Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 19/08/2019, 06:47 (GMT+7)
Trung đoàn Ra-đa 295 nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý vùng trời

Ngày 19-8-1979, Trung đoàn Ra-đa 295, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân được thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn Ra-đa 295. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Ra-đa (1979 - 1987) và Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Phòng không 363 (từ năm 1987 đến nay), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, không ngừng phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, liên tục phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, nhiệm vụ của Trung đoàn có bước phát triển mới, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bởi vậy, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời được nâng cao; công tác huấn luyện được đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ ở các cấp; chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc. Đặc biệt, trình độ khai thác, làm chủ khí tài, trang thiết bị ra-đa thế hệ mới, cải tiến không ngừng được nâng lên, bảo đảm phát hiện xa, nhanh, đúng, đủ, kịp thời thông báo và hiệp đồng, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. Những năm gần đây, Trung đoàn liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng khối trung đoàn ra-đa của Quân chủng1.

Huấn luyện triển khai, thu hồi đài ra-đa

Có được kết quả trên là nhờ Trung đoàn đã chú trọng quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 558-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng, Nghị quyết 387-NQ/ĐU của Đảng ủy Sư đoàn về “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ lệnh 27, 28/CL-BTTM của Tổng Tham mưu trưởng về xử lý các tình huống tác chiến phòng không, tác chiến bảo vệ các vùng biển, đảo Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Quân chủng, Sư đoàn. Đồng thời, tập trung quán triệt sâu sắc những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ của đơn vị, nội dung, chương trình, mục tiêu, yêu cầu và một số chỉ tiêu huấn luyện cần đạt được, giúp cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định biện pháp tổ chức thực hiện. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” bằng nhiều biện pháp sáng tạo, đồng bộ, khoa học. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, bảo đảm sát với từng đối tượng, đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn hoạt động; kết hợp giữa giáo dục tập trung theo chương trình huấn luyện thường xuyên với giáo dục theo nhiệm vụ, giữa công tác giáo dục với công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là phát động thi đua đột kích trong các giai đoạn huấn luyện, hội thao kíp chiến đấu, trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ để 100% cán bộ, chiến sĩ Đơn vị nêu cao ý chí, quyết tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ khí tài ra-đa thế hệ mới, cải tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực, quản lý vùng trời được giao.

Cùng với công tác giáo dục, Trung đoàn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, trọng tâm là huấn luyện làm chủ khí tài ra-đa thế hệ mới, cải tiến. Đặc điểm của Trung đoàn là đóng quân phân tán, hoạt động độc lập (trên địa bàn 08 tỉnh, thành phố), vừa phải thực hiện nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, vừa tham gia huấn luyện nên việc bảo đảm quân số, thời gian huấn luyện gặp nhiều khó khăn. Ý thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch huấn luyện luân phiên, xoay vòng đối với các phân đội; chú trọng đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện kíp chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu. Đồng thời, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện cơ động, thu hồi, triển khai khí tài cả ban đêm và ban ngày; huấn luyện nâng cao trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các thành phần; trình độ thao tác phát hiện mục tiêu trong điều kiện phức tạp, như: tác chiến điện tử mạnh, diện tích phản xạ nhỏ, bay thấp, đột nhập, mật độ bay lớn, v.v.

Thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang bị, khí tài ra-đa

Trung đoàn là một trong những đơn vị ra-đa đầu tiên của Quân chủng được bổ sung một số loại khí tài thế hệ mới, cải tiến, có tính năng, kỹ thuật hiện đại với khả năng phát hiện mục tiêu vượt trội so với các loại khí tài cũ, nhất là ở tầng thấp, tầng trung; tích hợp nhiều hệ thống tự động hóa hỗ trợ cho việc triển khai, thu hồi khí tài, nên có tính cơ động cao. Để nhanh chóng khai thác, làm chủ và phát huy hết tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại khí tài trong biên chế, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ giáo viên, lựa chọn cán bộ, kỹ thuật viên giỏi, nhiều kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng, tập huấn khai thác, sử dụng các loại khí tài mới. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ, kỹ thuật viên ở đơn vị. Trung đoàn xác định, huấn luyện cán bộ là trung tâm, huấn luyện đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị là khâu then chốt, theo phương châm “Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, chỉ huy bồi dưỡng cơ quan và đơn vị”, huấn luyện chắc lý thuyết rồi mới thực hành trên mô hình, máy tập; sau khi thuần thục trên mô hình, máy tập mới được phép huấn luyện trên khí tài. Khi huấn luyện trên khí tài được kết hợp với làm nhiệm vụ canh trực quản lý vùng trời, nhằm tiết kiệm kinh phí, giảm thời gian mở máy, tăng tuổi thọ khí tài. Nhờ những cách làm hay, sáng tạo, nên kíp chiến đấu, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên trong Trung đoàn đã nhanh chóng nắm bắt, khai thác và làm chủ các khí tài ra-đa thế hệ mới, cải tiến; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86% khá, giỏi, đơn vị an toàn; tham gia hội thao Kíp chiến đấu trạm ra-đa năm 2019 do Quân chủng tổ chức, đạt giải Nhất.

Bên cạnh đó, Trung đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung văn kiện chiến đấu theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt nội dung “bốn biết”2 trong quản lý vùng trời, tổ chức canh trực chặt chẽ từ Sở chỉ huy Trung đoàn đến các phân đội và bộ phận lẻ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, mở máy theo phiên và tăng cường trong các đợt trực cao điểm, không để xảy ra sai, sót, lọt, chậm, hoang báo lỡ thời cơ. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trong phạm vi đảm nhiệm của Đơn vị.

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, Trung đoàn tập trung bảo đảm tốt công tác kỹ thuật. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp khắc phục khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác bảo đảm kỹ thuật. Theo đó, Trung đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận và chương trình hành động của cấp ủy các cấp về công tác kỹ thuật, nhất là Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng nghiên cứu, sửa chữa, bảo dưỡng nhằm kéo dài tuổi thọ của vũ khí, trang bị khí tài thế hệ cũ; đồng thời, tích cực nghiên cứu, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình, học cụ áp dụng vào trong huấn luyện nhằm khai thác làm chủ, vũ khí, khí tài ra-đa thế hệ mới.

Ngoài ra, Trung đoàn còn thường xuyên phối hợp với Phòng Kỹ thuật Sư đoàn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, thông qua tập huấn, hội thi, hội thao công tác kỹ thuật; tập trung vào nội dung sửa chữa, khắc phục khí tài hỏng nhẹ, thông thường cho đội ngũ kỹ thuật viên mới, nâng cao khả năng sửa chữa chuyên sâu đối với khí tài mới, hiện đại cho một số kỹ sư, kỹ thuật viên và quy trình bảo quản, bảo dưỡng ngày, tuần, tháng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy kỹ thuật. Nhờ đó, khi khí tài hỏng thông thường thì đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên của Trung đoàn đều tự sửa chữa, khắc phục được, thậm chí còn sửa chữa, khắc phục được một số trường hợp hỏng phức tạp của cả khí tài ra-đa thế hệ cũ và mới; hệ số kỹ thuật các loại vũ khí, khí tài của Đơn vị luôn đạt và vượt chỉ tiêu, bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra-đa 295 tăng cường đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên làm chủ vững chắc, phát huy hiệu quả các loại khí tài có trong biên chế, đặc biệt là khí tài thế hệ mới, cải tiến; tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời Đông Bắc Tổ quốc.

Đại tá NINH HƯỚNG DƯƠNG, Trung đoàn trưởng

_____________

1 - Trung đoàn được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng” khối các trung đoàn ra-đa vào các năm 2009, 2012, 2014, 2015.

2 - Bốn biết: biết kế hoạch dự báo bay; biết đã bay hay chưa; bay đến đâu, biết đến đó; biết hành động bay trên không.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:25 - 08/04/2020

HCMSJC47.15048.000
Hà NộiSJC47.15048.020
Đà NẵngSJC47.15048.020

Thời tiết