Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 09/11/2015, 07:57 (GMT+7)
Trung đoàn Tên lửa 257 xây dựng vững mạnh toàn diện

Trung đoàn nhận Cờ Đơn vị huấn luyện Giỏi năm 2014

Trung đoàn Tên lửa 257 - Đoàn Cờ Đỏ anh hùng, thuộc Sư đoàn Phòng không 361, thành lập ngày 13-11-1965. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Trung đoàn là một trong hai đơn vị tên lửa nòng cốt tham gia Chiến dịch Phòng không tháng 12-1972, góp phần đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận. Do lập được những thành tích xuất sắc, Trung đoàn, Tiểu đoàn 77, Tiểu đoàn 78 và 02 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý.

Hiện nay, trong tiến trình hiện đại hóa Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn được trang bị khí tài tên lửa phòng không hiện đại, làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Hà Nội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định: tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, triển khai đồng bộ các biện pháp; trong đó, tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện.

Trước hết, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm tạo cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về công tác đảng, công tác chính trị, nhất là Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và thực hiện Quy chế giáo dục chính trị của Tổng cục Chính trị. Các đơn vị thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống với giáo dục nhiệm vụ và giáo dục pháp luật; nêu cao tinh thần tự giáo dục, tự rèn luyện. Ngoài ra, Trung đoàn còn bổ sung nội dung giáo dục chính trị phù hợp với từng đối tượng theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất. Nhờ đó, công tác giáo dục chính trị đã mang lại hiệu quả thiết thực; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, nắm vững và nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ ở một đơn vị đang trong quá trình hiện đại hóa, cũng như ý nghĩa của việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2014, kiểm tra chính trị có 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; trong đó, cán bộ chủ trì 100% đạt khá, giỏi.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn coi trọng đẩy mạnh công tác tư tưởng, nhất là định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhằm ổn định tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đơn vị. Trung đoàn thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, thông qua nhiều kênh, như: giao ban, báo cáo tuần, tháng, trực tiếp đối thoại với bộ đội trong Ngày chính trị và văn hóa, tinh thần, sinh hoạt tổ 3 người, thậm chí cả giờ nghỉ, ngày nghỉ, v.v. Qua đó, nắm bắt tâm tư, tình cảm của bộ đội, kịp thời uốn nắn, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Trung đoàn duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ đọc báo, nghe đài, xem thời sự và tổng hợp thông tin thời sự tuần, định hướng tư tưởng trước tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của bộ đội. Hoạt động thi đua được Trung đoàn tổ chức chặt chẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị. Năm 2015, Trung đoàn phát động các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, Quân đội, đơn vị, như: “Thần tốc - quyết thắng” kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; “70 ngày hành động kiểu mẫu” kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9; “Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể” trong hội thao, hội thi và diễn tập bắn đạn thật. Nội dung, chỉ tiêu trong từng phong trào thi đua đều hướng bộ đội vào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các tổ chức đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đảng viên là cán bộ chủ trì xây dựng kế hoạch nêu gương, còn mọi đảng viên làm kế hoạch tu dưỡng, học tập của bản thân, thông qua bí thư chi bộ. Do vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đơn vị đã nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, học tập và công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đơn vị.

Trong điều kiện chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô Hà Nội, Trung đoàn đã đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đánh thắng địch trong mọi tình huống. Trung đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng, phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, điều hành huấn luyện ở các đơn vị, Trung đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Đầu năm 2015, Trung đoàn mở 01 lớp tập huấn cho 65 cán bộ, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 86,6% khá, giỏi. Trong huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, kỹ thuật viên, Trung đoàn chú trọng các khâu, các mặt còn yếu, cán bộ mới ra trường. Thực hiện huấn luyện, Trung đoàn duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp, chế độ, đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng; chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ hiệp đồng kíp chiến đấu từ sở chỉ huy Trung đoàn đến các phân đội; hằng tháng đều tổ chức huấn luyện tập trung và hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực; huấn luyện cơ động nhanh, huấn luyện đêm. Đồng thời, tập trung huấn luyện cơ bản, chuyên sâu, gắn lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính; coi trọng huấn luyện cho bộ đội làm chủ khí tài, phương tiện kỹ thuật hiện đại mới được trang bị. Sau mỗi tuần, tháng huấn luyện đều tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả kiểm tra năm 2014: 100% đạt yêu cầu, 85,1% khá, giỏi, trong đó 42,3% giỏi; cán bộ chủ trì 100% khá, giỏi. Tham gia hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức, Trung đoàn đều đạt kết quả tốt. Năm 2013, Trung đoàn tham gia hội thao kíp chiến đấu sở chỉ huy Trung đoàn Tên lửa cấp Quân chủng đạt loại Giỏi. Từ năm 2010 đến năm 2014, Trung đoàn đều đạt chỉ tiêu Đơn vị huấn luyện Giỏi.

Là đơn vị quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có không ít loại vũ khí, khí tài đã qua nhiều năm sử dụng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Trước hết, Trung đoàn quán triệt và chấp hành nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác kỹ thuật, trong đó, chú trọng Nghị quyết 382-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác kỹ thuật trong tình hình mới”. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Trong khi thực hiện, Trung đoàn triển khai đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp sát hợp và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, định kỳ ngày, tuần, tháng, năm cho từng bộ khí tài. Hằng quý, Trung đoàn tổ chức huấn luyện kỹ thuật tập trung tại một đơn vị. Trung đoàn mời cán bộ kỹ thuật giỏi của Sư đoàn và lựa chọn một số cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm ở Trung đoàn làm giáo viên. Trong huấn luyện, quan tâm tới mọi thành phần, đối tượng, có huấn luyện ưu tiên những đối tượng mới còn ít kinh nghiệm và cán bộ kiêm nhiệm. Tập trung huấn luyện sâu những nội dung mới và áp dụng khoa học - công nghệ vào sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng khí tài, trang bị. Cùng với đó, Trung đoàn duy trì có hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm mới nhiều mô hình được ứng dụng trong huấn luyện, chiến đấu. Kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân tích cực huấn luyện, rèn luyện. Bên cạnh đó, Trung đoàn kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện xem nhẹ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản vũ khí, trang bị, khí tài. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung đoàn đều đảm nhiệm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn cao còn kiêm nhiệm một hệ, xe khác. Hằng năm, hệ số kỹ thuật của Đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trung đoàn thực hiện nhiều biện pháp, hình thức quản lý khí tài, xe máy và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Đi đôi với công tác kỹ thuật, Trung đoàn coi trọng, chỉ đạo làm tốt công tác hậu cần, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và xây dựng đơn vị “xanh, sạch, đẹp”, v.v. Quá trình thực hiện, Trung đoàn thường xuyên quán triệt, phổ biến chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng; chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính, thực hiện tốt chế độ kinh tế công khai ở các cấp, nhất là ở phân đội. Tổ chức chặt chẽ, hiệu quả trại chăn nuôi, tăng gia tập trung ở các đơn vị và khu chế biến thực phẩm tại Trung đoàn bộ. Đời sống bộ đội luôn được giữ vững và nâng cao, quân số khỏe đạt 98,7%. Trung đoàn còn gắn xây dựng đơn vị với củng cố cảnh quan môi trường, doanh trại “xanh, sạch, đẹp”. Năm 2012, Tiểu đoàn 78 tham gia hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân chủng đã đạt giải xuất sắc. Từ năm 2010 đến nay, Trung đoàn và  4/4 đơn vị trực thuộc đều đạt tiêu chuẩn “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá, ThS. TRƯƠNG BẢO ANH, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020