Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 27/07/2015, 15:09 (GMT+7)
Trung đoàn Tên lửa Phòng không 282 với danh hiệu “Huấn luyện giỏi, cơ động nhanh”

Huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa ở Tiểu đoàn 177, Trung đoàn Tên lửa 282
(Ảnh: qdnd.vn)

Trung đoàn Tên lửa Phòng không 282 (Đoàn Tam Giang) được thành lập ngày 04-8-1965, đúng vào giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trung đoàn đã đánh 4.419 trận, bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được, ngày 06-11-1978, Trung đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Huấn luyện giỏi, cơ động nhanh”. Hiện nay, 100% các phân đội của Đơn vị làm nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhận cờ “Đơn vị trực ban Khá”. Hệ số chiến đấu của khí tài, trang bị hằng năm vượt từ 2%-3%. Qua các đợt kiểm tra, Đơn vị được cấp trên đánh giá cao, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu tốt, diễn tập huấn luyện chiến đấu các cấp đạt giỏi; các kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tham gia bắn đạn thật đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2014, Đơn vị có 4/4 phân đội đạt tiêu chuẩn huấn luyện giỏi, 3/3 phân đội hỏa lực đều có 1 kíp chiến đấu giỏi, 1 kíp khá; các kíp chiến đấu đủ trình độ đánh địch trong các tình huống phức tạp. 5 năm liền, từ năm 2010 đến 2014, Đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, “Đơn vị huấn luyện Giỏi”.

Để có được những kết quả trên, vấn đề hàng đầu là Đơn vị luôn coi trọng công tác đảng, công tác chính trị, chăm lo củng cố tổ chức, xây dựng con người, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng bộ đội, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy, trong các tổ chức đảng, quần chúng. Hằng năm, bên cạnh việc thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” cho các đối tượng theo quy định của trên, Trung đoàn còn chú trọng giáo dục truyền thống, nhiệm vụ chính trị sẵn sàng chiến đấu, quản lý tốt vùng trời theo phạm vi được giao. Trong công tác giáo dục chính trị, Đoàn tập trung nâng cao nhận thức cho bộ đội về tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm vững mục tiêu bảo vệ và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó đề cao trách nhiệm trong thực hiện. Đồng thời, Đoàn coi trọng phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa với nhiều hình thức, như: tổ chức thông tin, cổ động, thi tìm hiểu truyền thống,… góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin vào vũ khí, khí tài được trang bị cho bộ đội. Để công tác giáo dục chính trị có hiệu quả, Trung đoàn coi trọng công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những tiêu chí cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chức trách của từng cá nhân. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đơn vị không có biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nắm chắc nhiệm vụ được giao, đề cao cảnh giác, xây dựng quyết tâm đánh thắng địch ngay trận đầu, quả đạn đầu, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, nên Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp. Do yêu cầu nhiệm vụ, nên cán bộ thường được điều động, luân chuyển, nhưng nhìn chung cả cán bộ mới, cũ đều đề cao được tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại, đội ngũ cán bộ kỹ thuật còn thiếu. Để khắc phục tình trạng đó, Đơn vị đã chủ động nghiên cứu bố trí, giao nhiệm vụ hợp lý cho đội ngũ cán bộ hiện có; đồng thời, mạnh dạn bồi dưỡng, mở lớp tập huấn cho cán bộ ngay tại đơn vị, giao nhiệm vụ cho các đồng chí kỹ thuật viên từng bước đảm đương nhiệm vụ cao hơn. Nhờ đó, đáp ứng được các nhiệm vụ trọng tâm và khắc phục được tình trạng thiếu hụt cán bộ kỹ thuật. Nhiều đồng chí đã phát triển tốt trên cương vị, chức trách được giao, có năng lực và uy tín, Trung đoàn được Cục Kỹ thuật Quân chủng đánh giá là đơn vị đào tạo, cung cấp được nhiều cán bộ kỹ thuật giỏi. Cùng với công tác chính trị, tư tưởng, Đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn do thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, chú trọng phát triển tăng gia, sản xuất tại chỗ, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Do đó, dù hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, lao động nặng nhọc nhưng bộ đội vẫn có sức khỏe tốt, theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng, hoàn thiện quy chế lãnh đạo, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,... được Đơn vị tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm cho các tổ chức đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo. Các tổ chức quần chúng cũng thường xuyên có những đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua, các hội thi, hội thao; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả, góp phần làm nên thành tích chung của Đơn vị.

