Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 12/03/2018, 09:37 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Pháo binh đẩy mạnh xây dựng chính quy

Trường Sĩ quan Pháo binh là cơ sở đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu pháo binh cho toàn quân. Những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới và thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện. Trong đó, công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được Nhà trường đặc biệt coi trọng, có nhiều biện pháp đột phá đạt kết quả tích cực. Qua đó, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để Nhà trường đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá, PGS, TS. Vũ Ký Vệ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

Nội dung xây dựng chính quy được Nhà trường cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục, đào tạo, trong đó tập trung vào: xây dựng Nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh; kỷ luật nghiêm minh; cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Để thực hiện mục tiêu đó, trước hết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng chính quy. Theo đó, Nhà trường chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, quán triệt cho mọi quân nhân nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của xây dựng chính quy đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, chất lượng đội ngũ cán bộ pháo binh trong tương lai; từ đó, xây dựng động cơ, trách nhiệm học tập, rèn luyện đúng đắn. Nội dung giáo dục tập trung vào quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, quy định của Nhà trường về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, như: Chỉ thị 917/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong Quân đội, v.v. Để đạt hiệu quả, Nhà trường vận dụng đa dạng, linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục; kết hợp giáo dục chung và giáo dục riêng, giáo dục cơ bản và giáo dục thường xuyên trong sinh hoạt, học tập của các tập thể quân nhân; trong đó, chú trọng quán triệt sâu, kỹ cho đối tượng chiến sĩ, học viên năm thứ nhất, học viên đào tạo khẩu đội trưởng. Đặc biệt, Nhà trường đã sáng tạo xây dựng các chuyên mục để giáo dục, tuyên truyền, như: tình huống tư tưởng trong quản lý bộ đội, lời Bác dạy ngày này năm xưa, nêu gương người tốt việc tốt và phê bình thói hư, tật xấu; tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên, thi nét đẹp quân nhân,… giúp bộ đội giải quyết tốt tâm lý, tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động.

Những năm qua, Nhà trường đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá, 2 dứt điểm và 1 không1, hướng chủ yếu vào công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên đưa nội dung xây dựng chính quy vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; chỉ đạo tiểu đoàn học viên ra nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”. Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các cơ quan, đơn vị và khoa giáo viên đã đánh giá đúng thực trạng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của đơn vị mình; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, có nhiều biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Nhà trường phân cấp rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng chính quy; gắn kết quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của đơn vị với đánh giá cán bộ chủ trì và lấy kết quả rèn luyện, chấp hành kỷ luật là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, tiêu chí phân loại, xét phát triển đảng cho học viên.

Để tạo sự thống nhất trong thực hiện, Nhà trường tích cực xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các thông tư, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống quy chế lãnh đạo các mặt công tác chủ yếu, như: công tác cán bộ, giáo dục – đào tạo, tài chính, khoa học quân sự, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với khoa giáo viên và đơn vị quản lý học viên xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định, như: Quy định thực hiện chương trình môn học; Quy định xây dựng quản lý ngân hàng đề thi; Quy chế phối hợp quản lý giữa cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị học viên; các quy định trong dạy, học, chế độ thời gian, lễ tiết tác phong quân nhân,… làm cơ sở cho kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Cùng với đó, Nhà trường chú trọng phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý cấp đại đội, tiểu đoàn trong xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành luật. Nhà trường yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; phải có tác phong khoa học, gần gũi cấp dưới, sâu sát kiểm tra, tăng cường tính cụ thể, tỷ mỷ, khắc phục bệnh chủ quan, giản đơn,… từ đó, hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật, điều lệnh, chức trách. Nhà trường coi trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đại đội và đội ngũ giáo viên, thực hiện: “cấp trên làm gương cho cấp dưới”; “cán bộ làm gương cho học viên”; “giáo viên mẫu mực mô phạm trước học viên”. Để đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng chính quy, Nhà trường tổ chức các lớp tập huấn, bổ túc, nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý cho cán bộ, nhất là cán bộ đại đội, cán bộ là lớp trưởng quản lý học viên. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào phương pháp cụ thể hóa các hướng dẫn, chỉ thị của cấp trên thành kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả; phương pháp nắm, phân tích, đánh giá tư tưởng bộ đội, v.v. Ngoài ra, Nhà trường chú trọng gửi cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về công tác chỉ huy, quản lý do cấp trên tổ chức; công tác thực tế ở đơn vị pháo binh để tích lũy kinh nghiệm; tổ chức học hỏi các mô hình quản lý của các đơn vị đóng quân trên địa bàn, nhất là tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa các thế hệ cán bộ,… giúp cán bộ nâng cao năng lực, kỹ năng và sự linh hoạt trong quản lý kỷ luật của đơn vị.

