Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 26/08/2019, 14:53 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Lục quân 2 thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) đã thu được kết quả khá toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Là một trong những trường trọng điểm của Quân đội, Trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên coi trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, học viên nhằm phát huy nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác. Từ khi Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 788-CT/QUTW về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, vấn đề này càng được chú trọng hơn, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của các tổ chức, lực lượng và mọi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên; coi đây là giải pháp không thể thiếu trong công tác giáo dục, đào tạo.

Giao lưu tuyên dương giảng viên, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2018

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Trường, việc thực hiện Cuộc vận động đã đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã thấm sâu vào nhận thức, hành động, trở thành động lực to lớn thúc đẩy mỗi người vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhà trường đã lồng ghép, gắn kết các nội dung của Cuộc vận động với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, v.v. Cùng với đó, Nhà trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Ba thực chất”,… với nhiều mô hình tiêu biểu như: “Giờ giảng mẫu”; “Bài giảng mẫu”; “Tuần dạy học kiểu mẫu”; “Chi đoàn dạy tốt”; “Chi đoàn học tập giỏi, kỷ luật nghiêm”; “Tổ phương pháp học tập”, v.v. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, kịp thời phát hiện, tôn vinh, cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động, Nhà trường luôn duy trì nền nếp kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tích cực đấu tranh khắc phục các biểu hiện tiêu cực, hình thức, “đầu voi, đuôi chuột”, thỏa mãn dừng lại hoặc ganh đua, v.v. Do có định hướng đúng và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, quyết liệt nên Cuộc vận động đã phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là giải pháp quan trọng, tạo động lực để các tổ chức, cá nhân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Sức lan tỏa của Cuộc vận động đã thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học viên của Nhà trường có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao; đạo đức, lối sống tốt; tích cực, chủ động trong học tập, công tác; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, gắn bó với nghề nghiệp, Nhà trường. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn trường tin tưởng vào các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; tác phong công tác được đổi mới theo hướng sát đối tượng đào tạo và cấp cơ sở. Cuộc vận động giúp đội ngũ cán bộ khối cơ quan làm việc khoa học, linh hoạt, tỉ mỉ, thận trọng, sâu sát cơ sở, có năng lực tham mưu, đề xuất đúng, trúng, hiệu quả. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý tích cực, chủ động nâng cao trình độ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, gần gũi, giúp đỡ học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập. Đội ngũ học viên xác định tốt xu hướng nghề nghiệp, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống để trở thành người sĩ quan Quân đội.

Sau 05 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn Trường đã xuất hiện 72 tập thể, 844 cá nhân tiêu biểu được cấp ủy, chỉ huy các cấp tôn vinh về tinh thần học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, phát huy truyền thống “Trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học giỏi” của Nhà trường. Đặc biệt, có 10 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2014 - 2019 được Nhà trường tôn vinh, nổi bật là tập thể Tiểu đoàn 3 nhiều năm liền đạt Đơn vị Quyết thắng; năm 2017, đoàn thể thao Nhà trường đạt giải Ba toàn quân, giải Nhất khối học viện, nhà trường, giải Nhì Olimpic tiếng Anh, v.v. Trong nghiên cứu khoa học, có 167 đề tài, sáng kiến các cấp được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc; tiêu biểu là sáng kiến Lựu đạn thông minh, của nhóm tác giả1 đạt giải Nhì Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân; có cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen2; có điển hình tiêu biểu về ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, kiên trì học tập, nghiên cứu giảng dạy, đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ Quốc phòng3, v.v. Trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng ủy, Bam giám hiệu Nhà trường và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, được Chủ tịnh nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 05 đơn vị được tặng Cờ đơn vị xuất sắc của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Hằng năm, có trên 3.000 cá nhân được Thủ trưởng Nhà trường tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, giấy khen. Kết quả đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng bộ Nhà trường nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Tuy nhiên, việc thực hiện Cuộc vận động của Nhà trường thời gian qua còn hạn chế nhất định. Nổi lên là, nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên, quần chúng về giá trị, nội dung, sự cần thiết phải đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động chưa thực sự sâu sắc. Một số cấp ủy, người chỉ huy chưa cụ thể hóa, bổ sung kịp thời tiêu chí thực hiện Cuộc vận động cho phù hợp; những giá trị, chuẩn mực chưa sát với đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị; việc tổ chức thực hiện còn biểu hiện hình thức, v.v.

Để Cuộc vận động tiếp tục phát triển cả về diện rộng và chiều sâu, trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa triển khai thực hiện với tăng cường công tác kiểm tra, uốn nắn, điều chỉnh thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Hằng tháng, quý và từng giai đoạn, các cấp ủy đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Cuộc vận động, gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định rõ những việc khó, việc mới; chỉ ra khâu yếu, mặt yếu để có biện pháp lãnh đạo khắc phục kịp thời. Các chủ trương, giải pháp trong nghị quyết là cơ sở, định hướng quan trọng để cán bộ, đảng viên thực hiện nói và làm theo nghị quyết; thường xuyên bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều chỉnh bộ tiêu chí thực hiện Cuộc vận động cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng xây dựng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện Cuộc vận động; đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, học viên, chiến sĩ.

Giáo dục truyền thống cho học viên

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Cuộc vận động. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức rõ đây là sự cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); một chủ trương lớn của Thường vụ Quân ủy Trung ương, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp góp phần xây dựng Nhà trường “Cách mạng, chính quy, tiên tiến, mẫu mực”. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và phổ biến giá trị đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng xác định quyết tâm, động cơ thi đua đúng, thôi thúc họ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ba là, nắm vững hướng dẫn của trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội và Nhà trường để lựa chọn chủ đề, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát thực tế. Nhà trường thường xuyên đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức thực hiện gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tạo sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút, động viên các lực lượng, tổ chức tham gia. Quá trình thực hiện Cuộc vận động đi đôi với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 17-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Nhà trường “Về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục pháp luật, xây dựng đạo đức, lối sống tốt đẹp trong Nhà trường”. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, nhất là vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn Thanh niên trong tổ chức thực hiện.

Kết quả đạt được thời gian qua là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần lan tỏa hơn nữa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Thiếu tướng VŨ ĐỨC LONG, Phó Chính ủy Nhà trường
___________

1 - Đại úy Hồ Sỹ Trưởng, Trung sĩ Lê Văn Tuấn, Hạ sĩ Trần Mạnh Tùng.

2 - Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lập.

3 - Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 06/08/2020

HCMSJC59.60061.400
Hà NộiSJC59.60061.420
Đà NẵngSJC59.60061.420

Thời tiết