Trong công tác huấn luyện, Đơn vị có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quán triệt nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, coi trọng huấn luyện ứng dụng chiến đấu, huấn luyện theo yêu cầu của chiến tranh công nghệ cao phù hợp với điều kiện, tổ chức biên chế. Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các kíp chiến đấu của Đơn vị đặc biệt coi trọng huấn luyện “bốn biết”1 trong quản lý vùng trời; đồng thời, huấn luyện sâu những nội dung cần thiết bảo đảm trực tiếp cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, như: đạn tên lửa, xe cơ động, khả năng tự bảo đảm kỹ thuật, v.v. Chủ động huấn luyện một số nội dung cấp thiết và tổ chức cho bộ đội rèn luyện trong điều kiện khó khăn, phức tạp, như: nắng nóng, mưa,... nhằm rèn luyện tính dẻo dai, sức chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Mặt khác, Đơn vị còn thường xuyên tổ chức nghiên cứu, tìm ra những biện pháp huấn luyện thích hợp để làm chuyển biến mạnh mẽ những khâu yếu và những khâu có tính quyết định nâng cao hiệu quả trong chiến đấu. Đơn cử như đối với đội ngũ lái xe, Đơn vị đã kết hợp cơ động với bồi dưỡng nghiệp vụ, cử lái chính, lái phụ kèm cặp nhau, v.v. Vì vậy, ở phân đội tên lửa, nhiều đồng chí lái xe đã thực hiện có hiệu quả những phần việc khó như lùi xe để tháo, nạp đạn trong những tình huống triển khai, thu hồi khí tài, trang bị khi báo động cơ động chiến đấu; chỉ một lần thao tác đã đưa xe vào đúng vị trí, giảm nhiều thời gian hiệu chỉnh, đảm bảo cơ động nhanh. Để làm được điều đó, Đơn vị đã nghiên cứu điều chỉnh hợp lý các nội dung, các bước thao tác khí tài trong giáo trình, không cứng nhắc theo giáo trình của nước ngoài, như: biên soạn giáo án điện tử để giảng theo phương pháp trình chiếu; làm mới mô hình phục vụ huấn luyện khí tài cải tiến C125-2TM mà vẫn bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật chiến đấu, hợp lý các thao tác, giảm thấp nhất thời gian thực hiện. Trong thực hành, các phân đội coi trọng tính đồng bộ từ chỉ huy đến chiến sĩ: chỉ huy tổ chức hợp lý, chiến sĩ hành động thống nhất, các số, các vị trí đều hiểu rõ, sâu, nắm chắc động tác của mình. Các bộ phận còn tích cực nghiên cứu cải tiến công cụ, phương tiện cho phù hợp với sức khỏe, tầm vóc của bộ đội, với các quy trình thao tác, biến những thao tác phức tạp thành đơn giản, dễ dàng hơn. Sau mỗi lần, mỗi đợt huấn luyện, đơn vị đều nghiêm túc tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm, phân tích kỹ những điểm mạnh, yếu, tiếp tục tìm biện pháp khắc phục; phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm hay, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của Đơn vị.

Một giải pháp quan trọng nữa để nâng cao trình độ, khả năng cơ động chiến đấu là Đơn vị đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông, bảo đảm vũ khí, khí tài tốt nhất cho chiến đấu, trực chiến, huấn luyện. Để thực hiện, Đảng uỷ Trung đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo; chỉ huy đơn vị có chương trình hành động, triển khai đồng bộ, thống nhất đến cấp phân đội. Do đó, cán bộ, chiến sĩ của Đơn vị đều thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Tùy theo nhiệm vụ, điều kiện công tác, mỗi phân đội, tổ, đội, cá nhân đều có những nội dung, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện Cuộc vận động. Đơn vị tổ chức quản lý vũ khí, trang bị, khí tài theo đầu mối, gắn việc quản lý, giữ gìn với người khai thác, sử dụng và giao trách nhiệm đến từng người. Nhờ đó, chỉ huy các cấp luôn nắm chắc số lượng, chất lượng từng chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài thuộc mình quản lý; bộ đội hiểu rõ tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị. Trên cơ sở “nắm vững, hiểu rõ” khí tài, trang bị do mình quản lý nên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không chỉ khai thác có hiệu quả mà còn nghiên cứu để cải tiến quy trình thao tác khí tài, cải tiến dụng cụ, phương tiện công tác, tạo hợp lý trong tất cả các khâu. Một số sáng kiến cải tiến như: hợp lý hóa quy trình thu hồi, triển khai YHK, YHB, hệ thống lá chắn lửa, hạ kích khí tài,… đã góp phần cho Đơn vị cơ động nhanh, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định sử dụng vũ khí trang bị đúng nhiệm vụ, đúng mục đích và yêu cầu kỹ thuật, Đơn vị còn duy trì tốt chế độ kiểm tra, thực hiện các chế độ kỹ thuật theo phân cấp; kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố hỏng hóc, khắc phục có hiệu quả những tác động của khí hậu, thời tiết đến khí tài, trang bị. Đơn vị đã tự khắc phục được 100% hỏng hóc thông thường; hệ số kỹ thuật hằng năm đều vượt từ 2%-3%; xe máy hành quân cơ động hàng chục vạn ki-lô-mét an toàn tuyệt đối,… góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn.

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, chiến sĩ và bằng những biện pháp rất cụ thể, sát với yêu cầu thực tế, Trung đoàn Tên lửa 282 - Sư đoàn Phòng không 375 luôn đạt danh hiệu “Huấn luyện giỏi, cơ động nhanh”, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vững chắc vùng trời được giao.

Thượng tá LƯƠNG VĂN ĐỨC, Trung đoàn trưởng
_________________

1 - Bốn biết: 1. Biết kế hoạch dự báo bay; 2. Biết đã bay hay chưa; 3. Bay đến đâu, biết đến đó; 4. Biết hành động bay trên không.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:06 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620