Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 04/05/2017, 08:22 (GMT+7)
Trường Quân sự Quân đoàn 4 tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên

Trường Quân sự Quân đoàn 4 có nhiệm vụ đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, nhân viên chuyên môn hậu cần, kỹ thuật cho Quân đoàn; đào tạo sĩ quan dự bị, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên; bồi dưỡng văn hóa cho hạ sĩ quan, chiến sĩ thi vào các trường sĩ quan trong quân đội. Trong 05 năm qua, Nhà trường đã đào tạo được hơn 8.000 học viên quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 10.000 sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường ngày càng cao, học viên ra trường cơ bản hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Quân đoàn và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đạt được kết quả trên là do Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có chủ trương, biện pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; trước hết, Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có số lượng đủ, chất lượng cao và cơ cấu phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Thực hiện các nghị quyết, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là các khoa giáo viên thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng kế hoạch quy hoạch, từng giai đoạn và từng năm với yêu cầu: đúng số lượng, đủ theo biên chế, cơ cấu hợp lý; có nguồn trước mắt, nguồn kế cận và dự bị, bảo đảm tính liên tục, vững chắc; chất lượng toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Đến nay, đội ngũ giáo viên của Nhà trường đã từng bước được kiện toàn, cơ cấu cân đối, hợp lý và được chuẩn hóa. Tuy nhiên, trước yêu cầu giáo dục - đào tạo ngày càng cao, việc xây dựng đội ngũ giáo viên có mặt còn bất cập; tỉ lệ giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đạt thấp; phương pháp dạy - học tuy đã được đổi mới, nhưng chưa vững chắc. Trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng khai thác, cập nhật thông tin của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế, v.v. Để khắc phục thực trạng trên và đảm bảo chất lượng đầu vào, Nhà trường lựa chọn giáo viên từ nhiều nguồn: tự điều chỉnh giáo viên trong các khoa; tuyển chọn những sĩ quan có năng lực phù hợp ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn; gắn xây dựng nguồn giáo viên với quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý. Trong đó, Nhà trường đặc biệt quan tâm quy hoạch đội ngũ giáo viên giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy các khoa, tổ trưởng bộ môn, nhất là số nhà giáo có chức danh khoa học và học vị. Cùng với việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn, Nhà trường chú trọng xây dựng cơ cấu hợp lý, phát huy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của các nhà giáo có tuổi đời, tuổi nghề cao với trẻ hóa đội ngũ. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng cán bộ, luân chuyển đảm nhiệm các cương vị ở đơn vị và trong Nhà trường; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo điều kiện có đủ tiêu chuẩn để được công nhận các chức danh khoa học. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng được Nhà trường thực hiện công khai, dân chủ, nhất là điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phong, thăng quân hàm cho giáo viên. Đến nay, đội ngũ giáo viên của Nhà trường đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục - đào tạo; trong đó, gần 13% có trình độ sau đại học, hơn 67% đại học, gần 20% cao đẳng, trung cấp, số giáo viên được công nhận là Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng đạt gần 8% và Nhà giáo giỏi cấp Nhà trường đạt gần 41%.

Cùng với đó, Nhà trường tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực toàn diện cho đội ngũ giáo viên. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị và xác định đây là yêu cầu chủ đạo, bảo đảm cho lực lượng này có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đủ phẩm chất, giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Đồng thời, đây cũng là cơ sở vững chắc để đội ngũ giáo viên xây dựng động cơ phấn đấu, xứng đáng với chức năng nghề nghiệp cao quý của mình. Do vậy, Nhà trường đã tích cực giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Ngoài học tập chính trị theo chương trình quy định, Nhà trường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó, tập trung làm rõ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực tiễn xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên của Nhà trường và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, làm cho đội ngũ này luôn tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Gắn liền giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, Nhà trường coi trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, xác định rõ chỉ tiêu, đối tượng; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ; thực hiện đa dạng hóa các loại hình, như: đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; bồi dưỡng tại chỗ; đi dự nhiệm ở các đơn vị. Trước mỗi năm học, Nhà trường chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại; cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, nhất là những môn học, ngành học có sự phát triển nhanh về lý luận và thực tiễn. Công tác bồi dưỡng được tiến hành theo phương châm: yếu nội dung nào bồi dưỡng nội dung đó, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên mới. Những năm gần đây, thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, Nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực, trách nhiệm, phương pháp sư phạm phù hợp, nghiên cứu nội dung, nhất là cập nhật các vấn đề mới về quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh để lên lớp; nhờ đó, chất lượng môn học và kết quả đạt được ngày càng cao. Cùng với đó, Nhà trường yêu cầu từng khoa giáo viên, tổ bộ môn phải chú trọng cải tiến nội dung, chương trình, không ngừng hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống giáo trình, tài liệu; từng bước ứng dụng các phương pháp dạy - học tích cực, phù hợp với từng đối tượng đào tạo và sát thực tiễn. Theo đó, Nhà trường luôn phát huy trách nhiệm của khoa giáo viên, tổ bộ môn trong việc thông qua giáo án, bài giảng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, dự giờ thao giảng của những giáo viên có kinh nghiệm, v.v. Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức đưa cán bộ đi thực tế ở các đơn vị, nhất là các đơn vị đủ quân trong Quân đoàn để hoàn thiện chức danh, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, giúp cho giáo viên cập nhật, nắm chắc hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội; bổ sung các nội dung cần thiết vào bài giảng, làm cho hoạt động giáo dục - đào tạo của Nhà trường gắn với thực tiễn, đáp ứng tốt hơn với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị cơ sở. Không chỉ chú trọng bồi dưỡng tại chỗ, Nhà trường còn chủ động tổ chức cho đội ngũ giáo viên đi tham quan, giao lưu, hội thảo, học hỏi kinh nghiệm ở trường quân sự của các quân khu, quân đoàn trong toàn quân. Cùng với đó, Nhà trường tích cực tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý tốt; động viên đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng; sử dụng có hiệu quả các phòng học chuyên dùng, thiết bị hỗ trợ giảng dạy; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Để đạt mục tiêu giáo dục toàn diện, Nhà trường luôn coi trọng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm công tác xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, trên cơ sở xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, Nhà trường duy trì nghiêm Điều lệnh, điều lệ, chế độ của Quân đội, quy định của Quân đoàn, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm trong Đơn vị. Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động trong giáo dục - đào tạo, như: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi giáo viên là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, hướng đến mục tiêu: “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”,… tạo động lực thúc đẩy toàn Trường thực hiện thắng lợi phong trào Thi đua Quyết thắng. Cùng với đó, Nhà trường đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những giáo viên có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đồng thời, nghiêm khắc phê bình, nhắc nhở những giáo viên có biểu hiện thiếu cố gắng trong học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy, v.v. Phát huy hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ giáo viên thực hiện tốt quyền lợi, trách nhiệm, nâng cao ý thức kỷ luật và chất lượng, hiệu quả công tác. Qua đó, xây dựng sự thống nhất, đoàn kết cao trong lãnh đạo, chỉ huy, nhất là tập thể các khoa giáo viên, tạo môi trường sư phạm lành mạnh để mỗi giáo viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, Nhà trường luôn chú trọng thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, học viên nói chung, đội ngũ giáo viên nói riêng; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với địa phương,... tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với Nhà trường, với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, có cuộc sống hạnh phúc, vui tươi, phấn khởi.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Trường Quân sự Quân đoàn 4 tiếp tục xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong tình hình mới.

Đại tá UÔNG ĐÌNH HẬU, Trường Quân sự Quân đoàn 4

Ý kiến bạn đọc (0)