Huấn luyện thực hành môn Thao tác pháo lựu 105 mm

Để tạo cơ sở vững chắc cho công tác xây dựng chính quy, Nhà trường chú trọng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác. Theo đó, Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên đẩy mạnh đổi mới tác phong công tác của cán bộ, giáo viên theo phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, hướng dẫn cụ thể, kiểm tra sâu sát”; tích cực cải cách hành chính; thống nhất mẫu biểu, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục; tăng cường hiệu quả công tác. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ công tác trong ngày, trong tuần theo thời gian biểu quy định; nhất là các quy chế, quy định trong huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Để đạt hiệu quả cao, Nhà trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên phải phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các mặt công tác, nhất là trong giảng dạy, bảo đảm vật chất, quản lý học viên. Nhà trường chú trọng kiện toàn, nâng cao vai trò của Ban Điều lệnh Tác chiến trong kiểm tra, đôn đốc chấp hành lễ tiết tác phong quân nhân, thực hiện các chế độ công tác; Ban Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục - đào tạo trong duy trì chế độ công tác huấn luyện, thi, kiểm tra, thực hiện đúng quy định đào tạo, v.v. Đồng thời, Nhà trường chỉ đạo các tiểu đoàn thành lập Tổ Điều lệnh, kết hợp với lực lượng vệ binh và trực ban các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong quân nhân, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Để tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc, Nhà trường chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình đơn vị điểm. Năm 2017, chỉ đạo Tiểu đoàn 3 xây dựng điểm toàn diện; Tiểu đoàn 2 làm điểm về xây dựng chính quy; Tiểu đoàn 1 làm điểm về xây dựng môi trường văn hóa để rút kinh nghiệm, nhân rộng cho toàn Trường. Bên cạnh đó, Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đóng quân để nắm tình hình địa bàn, có biện pháp cảnh báo, quản lý chặt chẽ học viên, chiến sĩ, cũng như ngăn chặn những tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Mặt khác, yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kịp thời, trung thực mọi vụ việc xảy ra; chủ động phối hợp với Phòng Tham mưu - Hành chính và Ban Bảo vệ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch để răn đe, nâng cao hiệu quả giáo dục.

Là một trong những cơ sở đào tạo chính quy của toàn quân, Nhà trường hết sức chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, đào tạo và rèn luyện kỷ luật. Trên cơ sở Quy chế phối hợp quản lý học viên, Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên chủ động phối hợp, hiệp đồng nắm, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của học viên từ giảng đường, thao trường tới đơn vị, đảm bảo ở đâu có hoạt động của học viên, ở đó có mặt của cán bộ quản lý. Khoa giáo viên và đơn vị phối hợp đôn đốc học viên học tập, rèn luyện theo chương trình, nội dung đào tạo đã xác định; nắm chắc tình hình học tập, rèn luyện của học viên, nhất là học viên cuối khóa để có phương án thúc đẩy những đối tượng học yếu, quản lý chặt hơn những đối tượng chấp hành kỷ luật kém. Trong đó, lấy kết qủa học tập của học viên là một tiêu chí để phát triển đảng viên, giải quyết nghỉ phép, tranh thủ; lấy kết quả rèn luyện kỷ luật, phẩm chất đạo đức của học viên để xét tốt nghiệp, xây dựng nguồn học viên khá, giỏi, v.v. Cùng với đó, Nhà trường yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng, duy trì mô hình: Tổ 3 người, Đôi bạn cùng tiến; các câu lạc bộ: tiếng Anh, đàn ghi-ta,… tạo sân chơi, môi trường văn hóa lành mạnh, giúp cho mỗi quân nhân ngày càng hoàn thiện bản thân, giữ vững phong cách, tác phong công tác.

Cùng với các biện pháp trên, để tạo thuận lợi cho xây dựng chính quy, Nhà trường tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, học viên. Thời gian qua, đã đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống giảng đường; xây mới nhà làm việc, nhà ở, đường giao thông nội bộ, nhà để xe; lắp đặt bảng biển, khánh tiết, pa-nô,… chính quy, thống nhất từ cơ quan, đơn vị đến giảng đường, thao trường, bãi tập, tạo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Qua đó, khích lệ cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, học tập, rèn luyện.

Bằng việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên, những năm qua, Trường Sĩ quan Pháo binh luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của Binh chủng Pháo binh trong xây dựng chính quy, tỷ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,01%, các vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội gần được loại bỏ, không có tai nạn giao thông, tỷ lệ học viên được kết nạp Đảng luôn đạt 100%. Điều đó đã, đang là nền tảng vững chắc để Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá, PGS, TS. VŨ KÝ VỆ, Hiệu trưởng
_______________

1 - 3 đột phá: về tổ chức, biên chế; về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. 2 dứt điểm và 1 không: dứt điểm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; dứt điểm hiện tượng chơi lô, đề, uống rượu, bia trong giờ hành chính; không có tai nạn giao thông gây hậu quả chết người.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.