Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 27/02/2017, 09:28 (GMT+7)
Trung đoàn Tên lửa 284 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Trung đoàn Tên lửa 284 (Sư đoàn Phòng không 365), thành lập ngày 11-3-1967, đúng vào thời điểm đế quốc Mỹ tiến hành cuộc leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân hết sức ác liệt. Nhận thức rõ nhiệm vụ hết sức nặng nề, nên ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung đoàn vừa xây dựng, phát triển lực lượng, vừa chiến đấu bảo vệ bầu trời miền Bắc, lập được những thành tích xuất sắc, góp phần vào thành tích chung của Quân chủng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Trung đoàn có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời trên hướng Bắc - Đông Bắc của Tổ quốc. Phạm vi đảm nhiệm của Trung đoàn rộng, trong khi vũ khí, khí tài tuy được trang bị mới một số loại, nhưng việc bảo đảm vật tư, thiết bị để vận hành đồng bộ gặp khó khăn; ngân sách bảo đảm còn hạn hẹp; trình độ, khả năng làm chủ vững chắc vũ khí, trang bị của một số bộ phận có mặt còn hạn chế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được xác định là một công tác trọng tâm, với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có sự phát triển theo chiều sâu, tương đối vững chắc, Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Từ thực tiễn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện những năm qua, Trung đoàn rút ra một số kinh nghiệm, đồng thời cũng là những giải pháp mà Đơn vị đã, đang thực hiện có hiệu quả.

Trước hết, tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Xuất phát từ đặc điểm, nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn phải thường xuyên tiếp xúc, thao tác cùng với các loại vũ khí, khí tài hiện đại, nên áp lực công việc rất căng thẳng, khẩn trương. Bên cạnh đó, những tác động mặt trái của kinh tế thị trường; khó khăn về hậu phương, gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư, tình cảm của bộ đội. Vì thế, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nội dung quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn. Để làm được điều đó, Trung đoàn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trong đó, tập trung giáo dục cho bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng đã được thể hiện trong các chỉ thị, nghị quyết, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Qua đó, làm cho bộ đội nắm chắc nhiệm vụ chính trị, nhận thức đầy đủ về đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, Trung đoàn coi trọng giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội và Đơn vị; từ đó làm cho cán bộ, chiến sĩ thêm tin tưởng vào vũ khí, trang bị cùng cách đánh và nghệ thuật tác chiến phòng không trong điều kiện mới. Quá trình thực hiện, các đơn vị tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhằm tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động.

Cùng với đó, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác dự báo, quản lý và định hướng tư tưởng cho bộ đội, kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc nảy sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Trung đoàn chỉ đạo sát sao, nhất là cụ thể hóa các tiêu chí gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chức trách của từng cá nhân, làm cơ sở để tập thể, cá nhân phấn đấu, thực hiện. Nhờ đó, những năm qua, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Nghị quyết số 220-NQ/ĐU, ngày 27-3-2013 của Đảng ủy Sư đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Trung đoàn xây dựng Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện; trong đó xác định nhiều chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, Trung đoàn chủ trương giảm thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành; triệt để tận dụng các thành tựu về khoa học, công nghệ thông tin vào huấn luyện. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu và tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ; chuẩn bị mô hình học cụ, cùng thao trường, bãi tập; đồng thời kiện toàn một bước tổ chức biên chế phục vụ huấn luyện.

Trong huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng, địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ quản lý vùng trời. Trong đó, Trung đoàn tập trung huấn luyện nâng cao trình độ các kíp chiến đấu, nhất là kíp chiến đấu sở chỉ huy và huấn luyện nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tiếp tục tập trung vào khâu đột phá: “Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, nhất là huấn luyện nâng cao trình độ tổng hợp cho cán bộ ở các phân đội, năng lực tổ chức, điều hành huấn luyện và huấn luyện làm chủ khí tài C125-2TM”. Cùng với đó, Trung đoàn tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ các thành phần trong kíp chiến đấu, dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa, kíp thu hồi, triển khai, v.v. Vì thế, từng thành viên trong “tổ hợp” tên lửa đều nắm chắc chức trách, chỉ tiêu, thuần thục khẩu lệnh, động tác hiệp đồng. Nhờ đó, kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện hằng năm của Trung đoàn có: 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt giỏi và có giải cao. Từ năm 2006 đến nay, Trung đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện Giỏi” 11 năm liền; hai lần được Bộ Quốc phòng tặng cờ “ Đơn vị huấn luyện Giỏi” 5 năm (2006 - 2010) và (2011 - 2015).

Đi đôi với nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn coi trọng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; trong đó, tập trung vào công tác quản lý con người, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất của đơn vị. Bên cạnh đó, Trung đoàn tích cực kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất; nhất là đối với đơn vị cách xa chỉ huy Trung đoàn. Nhờ đó, những năm gần đây, chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật ở các đơn vị luôn ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ vi phạm thông thường giảm, 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ba là, thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần. Là đơn vị được đầu tư cải tiến một số khí tài tên lửa mới, với nhiều tính năng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nên Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn hết sức coi trọng công tác bảo đảm kỹ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất. Để làm được điều đó, Trung đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác kỹ thuật; đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 trong tình hình mới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tăng hạn sử dụng cho vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng và sự đồng bộ của vũ khí, khí tài, trang bị, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Định kỳ hằng năm, chỉ đạo Ban Kỹ thuật Trung đoàn mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật những nội dung mới, khó như: công nghệ thông tin, những thiết bị cải tiến đã số hóa,... cùng những kỹ năng sử dụng, bảo dưỡng những chi tiết kỹ thuật phức tạp. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở từng bộ phận. Từ những việc làm thiết thực đó, trình độ của đội ngũ kỹ thuật viên có chuyển biến tiến bộ. Các đơn vị đã tự sửa chữa, khắc phục được 75% các ban hỏng hóc thông thường, hệ số kỹ thuật luôn vượt chỉ tiêu từ 0,4% - 0,7%, đảm bảo khí tài sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện.

Đối với công tác bảo đảm hậu cần, cùng với coi trọng bảo đảm lượng dự trữ vật chất theo phân cấp, Trung đoàn chủ động xây dựng thế trận bảo đảm cho các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Trong bảo đảm thường xuyên, Trung đoàn kết hợp giữa nguồn cung cấp của trên với đẩy mạnh phong trào tăng gia, sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đến nay, toàn Trung đoàn đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, 80% định lượng thịt, 45% định lượng cá; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng ủy Trung đoàn đề ra. Cùng với đó, Trung đoàn còn chủ động huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, củng cố doanh trại các đơn vị khang trang, sạch đẹp; giữ gìn môi trường nơi đóng quân; bảo đảm quân số khỏe của bộ đội luôn đạt trên 98%.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 284 nguyện đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Trung tá HOÀNG PHÚC DƯỠNG, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)