thi với 735 bộ câu hỏi, đáp án thi hết phần, hết môn và thi tốt nghiệp cho các đối tượng; thực hiện công bố điểm thi, giải quyết khiếu nại theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về giáo dục, đào tạo. Đã áp dụng 05 hình thức thi, đánh giá kết quả của người học (trong đó, tự luận: 36%, vấn đáp: 32%, thực hành: 22%, trắc nghiệm: 08%, viết tiểu luận và bài tập lớn: 02%); thực hiện chấm thi tập trung, chấm phúc tra từ 05% đến 07% bài thi, bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Qua kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp về giáo dục, đào tạo, Nhà trường thường xuyên đạt loại Giỏi; kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo đạt 58/61 tiêu chí. Hằng năm, tổ chức các đoàn khảo sát thực tế, lấy ý kiến phản hồi từ các đơn vị Tăng Thiết giáp toàn quân về chất lượng học viên sau khi ra trường để kiểm chứng, bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung phù hợp. Nhờ đó, chất lượng đào tạo của Nhà trường không ngừng nâng lên; kết quả thi tốt nghiệp của các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó 80,6% khá, giỏi; sĩ quan sau khi tốt nghiệp có bản lĩnh, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt chức vụ ban đầu được đảm nhiệm.

Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều đổi mới. Tập trung nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, nhất là nghệ thuật sử dụng Tăng Thiết giáp trong điều kiện tác chiến mới và chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Số lượng, chất lượng các đề tài, sáng kiến được nâng lên; nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị, mang lại hiệu quả cao được ứng dụng vào thực tiễn. Để khích lệ, động viên cán bộ, giảng viên, học viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Nhà trường lấy kết quả hoạt động này làm một tiêu chí để xét chọn các danh hiệu nhà giáo, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân hằng năm. Từ năm 2011 - 2020, Nhà trường đã thực hiện 23 đề tài ngành, 18 đề tài cơ sở, 15 sáng kiến ngành, 107 sáng kiến cấp cơ sở; biên soạn 134 giáo trình (07 giáo trình điện tử, 38 tài liệu, sửa chữa 17 tài liệu). Đặc biệt, đề tài: “Nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo bộ kẹp nòng 23 mm bắn thay pháo 100 mm trên xe tăng” được Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng đánh giá đạt xuất sắc.

Cùng với đó, Nhà trường quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp xu thế phát triển của khoa học công nghệ. Đến nay, Nhà trường đã xây dựng được 18 phòng học chuyên ngành, chuyên dùng; 03 phòng thí nghiệm; 08 phòng học cơ sở, cơ bản; 01 xưởng thực hành; 01 phòng chấm thi tập trung và quản lý điểm thi bảo đảm đồng bộ, thống nhất và tương đối hiện đại. Đầu tư, nâng cấp bãi bắn nhỏ, xây mới hơn 3.000 m2 bể bơi huấn luyện, hơn 1.500 m2 nhà thi đấu đa năng, 03 bãi tập thể lực; hệ thống hầm, hào, công sự của bãi tập chiến thuật được bố trí liên hoàn, phục vụ tốt cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Đồng thời, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên phù hợp với khả năng của Nhà trường.

Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, góp phần đào tạo, xây dựng đội ngũ Sĩ quan Tăng Thiết giáp “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng là trung tâm giảng dạy và nghiên cứu khoa học của lực lượng Tăng Thiết giáp toàn quân.

Đại tá, TS. NGUYỄN NGỌC LINH, Hiệu trưởng Nhà trường
___________________  

1 - Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2003); Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1983, 1998), hạng Nhì (năm 1995), hạng Ba (năm 1981); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2015); Cờ thưởng Luân lưu của Bác Hồ (năm 1967); Cờ thưởng Luân lưu của Chủ tịch nước (năm 1976); 05 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

- Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1977); Huân chương ITXALA (năm 1999); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2004).

- Nhà nước Cộng hòa nhân dân Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị Thập Ba Đân (2010).

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620