Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 28/09/2015, 08:49 (GMT+7)
Trung đoàn Tên lửa 93 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Lễ Công bố Quyết định thành lập Trung đoàn (tháng 12 năm 2013)

Trung đoàn Tên lửa 93 thuộc Sư đoàn Phòng không 367, có nhiệm vụ quản lý vùng trời, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Vinh dự, tự hào là đơn vị được xác định tiến thẳng lên hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn Phòng không 367 lần thứ XIII. Hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật là, đã đổi mới khá toàn diện công tác huấn luyện, tạo bước đột phá về huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành và chấp hành kỷ luật, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị.

Trong quá trình huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền; gắn giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng cho bộ đội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị.

Trung đoàn chỉ đạo cơ quan chính trị, cán bộ chính trị bám sát bộ đội trong huấn luyện để tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Trong đó, tập trung giáo dục cho bộ đội thấy rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện, khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ trong huấn luyện. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú. Nội dung, chỉ tiêu thi đua hướng vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là các phong trào thi đua đột kích, nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước, của Quân đội và của Đơn vị, như: “Thần tốc - Quyết thắng”, “70 ngày hành động kiểu mẫu”, v.v. Với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, “bảo đảm mọi mặt tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện”, cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn, giành kết quả cao trong huấn luyện.

Nhận thức rõ công tác chuẩn bị huấn luyện là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả huấn luyện. Vì vậy, trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bao gồm cả con người và cơ sở vật chất kỹ thuật. Đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá chất lượng, trình độ các đối tượng, kíp chiến đấu để sắp xếp lại biên chế tổ chức, bảo đảm trình độ tương đối đồng đều giữa các bộ phận. Chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch huấn luyện, bảo đảm khoa học, cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng huấn luyện. Bên cạnh đó, Trung đoàn cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn (tham mưu, chính trị, kỹ thuật, hậu cần) do cấp trên tổ chức và chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, bởi đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tổ chức duy trì, điều hành và huấn luyện ở cơ quan, đơn vị. Công tác tập huấn cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới, khó, công tác tham mưu, phương pháp tổ chức huấn luyện, ôn luyện của trung đội, khẩu đội, kíp trắc thủ, v.v. Hiện nay, toàn bộ hệ thống, thiết bị, khí tài của Đơn vị đều có hàm lượng công nghệ cao, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải được huấn luyện “cơ bản, vững chắc” mới có thể làm chủ, sử dụng thành thạo. Tuy nhiên, thực tế do điều kiện, đội ngũ cán bộ của Đơn vị chỉ được huấn luyện chuyển loại trong thời gian ngắn để tiếp nhận khí tài, nên Đảng ủy Trung đoàn đã chủ trương tổ chức cho bộ đội vừa quản lý, vừa tiếp tục học tập, nghiên cứu khai thác, sử dụng, nhất là những khí tài mới, hiện đại. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn, ưu tiên phân công giáo viên có kinh nghiệm lên lớp những nội dung khó, mới; đồng thời, coi trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn. Ngoài ra, Trung đoàn còn duy trì và thực hiện nghiêm túc Ngày huấn luyện cán bộ, tập trung vào nội dung trọng tâm, sát với nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị và nhu cầu cụ thể của từng đối tượng cán bộ.

Là đơn vị mới thành lập, quản lý vũ khí, khí tài mới, hiện đại, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn động viên, khuyến khích đơn vị tích cực làm mới nhiều mô hình, tranh vẽ, sơ đồ mặt máy, sơ đồ binh khí; cùng với các cơ quan, viện, nhà trường của Quân chủng biên dịch nhiều tài liệu; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các đoạn phim về huấn luyện kíp chiến đấu trên máy, huấn luyện diễn tập chiến thuật một xe, một máy để giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho các đối tượng. Hằng năm, Trung đoàn đều tổ chức hội thi, hội thao mô hình, học cụ, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, bổ sung và chỉ đạo các đơn vị còn yếu, thiếu về mô hình học cụ, nhanh chóng hoàn thiện, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ này.

Trong huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; xác định huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài mới, hiện đại là khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, đối với đội ngũ cán bộ, Trung đoàn coi trọng bồi dưỡng, rèn luyện tác phong chỉ huy, trình độ tổ chức hiệp đồng chiến đấu, bảo đảm sát với nhiệm vụ, đối tượng, khu vực hoạt động tác chiến; chú trọng huấn luyện cơ bản cho đội ngũ cán bộ về chiến thuật, kỹ thuật, trình độ tham mưu - tác chiến và nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, khí tài, nhất là khí tài mới, hiện đại. Riêng đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, Trung đoàn tổ chức huấn luyện chuyên sâu theo từng chuyên ngành đảm nhiệm, bảo đảm huấn luyện đến đâu chắc đến đó và xử lý thành thạo các tình huống trong điều kiện tác chiến phức tạp.

Đối với đơn vị, Trung đoàn chú trọng huấn luyện toàn diện; trong đó, tập trung huấn luyện cho bộ đội thuần thục các kỹ thuật cơ bản của từng nội dung, động tác; đồng thời, tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật một xe một máy, huấn luyện đêm; nâng cao khả năng thu hồi, cơ động, triển khai nhanh vũ khí, khí tài trong điều kiện tác chiến điện tử, địa hình, thời tiết phức tạp. Các đơn vị luôn chấp hành đúng nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện theo đúng yêu cầu cụ thể, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo cho các đối tượng nắm và hiểu rõ vị trí, tác dụng của các núm, nút, công tắc, ý nghĩa các thao tác chiến đấu, v.v. Nhờ đó, từng thành phần trong kíp chiến đấu đều thuần thục khẩu lệnh, động tác, thực hành chiến đấu theo chức trách; có tâm lý, bản lĩnh vững vàng, xử lý linh hoạt các tình huống chiến đấu. Các đơn vị hỏa lực vận dụng thành thạo quy tắc, các bài bắn cơ bản và nâng cao khả năng bắn trúng mục tiêu trên không, nhất là mục tiêu bay thấp, gây nhiễu, tốc độ cao. Hằng năm, kết quả huấn luyện của Trung đoàn đều đạt loại giỏi; hội thao huấn luyện kíp chiến đấu do Quân chủng tổ chức đạt giỏi. Liên tục các năm 2008, 2010 và 2012, Trung đoàn đăng cai Hội thao kíp chiến đấu tên lửa S-300 PMY1 và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Quân chủng tặng Bằng khen. Năm 2013, Đơn vị thực hiện diễn tập vòng tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt được mục tiêu nhanh, xử lý kịp thời, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn luôn chỉ đạo kết hợp huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ quy định về trực ban tác chiến, trực chỉ huy, giao ban kíp chiến đấu, luyện tập phương án, kế hoạch tác chiến,… bảo đảm quân số, vũ khí, khí tài trực và sẵn sàng cơ động đúng quy định. Để quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, đảm bảo không bị bất ngờ trong mọi tình huống trên không và đánh thắng ngay từ trận đầu, Trung đoàn còn coi trọng công tác nghiên cứu dự báo tình huống, hướng bay đột nhập, thủ đoạn, cách đánh của địch, làm cơ sở nâng cao hiệu quả sẵn sàng chiến đấu.

 Ngoài ra, Trung đoàn còn thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vật tư, linh kiện và sửa chữa, đảm bảo hệ số kỹ thuật cho các loại khí tài, xe máy đồng bộ, vững chắc. Hệ số kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, khí tài, xe máy luôn đạt và vượt từ 0,3% đến 5%. Năm 2014, qua kiểm tra Trung đoàn có 2 kíp kỹ thuật viên giỏi, 1 kíp khá. Cùng với đó, Trung đoàn thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đảm bảo tốt công tác hậu cần đời sống, quản lý tốt chế độ tiêu chuẩn của bộ đội; đồng thời, bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cũng như đột xuất; tiếp tục thực hiện nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh củng cố, xây dựng cảnh quan, môi trường ở đơn vị.

Với các biện pháp thiết thực đó, Trung đoàn luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam Tổ quốc. Trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 93 tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá ĐỖ TRỌNG HUỆ, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:06 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620